Kent u ze nog... die van Kapelle en Biezelinge

Kent u ze nog... die van Kapelle en Biezelinge

Auteur
:   G.J. Lepoeter
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4392-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Kapelle en Biezelinge'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

41. De Gereformeerde Kerk werd bijna dertig jaar lang gediend door ds. A. Scheele. Sinds ds. M. Boon als eerste predikant der gereformeerden in Kapelle-Biezelinge op 24 november 1867 zijn intrede had gedaan, was ds. Scheele de achtste predikant van deze gemeente. Hij deed zijn intrede op 18 novem ber 1917, na eerst dertien jaar in Veere predikant te zijn geweest.

Bij het zilveren arnbtsjubileurn van ds. Scheele, op 17 april 1929, werd deze foto gemaakt. We zien in het midden ds. A. Scheele met links de ouderlingen meester F.P. de Graaf, W. Bogaards en Joh. Baaijens en rechts de diakenen Dignus Sandee, Arie de Groene en Klaas de Regt.

42. Er kon geen 1achje af bij de jongedames van de gereformeerde meisjesvereniging "Priscilla" , die in 1915 op deze wijze werden vereeuwigd.

Van links naar rechts, op de voorste rij: Anna Marits, Janna Hollebrandse, Adriana Zeegers, Koos Vreeke, Kaatje Nijssen en Neeltje Gelok. Op de tweede rij: Martina van Oosten, Dina Spijk, Kaatje Staal, Maatje de Jager, Maria Mol en Maria Hollebrandse. Bovenaan: Keetje Staal en Saar Mol.

43. Vijftien jaar later, in 1930, waren het weer andere geziehten in de gereformeerde meisjesvereniging. Ret was kennelijk een uitgezoehte zonnige dag, toen ze een dagje naar Seheveningen gingen. Een gedeelte van de groep trok er zelfs de sehoenen en kousen bij uit en poseerde met de blote voeten in het Noordzeewater. De geziehten staan erg vrolijk, dus het zal best een gezellige boel zijn geweest!

Op deze foto, van links naar reehts: Plone Abrahamse, Kaatje Eversdijk Mdr., Maatje Spruit, Jannetje Kramer, Tine de Regt, Kaatje Rouw, Janna de Regt, Janna Rouw, Janna Balkenende, Kaatje Nijssen en Cor Poortvliet.

44. Naast verschillende adellijke kastelen, die alle reeds lang zijn verdwenen, heeft Kapelle ook de buitenplaats "Jagtlust" gekend. Deze stond aan de Biezelingsestraat, op de plaats waar nu de straat van die naam ligt. Ret was een buitenplaats met een fraai park, dat zich uitstrekte tot aan de huidige Stationsstraat, doch dat in 1892 vrijwel geheel werd gerooid. AIleen het gebouw zelf met de naaste omgeving bleef toen nog intact.

We zien hier een fraaie foto van "Jagt1ust" uit 1926 of 1927, waarop de statige bomen om het huis het beeld in belangrijke mate bepalen. Het is een gelegenheidsfoto, waarop een grote groep kinderen van zowel de openbare als de christeliike school is verzameld, die we jammer genoeg niet allernaal konden thuisbrengen.

Degenen die we weI kennen zijn, van links naar rechts, staand: Bas Burger, Marien Mieras, Marien de Looze, Adr. v.d. Vrede, Cor en Jan Nijssen, Marie van Liere, Huugje Nijssen, Joh. Staal, Kees Poortvliet, Fina en Mientje de Jonge, Lena Veerhoek, Mien Schipper, Mien Heiistek, Corrie Ganseman, Marie Hoogstrate, Koos van Driel en Adr. Veerhoek. In het midden: Jan Zuidweg, Cor Huissoon, Kees Nijssen, Toon Korstanje, Hein Christiaanse, Izak Slabbekoorn, Sas de Regt, Jan Slabbekoorn en Joh. Wabeke. Op de voorgrond: Kees van Wingen, Huib Slabbekoorn, Kees Zegers, Daan Sinke, Piet Eversdijk, Johan le Clercq, Jan Bruijnooge, Izak van Overbeeke, Kees de Klerk, Stoffel Duivewaarde, Piet Oele, Marien Abrahamse, Kees Veerhoek, Adr. Korstanje en Jan en Gilles Keim. Bij de fiets staat slager Stien Blankenburgh.

45. Op 30 september 1904 startte in Kapelle-Biezelinge, na een voorbereidingsperiode van twintig jaar, die zoals op vele andere plaatsen met de nodige moeilijkheden gepaard ging, de School met den Bijbel met het onderwijs, De school werd gebouwd aan de Biezelingsestraat, op de plaats waar kort tevoren de eeuwenoude herberg "Het Groene Woud" was afgebroken, en kreeg vanaf het begin een flinke toeloop van leerlingen, hetgeen uiteraard ten koste van de openbare scholen ging, Vooral de openbare school in Biezelinge is deze slag nauwelijks meer te boven gekomen en is dan ook na een beperkt aantal jaren - in 1922 - als zodanig opgeheven en in feite omgezet in een hervonnde school.

Van de School met den Bijbel hierbij een van de eerste schoolfoto's, deze dateert van 1906. Van links naar rechts, op de bovenste rij: Janna Kloosterman, Maatje de Waard, Maatje Smallegange, Koos Slabbekoorn, Johanna Smallegange en Janna Mieras. Op de tweede rij: Adriaan van de Guchte, Marien Meijer, Adriaan Vermaire, Leen Smallegange, Piet Sonke, Kees Smallegange, Bram Slabbekoom en Kees Murre. Op de derde rij: Maatje Slabbekoorn, Koos Louwerse, Pietje de Waard, Anna Eversdijk, Leuntje Glerum en Maatje Meijer. Op de onderste rij: Ko Mieras, Kees Meijer, Willem Slabbekoorn Azn., Francois Marits, David Lansen, Cornelis Meulpolder, Adriaan Nijssen en Jan Murre. Links staan meester Verbrugge en juffrouw J eronimus en rechts juffrouw Butler.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek