Kent u ze nog... die van Grevenbicht

Kent u ze nog... die van Grevenbicht

Auteur
:   M.F.C. Tholen
Gemeente
:   Born
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4620-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Grevenbicht'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Wij vervolgen ons deeltje van "Kent u ze nog ... die van Grevenbicht" met een prachtig plaatje van vier bekende Beegtenaren en gezworen kameraden omstreeks de jaren twintig. Links op de hiernaast afgebeelde foto is Harie Savelkoul (in den Diek) gezeten, rechts Pierke Kusters (op de Kempen). Hein Wetzels (van Mechel) en Frans Muurmans, beiden staand, maken het vriendelijke kwartet compleet. Vindt u niet dat het viertal "goed gemutst" is?

12. Thans rich ten wi j onze schi j nwerpers weer op de (blaas )muziek, immers Grevenbicht - Papenhoven heeft sinds 1900 maar liefst twee muziekkorpsen, , ,Aurora" en , ,St. Cecilia". Laatstgenoemde harmonie werd op 15 maart 1900 door de hiernaast afgebeelde personen opgericht.

Zittend, van links naar rechts: Wilhelmus Reijnen, Frans Brouwers, Hubert Carvers, Sjang Carvers en Hubert Smeets.

Staand: Sjang Savelkoul, Willem Schreurs en Christiaan Brouwers.

De foto is in 1935 bij gelegenheid van het 35-jarig bestaansfeest van de harmonie achter het toenmalige "patronaat" genomen. Deze lokatie was vroeger zeer geschikt voor het maken van (grote) groepfoto's.

In het feestprogramma van het jubeljaar lezen wij onder meer dat de toen allegendarische Koninklijke Harmonie van Thorn een avondconcert verzorgde met maar liefst negen nummers op haar repertoire. Verder "biedt een instrumentenfabriek uit Maastricht prima instrumenten te koop aan: cornet f 20,-, piccolo f 7,50, groote trom f 25,- ... " aldus een andere pagina uit de feestgids anno 1935.

13. De jubilerende harmonie "St. Cecilia" met dirigent, bestuur, leden, ereleden en adspirant-leden moest in 1935 natuurlijk ook vereeuwigd worden en dat hele gezelschap bestond toen uit de volgende personen, zittend in het gras, van links naar rechts: Fons Cramers, Jo Mulder, Mathieu Tholen, Fons Cramers (Dijk), Frans Reijnen, Sjaak Brouwers, Nikkela Schreurs, Frans Hamers, Mil Schreurs, Chel Thissen, Lei Kriens, en Gerome Kriens.

Zittend: Mathieu Tholen, Chris Brouwers, Gerard Moors, Hubert in het Panhuis. Pierre Brouns. Willem Schreurs, Bert Carvers, CIa Pernot, Louis Hoedemakers, dirigent Math Ruyters, Lei Thissen, Sjang Spee, Frans Brouwers, Hubert Smeets, Helmus Reijnen, Sjengske Savelkoul, Harie Savelkoul en Sjang Carvers. Staand, eerste rij: Thei Coulen, Louis Thissen, Frans Moors, Frans Pernot, Harie Schreurs, Pierre van Sloun, Frans Carvers, Sjang Schreurs, Willy Kitzen, Harie Honings, Willem Reijnen, Sjaak Tholen, Remie Strikers, Door Pernot, Joep Cramers, Peerke Savelkoul en Peter Cramers.

Tweede rij: Door Mulder, Hub. Smeets, Pierre Brouns, CIa Thissen, Mathieu Schuffelen, Gerard Schuffelen, Theodoor Mulleners, Giel Pernot, Hubert Hamers, Nic. Moors, Adam Coenen, Sjang Hamers, Sjaakske Ruber, Mathieu Thissen, Zefke Savelkoul, Willemke Reijnen, Sjang Kriens, Daniel Stans en Sjaakske Diris.

Derde rij: Sjang Jennen, Eugene Tholen, Guus Brouwers, Hub. v.d. Bergh, Ber Strikers, Giel Eurlings, Bertje Kriens, Albert Tholen, Zef Pernot, Door Pernot, Maan Tholen, Huub Heffels, Sjang Carvers en Bert Hoens.

Vierde rij: Harie Carvers, Jan Smeets, Harie Smeets, Jan Moors, Jannes Reijnen, KIa Strijkers, Thei Ruber, Ber Savelkoul, Sjang Olivers, Thei Smeets, Frans Mulder, Sjangke Savelkoul, Zef Carvers en Lambert Jutten.

14. Van de amateuristische kunstbeoefening (cultuur) gaan we naar de folklore. Grevenbichts oudste vereniging is zonder twijfel de schutterij "Van 't Heilig Kruis", want volgens de overlevering moet deze broederschap omstreeks 1545 zijn opgericht.

De vereniging is ontstaan als een soort bewaking van de toenmalige kerk, vandaar de vermoedelijke relatie met de naam "Van 't Heilig Kruis".

De oudste nog in het bezit van de schutterij zijnde, zilveren koningsplaat, dateert van 1673; zie hiernaast de foto van het van 1905 daterende vaandel waarop het kostbare zilver is bevestigd, alsmede het "vogeltje" uit 1800!

Aan de linkerzijde van de pagina ziet u een afbeelding van Michel Hamers, keizer van de schutterij "Van 't Heilig Kruis" in 1898, nadat hij eerst de koningstitel van het gilde had veroverd in de jaren 1892,1895 en 1897. De schutterij heet thans , ,Het H. Kruis".

15. Schoolfoto's mochten wi j in groten getale van onze relaties ontvangen ter publikatie in dit deeltj e; hierop prijken altijd de meest olijke gezichten, of men nu in de kleuterschool of in de 6e klas van de lagere school zit. Wij hebben een willekeurige greep moeten doen uit het fantastische foto-aanbod en laten u op diverse van de volgende pagina's meegenieten van de Beegter jeugd aan het begin van de 20e eeuw en in latere jaren.

Als eerste afbeelding een schoolklas anna 1905 met maar liefst 51 "gemengde" leerlingen, compleet met schoolhoofd Sjang Spee en onderwijzer Peters.

Zittend, van links naar rechts: Gerard Wintraecken, Sjang Kriens, Harie Wintraecken, Sjang Coenen, Sjaak Savelkoul, Sjang Smeets, Frans Savelkoul, Hendrik Munsters en Ber Savelkoul.

Staand, eerste rij: Willem Munsters, Sjang Ruber, Marie Didden, Net Kriens, Marie Kriens, Lucie Kriens, Antje Thissen, Marie Niessen, Dina Savelkoul, Laenke Smeets, Fina Swillens, Maria Swillens, Door Swillens, Kla Cramers en Baer Cramers.

Tweede rij: Schoolhoofd Sjang Spee, Bet Savelkoul, Fien Kitzen, Mathieu Tholen, Maan Tholen, Zef Spee, Vic. Spee, Zef Savelkoul, Willem Hanssen, Sjang Carvers, Gerome Helgers, Pierre Helgers en meester Herman Peters van Buchten.

Derde rij: Frederica Palmen, Marie Kitzen, Lies Kitzen, Bertha Palmen, Maria Palmen, Bertha Schreurs, Bertha Koten, Til in het Panhuis, An Smeets, Lies Coenen, Roza Savelkoul, Marieke in het Panhuis, Sjang Kusters en Willem Kusters.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek