Kent u ze nog... die van Etten-Leur deel 2

Kent u ze nog... die van Etten-Leur deel 2

Auteur
:   A.J. van Esch
Gemeente
:   Etten-Leur
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1932-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Etten-Leur deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

De twee boekjes "Etten-Leur in oude ansichten" waren een groot succes en toonden ons voornamelijk foto's van oude plekjes, dorpsgezichten, straten, enzovoort. Bij het derde boekje, "Kent u ze nog ... die van Etten-Leur", valt het accent voomamelijk op personen, van wie ve1e ouderen bij het openslaan van het boekje zullen zeggen: ,,0 ja, den dieje, die is ook niks veranderd." Ook dit boekje was een succes.

Nu, in 1982, werden mij door de heer A. K1ep zovee1 foto's aangereikt dat het mogelijk was een nieuw boekje uit te geven. In dit vierde boekje staan weer oude foto's afgedrukt van personen uit Etten- Leur in het dagelijks leven, in het feestvieren, in het kermis houden, enzovoort. Het geeft een bee1d van mensen die de he1e dag hard moesten werken en die toch nog tijd von den voor enig dorpsvermaak.

Van ve1e personen op deze foto's heb ik zovee1 mogelijk hun narnen kunnen achterha1en. Een aanta1 mensen is onbekend. Een fout is steeds mogelijk. Voor alle op- en aanmerkingen houd ik mii aanbevo1en.

Dit boekje is weer tot stand gekomen in nauwe samenwerking met ve1en die informatie hebben verstrekt. Aan allen die mij hiermee hebben geho1pen, mijn hartelijke dank.

A.J. van Esch

1. Achtenvijftig jaar (1924) geleden is deze foto genomen van de jongens van de Leurse school.

De jongens zijn, steeds van links naar rechts: Antoon Hendrikx, Adrie Hendrikx, Mouwen, Piet Hendrikx, Cor Knobel, Luiikx, Sief Kerstens, Rien Kerstens, B. Vermunt, Mouwen, Luijtgaarden, Luijtgaarden, Jan Dekkers, Toon Knobels, Dekkers, Beljaars, Luijkx, Piet van Elteren, Jos van Elteren, C. Beemd, P. Beemd, Toon van Beurden, Oomen, Beljaars, Hoekx, Piet Aarts, Sjaak Knobels, Kees Aarts, Oornen, Van Beurden, Beljaars, Jan van Elteren, Sjaak Hoekx, Jan Hoekx, R. Marijnissen, H. Marijnissen en J os Hendrikx.

2. Een gouden en zilveren bruiloft en alles wat met dertig en veertig jaar huwelijk te maken had werden gevierd op Leur.

Dit was er weer een: Piet Jongenelen en mevrouw Jongenelen en Sus van Haperen en mevrouw Van Haperen hadden feest. Beide paren zien we hier zitten en naast hen staan twee nichtjes:

Koosie van Haperen en Koosje van Haperen. Voor deze personen, zittend op de grond, Siesmon van Haperen en Piet Jongenelen.

Staande, eerste rij: Jan van Hassel, mevrouw Van Hassel, weduwe Van Haperen, Simon van Hassel, Diny Jongenelen, Kastientje van Haperen, mevrouw Van Haperen-van Oosterhout, Nettie van Haperen en Teer van Hassel.

De twee bovenste rijen: Siaantje Jongenelen, de echtgenote van Jan van Haperen, Jan van Haperen, Jongenelen, Mien Jongenelen, Toon Schiperen, Aantje van Haperen, Jan van Haperen, Janus J ongenelen en Cor van Haperen.

3. De herb erg "Schippers Welvaren" was een van de bronnen van inkomsten van de familie Schuller op Leur. Het was een herberg met een goede naam, waarvan de stamgasten mensen uit Leur en vrachtvaarders uit de haven waren. De herb erg lag ook bij de haven.

Deze opname dateert van 1915, toen enkele soldaten bij de familie Schuller ingekwartierd lagen. Moeder Schuller staat in het "deurgebond" en haar dochter Marie staat buiten met haar nichtje, met de fiets aan de hand.

Ernaast woonde een k1eermaker, de heer Taks, die vermoedelijk voor de deur staat.

4. Pastoor Dekkers werd in 1934 op Leur begraven. Op de condoleance waren ve1e vertegenwoordigers van verenigingen aanwezig, ook van de vrouwenafdelingen.

Van links naar reehts: Liesie Vink, Maria Hendrikx, Lies Hendrikx, Martha Verhoeven, Cath. Sne1ders, Net Hendrikx, Maria Romme, Fien van Beurden, Tonia Hermus, Naan Theunissen, Jo Romme en Atje Yntema. Boven: Cor Oonings.

5. "Steunt de H. Kindsheid" was de leuze van een kindsheidoptocht. Een gezellige foto.

De personen op de foto zijn: Anna Pertijs, Pertijs, Klerk, Karremans, Karremans, Speek, Oomen, Anna, een Weens meisje, Riet Luijkx, Jo Hendriks, Nettie Hendriks, Mien Beljaars, Marie van Aerts, mejuffrouw Nuijten, Sjaak Speek, Marie Nelemans, Nettij Hendrikx, Tina Raaijmakers, Bertus Vink, v.d. Enden, Betsie van Blerk en Nettij van Meer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek