Kent u ze nog... die van Grevenbicht

Kent u ze nog... die van Grevenbicht

Auteur
:   M.F.C. Tholen
Gemeente
:   Born
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4620-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Grevenbicht'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. Toneel werd er beslist niet gespeeld door de mannen die op de hiernaast afgedrukte foto prijken. Het zijn leden van de zogeheten Landweer, een groep jongelui van rond de twintig, die zieh geheel op vrijwillige basis aanmeldden om een soort v66ropleiding te volgen alvorens zij definitief onder de wapenen gingen. Alhoewel, het kon voorkomen dat men helemaal niet de wapenrok behoefde aan te trekken vanwege broederdienst of een andere vrijstellingsgrond.

Hoe het ook zij, ook al ging men niet "voor zijn nummer" in militaire dienst, men had toeh een SOOft sold atenperiode meegemaakt, want zowel de kledij waarin en de wapens waarmee men oefende werden door het leger besehikbaar gesteld.

De volgende "avontuurlijke" personen komen op de foto uit 1925 voor: liggend links Sjaak Cramers, reehts Frans Coenen.

Zittend, van links naar reehts: Fons Savelkoul, Harie Brouns, Sjuul Brouwers, Wim Willems en Clemens Jennen.

Staand: Willem Pernot, Jan Singels, Zef Swillens, Frits Singe Is en instrueteur Gene Savelkoul, die als sergeant in werkelijke dienst was in die tijd.

37. Thans maken we in dit deeltje graag ruimte vrij voor een grote Beegter (kerkelijke) vereniging, namelijk het " Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia", opgericht in 1904. Een stukje geschiedenis leert ons echter dat wij voor de oudste vermelding van kerkzang in Papenhoven-Grevenbicht terug moeten gaan naar het j aar 1771. In dat j aar klaagde koster Willem Rademakers met de "verdere sangers der parochiale kerke van Papenhoven" over het storende gedrag tijdens de mis van de gerechtsbode van Obbicht. Daarna zien we de zangers of het "choor" weer terug in 1835 bij een bezoek van de bisschop van Bommel.

Het koor stond in vroeger j aren alti j d onder leiding van de koster, tevens , ,zangmeester". In de j aren zestig van de vorige eeuw kreeg de organist per jaar f 43,40 als traktement en werd er f 3,60 gereserveerd voor de orgeltrapper, een figuur die niet gemist kon worden tot de restauratie van het orgel in 1930.

Nadat het koor in de laatste jaren van de vorige eeuw duidelijk in verval was geraakt ("Men meent alles te kunnen zonder oefening," aldus pastoor Nijssen in 1896), nam pastoor Dols in 1904 (24 februari) het initiatief tot heroprichting ervan. Twee oude zangers werden tot ere lid benoemd, omdat ze een halve eeuw kerkzang hadden verzorgd en koster Louis Spee bleef tot zijn dood in 1915 de zangmeester. Het eerste hoogtepunt voor het nieuwe koor was het opluisteren van de wijding van de nieuwe kerk van Papenhoven-Grevenbicht op 8 juli 1907.

Jacob Spee nam de leiding van het koor in 1915 van zijn broer Louis over, in 1929 opgevolgd door koster Sjang Spee en in 1931 door Sjang Savelkoul (Sjang oet den Doel). Sinds 1946 zwaait Harie Savelkoul de dirigeerstok over het gemengd zangkoor.

In 1931 bracht, ,het kerkkoor" een bezoek aan Amsterdam. Op nevenstaande foto treft u de volgende personen aan, van links naar rechts: Graad Peters, Baerke Cramers, Pie Huls, Sjang Savelkoul, Lei Verheggen, Eugene Mostert, Willem Smeets, Fons Savelkoul, Lei Jennen, Jan Michels, Frenske Brouwers (bespeelde het orgel van 1893 tot 1942) en koster Sjang Spee.

38. V66r het voormalige gemeentehuis in het Beegter centrum poseert in het gezellige Maasdorp op een feestelijke dag in het jaar 1918 een illuster gezelschap, namelijk de mannen van de "Wielrijdersclub Juliana Grevenbicht". Wat de pedaleurs heeft bewogen om hun club de naam "Juliana" te geven, kan men alleen maar bevroeden.

De volgende "renners", al dan niet voorzien van een "dropke" als hartversterkertje, blikken in de lens, gezeten om de tafel, van links naar rechts: Gerard Wintraecken, Willem Jennen, Thei Smeets, Sjang Coenen, Harie Wintraecken en Lei Swillens.

Staand: Lei Smeets, Constant Jennen en Johan Haagmans.

Mathieu Jessen staat met zijn fiets aan de hand trots op de voorgrond.

39. Het bestuur van de Grevenbichtse cooperatie "Werkmansbloei" samen met de exploit ant en - de familie Diris - voor de pui van het inmiddels afgebroken pand aan de Boulevard. Zittend, van links naar rechts:

Goswien Michiels, Sjang Reinen, Willem Schulpen, Sjang Eurlings en Peer Jessen.

Staand, van links naar rechts: Sjang Beek, Jeanne Diris, Liza Diris-Reijnen, Lies Diris en Ber in het Panhuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek