Kent u ze nog... die van Etten-Leur deel 1

Kent u ze nog... die van Etten-Leur deel 1

Auteur
:   A.J. van Esch
Gemeente
:   Etten-Leur
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1511-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Etten-Leur deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

dY~ u. «e no:!' · ·

die vmn q;twn-~ dee! 1

door

A.I. van Esch

~

Europese Bibliotheek - Zaltbommel MCMLXXXI

W~OEN

OEKJE

ISBN10: 90 288 1511 2 ISBN13: 978 90 2881511 7

© 1981 Europese Bib1iotheek - Zaltbomme1

© 2009 Reproductie van de oorspronke1ijke druk uit 1981

Niets uit deze uitgave mag worden vervee1voudigd en/of openbaar gemaakt door midde1 van druk, fotokopie, microfihn of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schrifte1ijke toestemming van de uitgever.

Europese Bib1iotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbomme1 te1efoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: pub1isher@eurobib.n1

INLEIDING

Kent u ze nog? De kinderen bij wie u in de klas zat, de leden van de vereniging waarvan u ook lid was, of zomaar uw dorpsgenoten van wie er ongetwijfeld al velen zijn overleden?

In dit boekje over Etten-Leur, het derde al weer, ligt de nadruk vooral op oude foto's van personen. Hier en daar worden deze foto's afgewisseld met fraaie dorpsgezichten van vooral die gedeelten van Etten-Leur die in de voorgaande boekjes niet of nauwelijks aan bod kwamen.

Na het succes van de vorige boekjes, die al enkele malen in herdruk zijn verschenen, hoop ik nu de lezers en lezeressen een plezier te doen door een collectie groepfoto's te publiceren. Jong en oud zullen, naar ik hoop, met plezier dit werkje doornemen en wie weet herkent u familieleden of bekenden, of misschien weI uzelf, op een van de foto's.

Ook dit boekje is weer tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de heer W.A.J. Pertijs, die de tekst verzorgde en ook foto's beschikbaar stelde. AI diegenen die mij foto's en informatie hebben verstrekt, wil ik hierbij hartelijk dankzeggen, onder anderen: W. Luijkx, A.J.C. van Reijen, G. Peijs, S. Lauwerijssen, P. van Arendonk, M. Dirkx, L. de Bruijn, P. van Haperen, mevrouw E. Tra-Pertijs, mevrouw v.d. Berg, familie Van Beurden, mevrouw Van Poppel, familie v.d. Broek, Chr. Wagemakers, familie Stoets, familie Dirven en familie v.d. Borst.

Of schoon ik erg zorgvuldig te werk ben gegaan bij het nagaan van de personen die op de foto's staan afgebeeld, is een enkele fout niet uitgesloten. Voor alle op- en aanmerkingen houd ik mij aanbevolen.

april 1981

A.J. van Esch

1. Een foto uit 1915 van de St.-Gerardus Majellaschool.

Van links naar rechts zien we achtereenvo1gens, op de eerste rij (boven): E. Thijs, L. Roe1s, F. Oornen, T. Kerstens, J. v.d. Riet, B. van Nispen, B. Kerstens, C. Voerrnans, Pellis en P. van Eeke1en.

Tweede rij: C. Wagernakers, onbekend, J. v.d. Borst, G. van Hogwegen, K. v.d. Riet, J. Monden, R. Pertijs, P. van Haperen, J. Herrnus, J. van Bilsen, J. Notenboorn, C. Roe1s en onderwijzer v.d. Horst.

Derde rij (knie1end): T. Koevoets, J. van Ginneken, J. van Halteren, S. Suijkerbuijk, J. Huijbrechts, Leernputten, T. v.d. Borst, Blorn, v.d. Berg, J. Batenburg, J. Baaijens en M. Dekkers. Vierde rij (zittend): G. Baaijens, G. Gobbens, G. Hennekarn, W. Pellis, Van Ginneken, Meesters, A. Roe1s, A. Bo1, J. Brabers, Hopstaken en J. Luijkx,

2. De heer Verrijt, onderwijzer, met zijn klas gefotografeerd op 22 juli 1918.

We zien, van links naar rechts, op de eerste rij: Piet Boeren, R. Maas, Jan Struijs, Jan Dirks, A. Hermus, A. Otjes, Toon Lauwen, Van Zundert en een onbekende.

Tweede rij: Jan Hopstaken, Vermeer, Andre Vermeulen, Baremans, A. v.d. Riet, P. Caulil, Jan van Iersel, een onbekende, Leon de Bruin en Toon Luijkx,

Derde rij: Piet Klep, Janus Lodders, Jos Goossens, Ooninx, C. Mol, Adrianus v.d. Riet, een onbekende, Driek van Dartel, twee onbekenden en Vermeer.

Bovenste rij: v.d. Borst, Van Ginneken, een onbekende, Jan Baaiens, een onbekende, C. van Ginneken en Harrie Verdiesen.

3. Nog een klassefoto uit 1918.

We zien, van links naar rechts, op de eerste rij: een onbekende, Tijn Trouw, Koremans, Van Halteren, Nooren, twee onbekenden, Jos Hopstaken en een onbekende.

Tweede rij: Bart Dirkx, Jos van Meer, Lauwerijssen, Jan van Bedaf, een onbekende, Jos Hermus en Otjens.

Derde rii: Nooijens, een onbekende, Koremans, Ko Dekers, een onbekende, v.d. Riet, Janus v.d. Riet, Jan van Reijen en Kees Hermus.

Vierde rij: de eerste van deze rij is Sjef Huijbregts, de 1aatste twee zijn Jan van Ierse1 en Jacques Arnouts en de rest is onbekend.

4. De zesde k1as, onder leiding van meester v.d. Maden, gefotografeerd in 1926.

We zien achtereenvo1gens, van voor naar achter, op de eerste rij (muurzijde): Bertus van Ginneken, Jac. Christiaansen, Jac. Gobbens, Const. van Sintruijen, Gie1 Koevoets, Frans K1ep, M. Koremans, Fr. van Meer, Adr. van Merode en Henk van Dartel.

Tweede rij: Ant. van Meer, Adr. Rijckevorsel, Gerrit van Merode, Jo Hendrikxs, Piet Nagtzaam, Jan Naalden, Geert van Aart, Frans Raats, Piet Lauwen, Jan Hendriks, Mien van Bedaf en Driek Govaerts.

Derde rij: Ant. Evers, Rien Evers, Mar. Melissen, Rom Evers, Adr. van Iersel, Mar. Koremans, Jac. Raats, Willem Aarts, Wout Rijnaars, Theo Buijnsters, Piet Sweep en Adr. Boeren.

Vierde rij: Piet de Jong, Jan v.d. Borst, Ceesje Struijs, Jac. Hendrikx, Bart van Oers, Hendrik Schoone, Jan Klep, een onbekende en Sies de Pijper,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek