Kent u ze nog... die van Haulerwijk en Waskemeer deel 2

Kent u ze nog... die van Haulerwijk en Waskemeer deel 2

Auteur
:   B. van den Berg
Gemeente
:   Ooststellingwerf
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0494-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Haulerwijk en Waskemeer deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. Hier een foto van de zangvereniging "Soli Deo Gloria", opgericht door dr. Slotemaker de Bruine op 6 december 1895. Dirigent was meester Wietse van der Mei. Deze foto dateert van omstreeks 1919.
Bovenste rij, van links naar rechts: Egbert Dijkstra, Sietse Anne de Jong, Jan Doller, Klaske van der Ley (later getrouwd met Hendrik Pomper), Iemke J. van Goienga, Hendrikje van der Leest (later getrouwd met Wiebe Veenstra), Fokke Hofstra, Eyse Hofstra, Jan Bos en Ruurd Hofstra. Middelste rij: Jantje W. Gaastra, Miene Roffel (diende bij meester Wietse), Roelfke Dermois, Aaf Hendr. Bosma, Harmke W. de Vries (later getrouwd met Andries Bosma (bakker), Griet Gouke Wedman, Froukje Engberts, Aaltje Tj. v.d. Berg, Aaltje Brandsma, Trijntje Engberts (van de Punteboer), Klaske Kooistra, Janke W. Boonstra en Aukje Auke Poutsma. Onder: Hendrik Hofstra (later evangelist), Rink Klaas van der Wal, Hendrik Jan Geertsma (schilder), Rink Rink van der Wal, Luizen Boonstra, Rink Postma (later postbode), Thys Auke Poutsma en Oenema.
Op 11 juni 1915 had de Hervormde Gemeente een nieuw pijporgel aangeschaft, hetgeen een hele aanwinst bleek te zijn. Sedert 1903 moest men zich tevreden stellen met een Frans sersfineorgel, welks tonen op het laatst verre van welluidend waren.

27. De jongelingen en jongedochters van de Hervormde Gemeente, op 25 augustus 1921 onder leiding van dominee P. van der Sluis naar Paterswolde-Groningen. Dominee Van der Sluis was de opvolger van dominee E. Allers, kwam in 1917 en bleef tot 1923.
Op de foto, boven en van links naar rechts: Marten Jan ten Hoor, Hans T. Oenema, Alle R. Reinders, Evert Corn. Akker, Kobus B. de Vries, Hendrik Jan Geertsma, dominee Van der Sluis, Steven Corn. Akker, Jan Meinsma, Anne Jisk van Goienga en Jan Jan Vonk. Tweede rij: Hendrik Doller, Hette Wolter Gaastra, Pietje Jannes Hof en Pietje Jurjen Haze. Derde rij, de dames: Antje Wolter Gaastra, Aaltje Auke Broekert, Trijntje Andr. Engberts, Rinkje Rink van der Wal en Iemkje Jisk van Goienga. Onder: Zwaan Pieter Dijkstra en Wietske Markus ten Hoor.

28. De hervormde "Kleine Meisjesvereniging" had een zeer gewaardeerde leidster, namelijk Gezina (In a) van den Berg. Hier zien we haar met een clubje omstreeks 1936. Bovenaan, van links naar rechts: Hilly Joh. Lampe, JeItje M. Hof, Henny Hendr. Doller en Henny Jac. Doller. Tweede rij: Coba Dijkstra (logé), leidster G. van den Berg, Trijntje Boerema, Antje J. Spandaw en Gelske Joh. v.d. Heide. Voorste rij: Alie W. Oenema, Sietske Ev. Dijkstra, Froukje P. v.d. Heide, EItje Pruim, Siep O. Engberts en Marie Joh. v.d. Heide.
Van deze club zijn vele foto's in omloop uit de jaren dertig.

29. In het begin van de jaren dertig was men van mening dat bij de Hervormde en Baptisten Kerk ook een school behoorde te komen, waarvan het onderwijzend personeel zou moeten behoren tot een dezer kerken. Het resultaat was dat er een school werd gesticht voor Christelijk Volks Onderwijs, de C.V.O.-school, met als eerste hoofd meester Luit je Westers uit Oude Pekela. De "School met den Bijbel" en de C.V.O.-school zijn in de jaren zeventig een fusie aangegaan, naar de eis van de tijd, onder de naam: "School voor Christelijk Basis Onderwijs", nu "De Schalmei".
Hier een foto uit de beginperiode van de C.V.O.-school in 1932. Bovenste rij, van links naar rechts: Hilbrand Sikkens, Wiebe Holbe Hageman, Janco Neef, Wietze Hoekstra, Andries Alb. Hof en Siep L. Dikkens. Tweede rij: onderwijzer Piet Houtsma, Janny Sake van der Werf, Coba L. Westers, Eltje Pruim, Truus H. Hageman, Trijntje Welfring, ? Pruim en meester Heidema. Derde rij: Pietje Corn, Bosma, Stien Alb. Ploeg, Piet Eelze Hof, Dient je Sikkens, meester Westers en Tine H. Engberts. Vierde rij: Antje Kl. Oenema, handwerkonderwijzeres Geertje Diekema-Spandaw, Siep Oene Engberts, Herman L. Westers, Coba L. Westers en broer Frans. Onderste rij: ? Welfring, Jopie Kl. Oenema, Fedde H.J. Geertsma, Tjeerd Kl. Oenema en Menso O. Engberts.
Na meester Westers kwam onder anderen Roel 1. Voortman, die ook in het maatschappelijk en kerkelijk leven een functie vervulde.

30. Een foto uit 1919 van de leerlingen van de lagere school bij de brug boven, genomen op 14 juli.
Bovenste rij, van links naar rechts: juf W. Ritsema, juf. S. Gorter, Andries Pomper, Trien Vreling, Diene Pomper, Frouk v.d, Velde, Melle Posthumus en diens broer Folkert. Tweede rij van boven: meester J. Jongbloed, Marten Vegelien, Jitske Zwier, Griet V.d. Velde, Louw Veenstra, Tjibbe Koning en Wiemer Vonk. Derde rij: Lam van der Velde, Anna Posthumus, Jantje Zwier, Germ Pomper, Kl. van der Velde, Corrie van der Velde en Lamkje v.d. Velde. Tweede rij van onderen: Roel Zwier, Jan Vegelien, Sietse L. V.d. Velde, Theun Fr. V.d. Velde, Kobus Vreling en de beide broers Fokke en Louw Posthumus. Onderste rij: Beits Veenstra, Antje Vegelien, Sietse H. Veenstra, Harm Sj. van der Velde, Henkie Jongbloed, Sietse v.d. Velde en een schipperszoon.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek