Kent u ze nog... die van Grevenbicht

Kent u ze nog... die van Grevenbicht

Auteur
:   M.F.C. Tholen
Gemeente
:   Born
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4620-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Grevenbicht'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Op de tweede foto van hetzelfde .Jxniwjaar" (1905) hebben de vrouwelijke scholieren duidelijk de overhand want van de 44 geportretteerden is slechts een kwart van het mannelijk geslacht. Net als de vorige foto is ook deze opname gemaakt op de speelplaats van de voormalige rooms-katholieke school aan de Kerkstraat (thans Aan de Greune Paol) pal voor het berghok waarin zich ondermeer de "eierkolen, antraciet en cokes" bevonden voor het stoken van de grote klassenkachels. Let u bij het zoeken naar bekenden ook even op de leuke witte "overgooiers"! Zittend, van links naar rechts: Pierre Swillens, Martien Smeets, Harie Smeets, Nelis Muurmans, Jaak Savelkoul en Guske Kitzen.

Staand, eerste rij, van links naar rechts: Antje Didden, Hubertina Op den Kamp, Zef Op den Kamp, Ida Jessen, Fien Op den Kamp, Maria Stelten, Anna Beek, Tilla Janssen, Truda Janssen, Anna Wintraecken, Corrie Hermans, Tilla Kitzen, Truke Strikers en Barbara Willems.

Tweede rij: schoolmeester Peters van Buchten, Nikkela Stans, Peerke Brouns, Anna Swillens, Nes Rennenberg; Lies Niessen, Maria Rennenberg, Tring Smeets, Betje Savelkoul, Fina Rennenberg en Marieke Smeets.

Staand, derde en vierde rij: Sjang Jennen, Marieke Niessen, Anna Willems, Maria Beek, Marie Kitzen, Marie Ruber, Lena Rennenberg, Marie Brouwers, Betje Kitzen, Marie Goedermans, Barbara Strikers, Theodoor Kitzen en Nora Brouwers.

17. De derde klassefoto uit 1905 - waarop echter niet aIle 54 afgebeelde scholieren herkenbaar zijn - treft u hiernaast aan. Na vee! speurwerk konden we de namen van de volgende personen nog achterhalen. Zittend, van links naar rechts: Peerke Savelkoul, Harie Ruber, Piet Ruber, Louis Mostert, Peter Swillens, CIa Didden, Thei Ruber, Lei Hanssen, Louis Hanssen en Willem Daemen.

Staand, eerste rij: Pierre Schoutissen, Bet Savelkoul, Dora Schoutissen, Maria Schoutissen, Maria Kitzen, daarnaast drie onbekenden, Camil de Crau, Sjang Didden, Frits Didden, onbekend, Arthur de Crau, onbekend, Ella de Crau, Maria Palmen, onbekend.

Tweede rij: juffrouw Ciska de Crau, Maria Kitzen, Betje Savelkoul, Door Op den Kamp, Willem Op den Kamp, Daniel Stans, Zef Kusters, Door Swillens, Frans Muurmans, Kobus Niessen, Pierre Stans, Julienne de Crau en Bertha Koten.

De overige 14leerlingen zijn helaas ook "naamloos" gebleven.

18. Anno 1912 (7 augustus, vlak v66r het begin van de "grote" vakantie) krijgen we klas "no. 4" uit Grevenbicht voor de lens en ontmoeten we de volgende scholieren.

Zittend, van links naar rechts: Clemens Jennen, Eugene Strijkers, Maria Tholen, Anjes Tholen, Baerke Op den Kamp, Eugene Moors, Willem Hanssen, Baer Coenen, Theodorus Mulleners en Willem Pernot. Zittendlstaand, eerste rij: schoolhoofd Sjang Spee, Lucie Strijkers, Philomena in het Panhuis, Anneke Didden, Mina Didden, Nes Rennenberg, Net Coenen, Lei Dunning, Johan Didden, Hendrik Rennenberg en meester Hoens.

Staand, tweede rij: meester Smeets, Paulien Brouns, Net Jennen, Truu Jennen, Lodewina Pernot, Johanna Brouns, Fien Savelkoul, Eleonora Korner, Roza Jutten, Barbara Strijkers en Peter Jutten.

Staand, derde rij: Roza Hanssen, Tilke Op den Kamp, Liza Moors, Fien Hanssen, Maria Strijkers, Maria Mulleners, Lena Rennenberg, Anna Pernot en An Rennenberg.

19. In 1910 zocht men het .Jiogerop" blijkens nevenstaande foto, want de "schoolfotograaf" oordeelde het wenselijk dat de achterste rijen kinderen op een verhoging (is: bank) zouden poseren. Het resultaat is prima, zoals u ziet, en op die manier kunnen we ook de scholieren overzichtelijker aan u voorstellen.

Eerste rij, van links naar rechts: Baer Smeets, Frans Helgers, Michel Hamers, Hermie Strikers, Nikkela Schreurs en Frans Kitzen.

Tweede rij: Hubertina Kusters, Anna Pernot, Maria Mulleners, Cato Schoutissen, Antje Didden, Maria Op den Kamp, Tilla Geurts en Baer Brouwers.

Derde rij: slecht zichtbaar schoolhoofd Sjang Spee, Barbara Munsters, Tilla Savelkoul, Anna de Vries, Josephien Savelkoul, Marie Strikers, Rieke Niessen, Marie Schrijnemakers, Lucie Strijkers, Paulien Brouns en Michel Spee.

Vierde rij: Willem Pernot, Emil Savelkoul, Sjang Beek, Sjang Carvers, Zef Corvers, Frits de Vries, Nikkela Savelkoul, Laurens Savelkoul en Willem Daemen.

20. Thans onderbreken we ons "schoolbezoek" even om aandacht te schenken aan Grevenbichts tweede schutterij die in 1874 is opgericht, zeer waarschijnlijk in het cafe van JozefNotermans, thans de slijterij van cafe "In de Raadskelder" van de familie Schrijver-Demandt (Aan de Greune Paol). Dit bevestigt dus het gegeven dat de schutterij niet in Papenhoven - zoals weI beweerd wordt - maar in Grevenbicht het levenslicht aanschouwde, alhoewel de schuttersvlag anders doet vermoeden want er staat op vermeld PapenhovenGrevenbicht!

Opmerkelijk feit is verder dat er tussen "Eendracht" en het Nederlands Oranjehuis - zij het grotendeels toevallig - een merkwaardige parallel kan worden getrokken. Immers, in het allereerste reglement van "Eendracht" staat te lezen dat de schutterij op 12 mei 1874 is opgericht, zijnde de dag waarop Nederland het oranjefeest vierde bij gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van Koning Willem III.

Dat reglement geeft verder aan dat "Eendracht" - in de volksmond de "Jong Sjotte" genoemd omdat zij jonger is dan, ,Het Heilig Kruis" - zich ten doel stelt: , ,de eendracht onder de inwoners van Grevenbicht en Papenhoven in stand te houden." Het was ons helaas niet mogelijk om een foto uit de "oude doos" te bemachtigen en derhalve prijkt hiernaast een groepsbeeld anna 1952, het jaar waarin de vereniging het Zuid-Limburgs Federatiefeest mocht organiseren.

De volgende personen kan men op die foto onderscheiden hurkend van links naar rechts: Theo Wetzels, Guus Kitzen, Piet Kitzen, Piet Dukers, Martin van den Bergh en Ruud Maessen.

Zittend: Harie Wintraecken, ZefTholen, Sjaak Savelkoul, ZefHermans, Twan Roelofs, Willem Schulpen, Albert van der Leeuw, Harie Wijshoff, Giel Pernot, Albert Demandt, Harie Roelofs en Willemke Notermans.

Staand, eerste rij: Sjangke Coenen, Giel Demandt, Jean Reggers. Gerard Savelkoul, Guus Wijshoff, Sjaak Peters, Nic. Moors, Wiel Brouwers, Huub van den Bergh, Jan Schoutrop, Tomke Schulpen, Sjang Smeets en Sjeng Dukers.

Tweede rij: Wiel Roelofs, Huub Hermans, Thieu Demandt, Sjang Savelkoul, Jan Wetzels, Mil Savelkoul, Harie Smeets, Gerard Smeets, Mil Wijshoff en Baer van Eijs.

Derde rij: Louis Smeets, Frenske Lebens, Zef Schoutrop, Dorus van Beek, Andrees Helgers, Frans Snepvangers, Frans Smeets, Baerke Op den Kamp en Door Moors.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek