Kent u ze nog... die van Kapelle en Biezelinge

Kent u ze nog... die van Kapelle en Biezelinge

Auteur
:   G.J. Lepoeter
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4392-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Kapelle en Biezelinge'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

6. Deze opname is van 1919. Het bedrijf van D.J. van der Have, in 1879 in Kapelle begonnen, bestond toen veertig jaar, ter gelegenheid waarvan het toenmalige personeel voor een groepfoto werd verzameld naast de villa" Eureka". In die tijd was dat nog voornarnelijk boornkwekerij- en boomgaardpersoneel. De ontwikkeling dat in dit bedrijf uiteindelijk de hele oorspronkelijke kwekerij zou verdwijnen en in feite de volledige aandacht op de zaadhandel zou worden gericht, was toen nog niet te vermoeden.

We zien op deze foto, van links naar rechts, op de voorgrond: Dies Korstanje en Jo van Willegen (ome Jo). Zittend op de eerste rij: Lein van Willegen, Piet Keim, Piet Glas, Jan van Oosten, Ma Eversdijk, Ma Kosten, Joh. Willeboer, Bram Slabbekoorn en Jozias Remijnse. Zittend op de tweede rij: Quinten van de Vrie, Lou Willeboer, Krijn van Willegen, Marien Willeboer, Adriaan van der Have, Marien Glas, Maurice J. Moerman, Piet Kosten en Kees de Jager. Staand op drie rijen: Jacob van Willegen Gzn., Piet v.d. Kuyl, Piet Sandee, Toon Pool, Piet de Visser sr., Stoffel Glas, J.G. van Willegen sr., Leen de Jonge, Adr. Lindenberg, Ko Landman, Joh. van Willegen, Ale Reijerse, Piet v.d. Vrie, Joost Meijer, Marien Veerhoek Janzn., Jan Baijens, Willem Glas, Marien Korstanje, Dies Landman, Marien Kosten, J.L. van Willegen, Leunis Klap, Martinus Baijens, Ko Minnaar, Gerrit van Willegen, Kees Schipper, Tinus v.d. Schraaf, Adr. de Puit, Jaap Kosten, Joh. Zegers, Marien Krijnsen, Ko Eversdijk, Jan van Koeveringe en Jan v.d. Vliet. Bovenaan: Willem Veerhoek, Jan Eversdijk, Jaap van Willegen Johzn., Theewis Gelok, Jaap Lavooy, Piet Molhoek, Marien Veerhoek Gzn., Jannis Baarendse, Bram Kooman, Jaap de Jager en P.CJ. van Willegen Johzn.

7. Zo'n vijftig jaar geleden werd het boerenbedrijf nog op een heel andere wijze gevoerd dan dit nu het geval is. Het graan werd gemaaid en op "stuken" gezet, later met de "menwagen" naar binnen gereden en in de "vekken" van de schuur opgetast. In de winter werd het op de dorsvloer gedorst, aanvankelijk op de geselsteen en met de vlegel; later kwamen de in onze ogen primitieve dorsmachines er aan te pas.

Hier zien we een foto uit 1924, gemaakt op de dorsvloer van de schuur van H.P. Ganseman in de Weststraat, waar men op dat moment bezig was met het dorsen van bruine bonen. De drie jonge boerinnetjes zijn er voor de gelegenheid van de foto bijgehaald. Bij de gewichten zit Mientje Vermaire, met de schop in de handen is Jo Mallekote en bij de zak staat Adriana Eversdijk Mdr. Verder zien we een arbeider van H.P. Ganseman, een zekere Telle. Links van de dorsvloer het gevulde vek.

8. J.e. Persant Snoep, de lOon van de dorpsdokter, was degene die in de jaren rond de eeuwwisseling vele, voor die tijd zeer goede, foto's heeft gemaakt, waarvan er gelukkig een groot aantal bewaard is gebleven. Ret zijn van een aantal objecten de oudste foto's die we kennen!

Hier zien we een foto van hem van een groep kinderen van de lagere school, gemaakt op 28 augustus 1899. Ret is nog vaar de invoering van de leerplicht - wet van 7 juli 1900 - en uit de tijd waarin Kapelle nog maar een lagere school, de "gemeenteschool", rijk was. Het is opvallend dat het onderwijzend personeel op de foto ontbreekt. De klederdracht van de meisjes is zeer gevarieerd, ook verschillende jongens zijn nog "op z'n boers".

Van links naar rechts, op de bovenste rij: Marien van Maris Jaapzn., Forra de Back, Johannes de Jonge, Neeltje Groenleer, Jan van Willegen Gzn., Antje de Back, Toon van Maris Jaapzn. en Johannes de Jonge Domuszn. Op de tweede rij: Pietje Groenleer, Hendrik Mallekote, Johannes Ossewaarde, Kaatje van Wingen, Ko Baijens, Ko de Back, Pieternella Mallekote, Jacob Almekinders en Adriana Almekinders. Op de derde rij: Marien de Jonge Domuszn., Gerard van Willegen Gzn., Adriana Baijens, Lein Mallekote, Tannetje Ossewaarde, Piet Vermaire Keeszn. en Adriana van Willegen. Zittend op de grond: Marie van Wingen, Adriaan Spijk, Mina Groenleer, Martinus Baijens en Koba Almekinders.

9. Nog een foto van J.e. Persant Snoep van dezelfde datum, 28 augustus 1899, en met een volgende groep kinderen van de gemeentesehool. Van links naar reehts, op de bovenste rij: Maatje de Jager Gdr., Piet Glas Jaapzn., Antje Dommisse, Jan de Jager Gzn., Adriana Kooman en Kees Calzijn. Op de tweede rij: Kee van Koeveringe, een jongen v.d. Sehraaf, Tine Kooman, Adr. van Liere, Neeltje Klap, Lena Hoogstrate en Janna Korstanje Stoffeldr. Op de derde rij: Adr. Kosten, Kee van Koeveringe Johdr., Jaap de Jager Gzn., Maatje Beenakker, Joh. Kooman, Pietje Klap, Adriana Korstanje Stoffeldr. en Adr. v.d. Griek. Op de vierde rij: Marien Oele Louzn., Adriana Duivewaarde, Jan van Liere Adrzn., Kee van Boven en Jaap van Boven. Op de voorgrond: Maria Sinke Engeldr.

10. Oorspronkelijk was een schoolmeester een kerkelijk ambtenaar en als zodanig onder andere tevens koster en voorlezer in de Hervormde Kerk. De laatste meester van deze oude stempel die Kapelle heeft gekend, was Abr. Visser, die in 1859 vanaf Gapinge naar Kapelle kwam en er bovenmeester bleef tot 1901. We citeren hier een gedeelte van het afscheidslied , dat meester Visser door zijn leerlingen werd toegezongen bij zijn afscheid op 1 november 1901:

Kapelle op Zuid-Beveland had eens een meester nodig;

Waar vind ik, sprak de Raad, een man, wien ik de jeugd vertrouwen kan? Een vraag niet overbodig.

Voor zeven honderd gulden vroeg de Raad toen solcitanten,

Drie honderd gat de Kerk erbii, wat maakten zich die meesters blij. Men kwam van aile kanten.

De grate wedstrijd ving toen aan. Wee, die nu zat te dromen.

Een ieder werkte wat hij kon, wie weet wat listen men verzon, om andren v66r te komen, En eindelijk was de strijd beslist: Wie werd met meest geprezen?

De Raad zei: Visser is de man, die ons het best bevallen kan. Hij zal hier meester wezen.

Meester Visser was een goed man van groot gezag, die tevens met de in die tijd zeer beperkte middelen met zijn leerlingen goede resultaten wist te bereiken. We hebben in het verleden de verhalen van de mensen die bij hem op de schoolbanken hebben gezeten, vaak gehoord.

Hiernaast zien we meester Visser en diens echtgenote, Leintje Visser-van Schagen, die van Oostkapelle afkomstig was. Deze foto's zijn van 31 juli 1896.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek