Kent u ze nog... die van Koudekerke

Kent u ze nog... die van Koudekerke

Auteur
:   J. Roose
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3401-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Koudekerke'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

6. Een oude foto, maar de zeer sterken zijn nog onder ons. Het zijn de kinderen van de zondagsschool. In de jaren 1871-1874 was dominee J.C. Eykman hervormd predikant. Deze heeft de zondagsschool gesticht. Veelal werd het werk gedaan door de predikantsvrouw, soms bijgestaan door opgroeiende dochters. Hierin kwam verandering, nadat op 5 mei 1910 een afdeling van het Groene Kruis werd opgericht. In 1911 kwam hier wijkzuster mejuffrouw Dees. Van toen af deed deze het zondagsschoolwerk en ook haar opvolgsters hebben dit gedaan.

De foto is in 1912 genomen door dokter Van der Harst, in de tuin van de bewaarschool. In deze school werd vele jaren zondagsschool gehouden.

Van links naar rechts, liggend: Marien de Wijze, Willem van der Heyden Wzn., Simon Polderman, Pie de Lange en Janna Contant.

Zittend: Ma Kesteloo, Jaan Roose Ldr., Pie Polderman, Nee Jobse en Wanne Dellebeke.

Staande: Aarnout de Wijze, Leintje Flipse, achter haar een onbekend meisje, Jan Maas Jac.zn., Pie Roose Ldr., Willem Roose, Daan Plantsoen, Jan Koole, Marie Kesteloo, Aarnout Wiele maker, Leu Schout, Lein Harthoorn, Manus Kesteloo, Daan Wielemaker, Leu Hovijn, Jaap Plantsoen, Miene Verhage en Tine Stroo. Naast hen dan de leidster zuster Dees.

7. De vorige foto toonde de kinderen van de zondagsschool in 1912. Deze is van 20 maart 1941. In dertig jaar is de klederdracht van algemeen een uitzondering geworden. Doch het werk van de zondagsschool is gewoon doorgegaan. Ook alleefde je kerkelijk niet mee, je kind naar de zondagsschool laten gaan gold bijna voor ieder. En ook zij hier afgebeeld, die weinig of geen band meer hebben met de kerk, kennen nog de liederen op de zondagsschool geleerd. En de oude woorden, daar eens gehoord, doen vertrouwd aan. Daarom spreken wij de wens uit dat het werk van de Nederlandse Zondagsschoolvereniging, van onschatbare waarde, nog vele jaren op onze gemeente voortgang mag hebben. Nu de namen van de kinderen.

Onderste rij: Kaatje Geschiere, Jo Wielemaker, Koba van der Heyden, Lena van Sluys, Mientje Stroo, Hannie Evertse, J 0 van Breda, Piet van Breda, J 0 Brouwer, Krina Kodde, J annie J oziasse, J 0 Brouwer en Mina Verhage.

Tweede rij: Lein Roose, Frans Brouwer, Jaap de Witte Jzn., Jan van Sluys, Kees Roose, Louw Cijvat, Cor Brouwer, Pauw Groenenberg, Kees Flipse, Gillis de Regt, Bep van Keulen, Sjaak van Breda, Ko Reynierse, Piet van Donge, Adrie Reynierse en Leen Louwerse.

Derde rij: Tannie Koole, Sien Ovaa Wdr., Riet Hollebrandse, Joh. Verhage, Jo Geldof, Annie Meulmeester, Dien de Witte, Mina Brasser, Maatje Ovaa, Zus Roose, Tan Wielemaker, Tanny Mosselman, Nee Jasperse, Mientje van de Voorde, Kobie de Nie, Nel Kokke, Sien Koppejan en Leu Brasser.

Vierde rij: Adrie Goenenberg, Adrie Verstraate, Nico Kesteloo, Willem van der Heyden Czn., Henk Kesteloo, J 0 Koole, Piet Geld of, Ko Flipse, Tan Abrahamse, Kees Wielemaker en Sjaan Abrahamse.

Achterste rij: de leidsters Jaantje Jasperse en Beth Verstraate, dan Jan Roose Pzn., Mina Reynierse, Louw Verhage, Bernard Mosselman, Bram Ovaa, Suzan Wielemaker, Piet Wielemaker, Tini Hollebrandse, Jaap Verstraate, Santje Verstraate, Wim Reynierse, Marietje Moerman, Herman v.d. Pol, Suus Verhage, Louw de Witte, Krina Wielemaker, leider Piet Bostelaar en leidster Sien de Regt.

8. Een foto van de kerkeraad van de Hervormde Gemeente van Koudekerke. In hun midden dominee L.D. van Dijl, hier predikant van 1947 tot 1954.

Zittend, van links naar rechts: Eckhart, W. Ovaa, J. Jasperse, dominee L.D. van Dij1, Js. Vos, G. v.d. Voorde en C. Wie1emaker.

Staand: J. de Witte, J. van Keu1en, Jac. Wisse, W.P. Roose, P. Houterman, C. Abrahamse en Chr. Schipper.

De foto is genomen in de consistoriekamer.

9. Tegenover wat nu de Sparkruidenier is, stond vroeger dit huis. De Brouwerijstraat, die daar begint, is nu vee1 breder en het huis is afgebroken tot aan de voordeur. Hier woonde tot 1911 de tiendeboer "Aarnout van 't oekje".

Maar deze foto is genomen in de mobilisatietijd 1914-1918. Toen woonde er Lein Roose, hier gefotografeerd in mei 1916 temidden van de soldaten die ingekwartierd waren. Hij was wagenmaker, evena1s zijn vader, en ook berenhouder. Op de hoek had hij een winkel, waar men potten en pannen, maar ook fietsbanden en sigaren kon kopen. Lein was wat doof. Hij had een bijzondere be1angstelling voor de dagelijkse politiek en mocht daarover graag van gedachten wisse1en. Hij kon goed kievitseieren vinden, bekwaam strikken zetten, is rijk geweest en arm en niets menselijks was hem vreemd.

10. Een vliegtuig in de lucht was in de mobilisatietijd en ook daarna nog een bezienswaardigheid. Als kleine jongens zwaaiden we ernaar en riepen: "Mak mee? "

Groot was dan ook de sensa tie toen in augustus 1918 dit vliegtuig een noodlanding maakte op de tarweakker van Jan Vreeke, net westelijk van de Biggekerksestraat. De tarwe, die in een rij "stuken" stond, nam hij mee in de vlucht. Ze was gelijk gedorst. Het dorp stroomde leeg om het mirakel te zien en vertrapte vervolgens de 100 roeden aardappels naast de graanakker. Over vergoeding is nooit gesproken.

Maar voor de kinderen Jan en Leen Vreeke was het prachtig. 't Was onder het middageten en ze stormden zonder pet of klompen als eersten op het vliegmachien af. Van de "aviateur", een Amerikaan met de naam Scot, mochten ze even in de cockpit. Een van de twee vliegers had een doorschoten hand. Een andere kogel had de brandstoftank doorboord en daarom moest men landen. Verder liep het nogal goed af. Men kon het toestel ter plaatse vliegklaar maken, maar toen men wilde opstijgen, bleek de grond te zacht, zodat het geheel gedemonteerd is.

Bij de propeller staan de vliegeniers. De soldaten die in de mobilisatietijd op het dorp ingekwartierd waren, kwamen direct in actie. Zo te zien aan de figuur in het donkere uniform, is men de toestand volkomen meester.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek