Kent u ze nog... die van Kapelle en Biezelinge

Kent u ze nog... die van Kapelle en Biezelinge

Auteur
:   G.J. Lepoeter
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4392-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Kapelle en Biezelinge'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

21. Op deze foto zien we het interieur van het zijkamertje van de woning van Dignus Schipper aan de Stationsstraat, waar dochter Marie Schipper (later mevrouw Mennes) a1 op jeugdige 1eeftijd naailes gaf.

Op de voorgrond, links, Kaatje de K1erk, met de boerinnemuts op Adriana Ge1ok, staand Marie Schipper, naast haar, zittend, de dochter van stationschef Peijster en helemaal rechts Jannebet Hanson. De foto is van omstreeks 1915.

22. Het Kape1se naaikransje, op het gazon voor de villa van de fami1ie Van der Have, omstreeks 1920. Het gezelschap werd onderwezen in naaien, knippen en handwerken door de dames Vos, Korstanje en Schipper; op deze fota degenen die niet in klederdracht zijn,

Op de bovenste rij, van links naar rechts: Pieternella Wabeke, Dingna Schipper, Elizabeth Burger, Plane Mallekote, Elizabeth van Maris, Neeltje de Jager Jdr., Geertje de Jager Mdr. en Adriana Baijens. Op de tweede rij: Adriana op 't Hof, Line Kooman, Elizabeth Korstanje, juffrouw Vos, Marie Schipper, Wilhelmina Baas en Koos Toolens. Zittend op het gazon: Pieternella v.d. Kreeke, Cornelia Korstanje, Maatje Baas en Sientje Reijnierse.

23. Een viertal foto's, dat maar willekeurig naast elkaar is gelegd.

Links boven zes stoere gymnasten van "Olympia" omstreeks 1920. Van links naar rechts: Dies Schipper, Lou Willeboer, Jan Baijens, Dies Landman, Joh. Hoogesteger en Joh. Willeboer.

Rechts boven het weeghuisje bij de veiling omstreeks 1925, met aan de voorzijde de reclame voor Union riiwielen van W.A. de Groene. Het weeghuisje deed op dat moment dienst als kaartenbureau voor een tentoonstelling. We zien links Jaap van Willegen en rechts Dies Schipper.

Links onder een foto van 3 mei 1930, gemaakt in de veiling tijdens een bazar voor een of ander liefdadig doel. Op deze foto, van links naar reehts: cafehouder Van de Zande, mevrouw Van Liere-van Oeveren, Hanna Blok-van Wingen, Dies Ganseman, Maatje de Groene, veilingdirecteur Gerritsen, Marie de Groene, Adr. de Klerk en Foort v.d. Vliet.

Reehts onder een groep van de buurtvereniging Maalstede-Postweg bij een bezoek aan de Wereldtentoonstelling in Antwerpen, in 1930 of 1931. Van links naar reehts: Bet Versehuure en Ko Dommisse, Mientje Mieras en Jan Hoogstrate Johzn., Marie van Boven en Hannes Hoogstrate Janzn., Anna v.d. Klooster en Jan Hoogstrate Janzn., Mientje v.d. Plasse en Piet Eversdijk Niczn., Kee Kosten en Piet v.d. Kuyl, Lena Tholenaar en Jan Walrave, Sien Oele en Jaap v.d. Kreke, Coba van Overloop en Marien Braam. Zittend op de voorgrond: Adriana Walrave en Kees Toorenaar, Jo Wieckart en Pauw Kosten, Dina Felius en Jan Eversdijk Niczn,

24. Dit is dan een uitzondering op de regel, dat we in dit boekje foto's hebben verzameld die zijn gemaakt in de periode v66r 1940. We zien hier narnelijk de in 1937 opgeriehte hervormde vrouwenvereniging "Dient e1kander door de liefde" bij het eerste lustrum in 1942.

Van links naar reehts, op de bovenste rij: A. Nout-Oele, N. Duivewaarde-Groenleer, M. van Waarde-de Sein, mevrouw De Dreu-van Sabben, P. Duivewaarde-Molhoek, B. van Willegen-Kosten, A. Kosten-Willernstein, K. Duivewaarde-van de Velde, M. Groenleer-Glas, M. de Jonge-Mieras en A. de Visser-Duivewaarde. Op de tweede rij: P. Daane-Butler, M. Veerhoek-op 't Hof, P. v.d. Vrie-van Willegen, A. Rerniinse-Gelok, S. van Willegen-de Witte, D. van Willegen-van Strien, K. van Liere-van Willegen, Mientje Reijnhout en K. Nouse-Minnaard, Op de derde rij: A. BaasDekker, N. van Oosten-Hoek van Dijke, K. Lepoeter-Lavooy, J. de Jager-van Paassen, A. Zuidweg-van Gernert, P. Kramer-Schijf', B. Snoep-van Londen, S. van Driel-Staal en A. Hoogstrate-van de Klooster. Op de onderste rij: M. Gansernan-Baijens, G. Baijens-Pikkaart, B. van Willegen-Korstanje, M. van Willegen-VroHjk, mevrouw Schmidt-Bouhuis, M. van Liere-Nout, L. Snoep-van Willegen en M. de Jonge-Nijssen,

25. Op 5 december 1909 deed ds. J.D. Schmidt zijn intrede in Kapelle als hervormd predikant; hij zou dat blijven tot zijn emeritaat in 1943. Ds. Schmidt was een man van groat aanzien; hij was tot doctor in de godgeleerdheid gepromoveerd op het proefschrift "Weezenverpleging bij de Gereformeerden in Nederland tot 1795". Oak de echtgenote van ds. Schmidt, mevrouw SchmidtBouhuis, had vanaf het begin een eigen inbreng in de dorpsgemeenschap. Zo richtte zij onmiddellijk na haar komst de rneisjesvereniging "Tabitha" op. Deze prachtige foto is direct bij de start van de meisjesvereniging gemaakt; ze dateert narnelijk van de zomer van 1910. Op de voorgrond zit Wirn, het zoontje van ds. Schmidt. De later zo bekend geworden Annie M.G. moest toen nag worden geboren (20 mei 1911).

Op deze foto van de meisjesvereniging zien we, van links naar rechts, als de bovenste drie: Leuntje Murre, Jacoba Alrnekinders en Lena Katte. Op de eerste rij: Neeltje Toolens, Saar Burger, Marie de Groene, Maatje de Groene, Adriana Katte, San Deurwaarder, Mina Groenleer, Marie van Wingen en Janna Vermaire. Op de tweede rij: Keetje Staal, Kaatje Burger, Tannetje Ossewaarde, Mietje Nout, mevrouw Schmidt, juffrouw Jeronimus, Kaatje van Willegen, Maatje Burger, Wanne Spruit en Antje van Willegen. Onder: Adriana van Willegen, de dienstbode van ds. Schmidt, Pietje Geene, Wim Schmidt, Adriana Baijens en Wanne van Willegen,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek