Kent u ze nog... die van Haulerwijk en Waskemeer deel 2

Kent u ze nog... die van Haulerwijk en Waskemeer deel 2

Auteur
:   B. van den Berg
Gemeente
:   Ooststellingwerf
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0494-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Haulerwijk en Waskemeer deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. Ook de Gereformeerde Gemeente had in de jaren negentig van de vorige eeuw reeds een naaivereniging van jongedochteren boven de zestien jaar, "Bidt en werkt" genaamd, die kledingstukken maakte en verstrekte aan hulpbehoevenden. Later groeide dit uit tot een bijbelstudiegroep, onder leiding van dominee Groot Nibbelink. De vereniging (bijna alle leden woonden te midden en beneden) was na de Eerste Wereldoorlog (zomer 1919) een dagje uit naar het in die tijd het meest in trek zijnde: Oranjewoud en wel "Tjaarda".
Bovenste rij, van links naar rechts: Harmke R. Reinders (getrouwd met J.O. de Vries), AH Groot Nibbelink, Folkertje J. de Vries. (getrouwd met W. Oenema), Jitske H. v.d. Veen (getrouwd met G. Schroor), Froukje S. Baron (getrouwd met H. v.d. Meulen), Tiet A. v.d. Wal, Wapke L. Beyert (getrouwd met Rozema), Joukje J. Bosma (getrouwd met G. Hummel) en Annie A. v.d. Wal. Tweede rij van boven: Janke R. Reinders (getrouwd met Scholtens), Janke o. v.d. Meer, Dien Oversteeg, Aaltje H. v.d. Veen (getrouwd met J. Wiegertjes) en Iet van Ek (getrouwd met R. Offringa). Onderste rij: Aaltje Stoker (getrouwd met D. Rosendaal), Aaltje K. de Boer, Gooitske S. v.d. Veen en Griet Joh. Boonstra (getrouwd met Tj. de Jager).
Ook anderen zijn wel getrouwd, maar mij is niet bekend met wie.

22. In de jaren twintig waren er zelfs twee gereformeerde zangverenigingen, te weten met de dirigenten H. Pilon en P. Miedema. In gereformeerde kring werden ze de "hoeden" - en de "petten" -zangvereniging genoemd.
Hier de vereniging met dirigent P. Miedema te Oranjewoud in 1926. Bovenste rij: Goffe Miedema, Alle F. Reinders, Melle J. ten Hoor, Folkert Zandberg, Drewes van Dijk, Bertus B. Lammers, Jannes Russchen, Freerk Jagersma, Evert Corn. Akker, Melle Hendr. ten Hoor, Gouke B. Lammers en Douwe J. de Vries. Tweede rij van boven: Sijke Joch. de Vries, Limke D. Slofstra, Aaltje S. van der Bosch, Wietske van der Vlugt, Lamkje K. ten Hoor, Jantje S. Lenstra, Jantje D. Zandberg, Pietje Miedema, Wietze Jagersma, Minze van Dijk, Iebeltje A. Duursma en Jan Daniël Slofstra. Derde rij: Janna Dees, Akke van Dijk, Boukje W. Duursma, Janke F. Reinders, Boukje A. Duursma, Taapke B. Lammers en dirigent P. Miedema. Onderste rij: Anna Landman, Jantje Russchen, Griet R. Klooster en Johanna Gorter.
Bekijk eens aandachtig de kleding uit die tijd, ruim vijftig jaar geleden, en de boorden die door de heren werden gedragen: los, staand en liggend. Ook de haarstrik en de vlinderdas komen nog voor.

23. De Baptisten Gemeente kende al vroeg het verenigingsleven. Februari 1899: een der oudste, zo niet de oudste, jongeliedenvereniging is die onder leiding van G. de Vries. Het was vreugde in de kerk der baptisten, daar de jongelingen en jongedochteren hun veertiende jaarfeest vierden. Het gebouw was goed bezet. Afgevaardigden uit onder meer Groningen, Assen, Appelscha, Oosterwolde, 't Zand en Haule waren aanwezig. De leider, de heer De Vries, werd alle lof toegezwaaid, vanwege zijn optreden. Men scheidde eerst om drie uur's nachts, wat velen nog te vroeg was. De oprichting van deze vereniging dateert dus van omstreeks 1885. Later kwam daar ook nog een "Kleine Meisjesvereniging" bij.
Hier een foto uit omstreeks 1916. Bovenste rij, van links naar rechts: Geeske Jansma, Jantje G. Reinders, Trien Rink van der Mei, Hendrikje Jan Bies (leidster), Getje Gerrit de Vries (leidster), mevrouw Kuiper (leidster), Tietje Jan Bies (leidster), Iebeltje Sieberen Dikkens (leidster), Dina Ottens, D. Vogelzang en met witte kraag Et Remmelt Dijkstra. Tweede rij van boven: Henny Jac. Hoks, Geertje Jac. Spandaw, Richt je Wiebe Koning, Evertje Sieger van der Velde, Willemke Alb. Vonk, Tjeerds Kl. Akker, Anna L. Jansma, Pieterdina Wobbe Ploeg, Wim Wobbe Ploeg en Aaltje Hendrik van der Heide. Onderste rij: een onbekende, Iefke Adriaanus v.d. Mei, een onbekende, Getje Hinne Planting, Griet Evert v.d, Heide en Anna v.d. Ley.

24. Een deel van de jongelingsvereniging "Dient den Heer", de jongedochtersvereniging "Onze Hulp is van den Heer" en de zangvereniging "Soli Deo Gloria", alle opgericht in 1895/1896, maakte in 1918, onder leiding van meester Wietse van der Mei, een uitstapje naar het in die tijd uitverkoren "Oranjewoud". Het liep tegen het einde van de mobilisatie 1914-1918, in de tijd toen dominee P. van der Sluis predikant was bij de Hervormde Gemeente. Boven alles uit (op de foto) steekt meester Wietse, dan, bovenaan, van links naar rechts: twee onbekende dames, Geertje Jan Zandstra, Matje R. Dijkstra, Dina Ottens (van de molenaar), Roelfke Joh. Dermois, Mina Roffel (huishoudster bij meester Wietse) en Beits Rooske (later getrouwd met Hinke van der Wal). Tweede rij: Anne Corn. Postma, Jan Bos, Albert van der Ploeg, Jelle Jannes Hof, dan twee onbekenden en uiterst rechts Steven Akker Cornzn. Derde rij: Aaltje Rooske, een onbekende, Marie Jurjen v.d. Wal (getrouwd met Jan Westerhof), Iemkje Lindert Pomper (getrouwd met Hendrik Hageman), Wim Hesseis (getrouwd met Jan Bosma, later Groenhagen), Ida Jenne Hummel en Pieterke Wiltjer. Onderste rij: Gerrit Hummel, Willem Kl. v.d. Wal, Alle R. Reinders, Egbert Pieter Dijkstra, Lucas Joh. Dermois en Evert Dijkstra.

25. Steendelverij en steenklopperij.
Herfst 1895: bij wijze van werkverschaffing werden er in het Weperveld stenen uitgegraven tot op een diepte van 3,50 meter. Uit een kleine oppervlakte werd 350 H.L. losgemaakt. Op sommige plaatsen had men een laag wit zand; deze laag was steenloos. Met een breeklep werd de arbeid verricht. In de herfst van 1896 werd het delven van dit soort grintstenen, zoals dat in 1895 gebeurde, te kostbaar. De stenen werden nu op het open veld gezocht, eveneens als vorm van werkverschaffing.
Het stenen kloppen is een bezigheid die ook in Haulerwjjk plaatsvond en wel voor rekening van de gemeente. Er werd onder andere een terrein gebruikt op de hoek van de Eilewijk, doch ook wel op andere plaatsen, bijvoorbeeld naast het zandpad aan de zuidzijde van de vaart. Daar lagen alleen "batten", dus loopplanken, over de wijken en er liep een voetpad. Ander verkeer was niet mogelijk. Deze flinten werden dan gebruikt voor het verharden van de wegen.
Een der bekendste steenkloppers was wel Jan Rinks Hof, die hier voor zijn huisje staat met zijn vrouw Joukje, aan de zuidzijde van de vaart, nu Slotemaker de Bruïneweg 32. Rechts op de foto (west) woonden Feike, Hanne en Trien Britstra en links (oost) Louw Kuipers. Het huis op de foto werd eerst bewoond door de ouwe Oostganger Lieuwe Bruinsma en Lytse Feike.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek