Kent u ze nog... die van Koudekerke

Kent u ze nog... die van Koudekerke

Auteur
:   J. Roose
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3401-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Koudekerke'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

46. Tussen wat nu slagerij Coenen is in de Badhuisstraat en het huis dat daar vooruit springt in die straat, was vroeger een open ruimte, die toegang gaf tot een hof. Dit is de toegang, met rozen omrankt.

Kees J ongepier, kassier van de Boerenleenbank, prontjes aangekleed, en zijn vrouw Maria Maas in "achtermiddagschorte" poseren voor de fotograaf.

Twee gebruiksvoorwerpen van vroeger trekken nog de aandacht, de "tuitimmer" en de "kousetuun". Ret woord tuin had vroeger een ruimere betekenis. Men sprak ook van de "outtuun" en de "teeltuun". Over de spaken van het afgebeelde apparaat schoof men de lange, zwarte kousen om die te laten drogen.

47. Op 10 mei 1899 kwamen op verzoek van dominee Lodewijk Hijmans in de hervormde pastorie bijeen: de dames Holm en Kooiman en de heren Contant en Mey1er "om te komen tot de oprichting van een volksbibliotheek", zoa1s het in de bewaard geb1even notulen staat. Het b1eek later dat dit de enige bibliotheek in Zeeland was die niet gebonden was aan een gemeentelijke, kerkelijke of welke instelling ook. Graaf Van Lijnden van slot Ter Hooge schonk een eerste boekenbezit. Het bestuur heeft in de drieenzeventig jaar van het bestaan altijd zichzelf aangevuld bij vacatures. Traditie was dat het hoofd van de openbare school daarin altijd zitting had.

Tot aan de oorlog 1940 was de bibliotheek gevestigd in de bewaarschool, die stond schuin tegenover wat nu garage Touw is. Daarna moest men van plaats tot plaats, totdat de gemeente besloot aan de Kerkstraat een vast onderkomen te bouwen. Op 11 september 1961 kon dit gebouwtje in gebruik worden genomen.

U ziet op nevenstaande foto de feestelijke overdracht. De heer Mosselman, hoofd van de openbare school, reikt aan burgemeester Dregmans de eerste boeken uit. De heer Mosselman was vanaf 1930 bibliothecarisfpenningmeester. Achter hem staat W.P. Roose, die vijftig jaar in het bestuur zat. De heer Mosselman kreeg de eremedaille in goud behorende bij de orde van Oranje-Nassau voor de vele verdiensten, onder andere door dit werk aan de gemeenschap bewezen. Voor de balie, van links naar rechts: Kr. van Sparrentak, P. Flipse, burgemeester J.L. Dregmans, P. Kambier en W. Kaan.

Op verzoek van het gemeentebestuur werd op 21 maart 1973 besloten tot opheffing van de bibliotheek. De bibliobussen zijn nu een bekende verschijning in ons dorp en er wordt zeer druk gebruik van gemaakt. Maar met een tikje weemoed denken de oud-bestuursleden terug aan de jaren dat zij dit werk pro deo deden.

48. Jan Brasser en zijn vrouw Neeltje Simonse bij de haard. Ze boerden in de Groene Weg op de hofstede waar nu hun kleinzoon Jan Brasser op zit.

Boven de haard ziet men de ovendeur, emaast hangt de vuurlepel. In de haard hangt een "more", een ijzeren ketel voor warm water.

49.

's Morgens als het haantje kraait Gaan de boeremeiden,

Met een jok en emmers aan, Naar de frisse weiden.

Hopsa hopsa, dideldom Koetje roept al, kom 0 kom Spoedig naar de weide. (bis)

Een vrolijk versje, dat een misschien wat te mooi beeld ophangt van het dagelijks koeien melken, nogal eens het werk van de vrouwen. Als je in 't najaar met de zware emmers (20 liter inhoud) in het pikkedonker langs plankjes en paadjes ging, je klompen vol liepen met modder en de koeien niet te vinden waren, dan was het voor zo'n rneisje, soms nog maar net van school, een zware gang. Ret gebeurde wel eens dat.je melkend, het hoofd tegen de warme koe geleund, in slaap viel. Maar op een mooie zomermorgen was het wat anders. Hier ziet men een pronte meid op zondagmiddag naar de koeien gaan. Keurig gekleed, gouden strikken aan, wit gekalkte klompen. De vrijer ging soms mee en lag erbij in het gras.

De melkster op de foto is Wanne de Visser. Op de achtergrond de zeer oude boerderij van Arjaan Reynierse in de Breeweg.

50. Op de volgende zeven foto's is telkens een huisdier afgebeeld. Ret eerst natuurlijk de edele viervoeter, het paard. Deze is van Jan Roelse, een landbouwer wiens hofstede tegenover de oude hervormde school stond.

De foto is van 1930; het was derde pinksterdag en dus ringrijden. Daarom is het paard "opgedaan", met een wit "a1dertouwtje" en "poese1s".

De berijdster is Jikkemien Roelse, geboren in 1908, een schrandere boerendochter, die bijvoorbee1d de Enge1se taal machtig was. In de ruiter hebben ve1en Piet Kesteloo Hzn. herkend. Maar de combinatie is louter toevallig, Jikkemien huwde Cor Davidse en emigreerde in 1947 naar Canada. Piet huwde met J 0 van de Vijver en bleef in zijn geboortehuis wonen.

De amazone werd moeder van negen en de ruiter vader van elf kinderen.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek