Kent u ze nog... die van Etten-Leur deel 1

Kent u ze nog... die van Etten-Leur deel 1

Auteur
:   A.J. van Esch
Gemeente
:   Etten-Leur
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1511-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Etten-Leur deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

30. Een mooie foto uit 1916 van de westzijde van de markt. In het pand links woonde L. Buys, limonadefabrikant en bierhandelaar. Nog steeds is in dit pand, nu Markt 27, een drankenhandel gevestigd. Daamaast woonden de families Suijkerbuijk, Wamsteker, Vermeulen en Goos.

31. Als we verder gaan, langs de westzijde van de markt, komen we het cafe van de familie Van Bedaf tegen. Nu is in dit pand de slagerij van Braspenning gevestigd. Daarnaast woonde koperslager Peeters. In het pand waarin nu de apotheek van Sturm is gevestigd, woonde vroeger de familie Rochussen en later de familie Luijkx,

Vervolgens zien we de voorzijde van het Paulushofje, dat al dateert van de zeventiende eeuw. Naast het Paulushofje was het huis van Theo Hendrikx. iller vond de veiling van tuinbouwprodukten plaats. Bij de aanleg van de Rochussenlaan is dit pand verdwenen. Daarnaast was de wagenmakerij van Chris Wagemakers, met daarvoor een oude lindeboom.

32. Een foto uit de peri ode 1914-1918. Vele soldaten waren ingekwartierd bij gezinnen in Etten-Leur. Het was vanzelfsprekend dat dit gefotografeerd moest worden en vandaar de vele foto's uit deze tijd,

Op deze foto, die werd gemaakt voor het huis van Christ Wagenmakers, zien we, van links naar reehts: mevrouw M. Schrauwen-Aarts, mevrouw Jans Slootmans-van Loon met haar doehter Leentje, mevrouw Adr. Mol-van Loon met haar doehter Sjaantje en mevrouw Dekkers.

In 1918 is mevrouw Dekkers naar Limburg verhuisd. Op de aehtergrond, in het midden, zien we Toon Sehrauwen met reehts van hem zijn kneehtje.

33. Een foto uit 1915 van het muziekkorps van het 17de regiment infanterie. Op deze foto staan maar enke1e inwoners uit Etten.

Links boven Christ Wagemakers, rechts boven Sjaan Mol met zijn dochter Sjaantje en rechts onder Toon Schrauwen met zijn dochter Dora.

34. Zo zag de Markt er uit rond 1910, a1s men vanaf de spoorwegovergang Etten binnenkwam. Rechts zien we het huis van de heer J. Verdiesen. Dit huis werd destijds gebouwd door de jongens van de rooms-katholieke ambachtsschoo1 uit Breda. Van 1941 tot 1947 was in dit pand het arbeidsbureau gevestigd. Op de tweede verdieping woonde toen de farnilie Van Esch. Thans woont in dit pand dokter Hermans met zijn gezin.

Links van het Papenstraatje woonde gemeenteontvanger A. Albers, die daarna een eigen woning bouwde, terwiil dit huis gekocht werd door de schoenmaker Mol. Nu is het pand afgebroken. Aan de linkerzijde van de Markt was de smidse van J. de Zwart. Daarnaast een smalle weg, die naar de me1kfabriek van J. Verdiesen 1eidde. Rechts van dit weggetje woonden C. Verdiesen en L. Neomagus.

Zoa1s we op de foto kunnen zien, konden de kinderen to en nog naar harte1ust spe1en op de smalle, verharde weg. Het enige waarvoor men toen moest uitkijken was de stoomtram.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek