Kent u ze nog... die van Koudekerke

Kent u ze nog... die van Koudekerke

Auteur
:   J. Roose
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3401-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Koudekerke'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

11. De foto hiernaast voert ons in gedachten terug naar de jaren van de Eerste Wereldoorlog, de mobilisatie van 1914-1918. Op ons dorp werden vee 1 militairen gelegerd. Onder hen was ook een compagnie mitrailleurs. Deze wapens werden vervoerd op lichte wagentjes, getrokken door honden. Door de "Staat van Oorlog en Beleg" hadden militairen de bevoegdheid om gebouwen, paarden, honden, enzovoort te vorderen. Zo zagen vele boeren van de ene dag op de andere hun honden gevorderd. Er werden onderkomens gebouwd op een weiland aan het Lange Weegie, daar waar nu de oude hervormde school aan de Middelburgsestraat staat.

Ret waren zeer 1uidruchtige bewoners. Dag of nacht, er blaften er altijd wel een paar en menig dorpeling werd in zijn rust gestoord. Voor bakker Van der Linde waren het goede klanten, want hij moest elke dag vers brood bakken voor deze dieren.

Maar de boeren waren hun honden kwijt. Voor de j ongens die dagelijks met hondekarren de melk naar de stad reden was het ook jammer. Er werden onderweg soms ware harddraverijen gehouden, wat ook wel eens brokken veroorzaakte. Van to en af begonnen vaste melkrijders de melk met paard en wagen te vervoeren.

~--~- -

12. Op een mooie, warme dag in september bezocht koningin Wilhelmina met haar gemaa1 prins Hendrik Koudekerke. Van deze feestelijke gebeurtenis is een serie van twaa1f foto's gemaakt, waarvan dit er een is. Heel het dorp was feestelijk versierd met groen en erebogen. Een baldakijn was opgericht voor de in gang van het gemeentehuis en overal werd gev1agd. Binnen het kerkhek was een plankier getimmerd, met op de vier hoeken ko1ders met daaraan de nationa1e driek1eur. Op het p1ankier had de muziekvereniging "Voorwaarts" p1aats genomen. Deze moest muziek inzetten a1s de koninklijke stoet het dorp opdraaide. Daartoe keek men vanaf de toren uit, om te waarschuwen. Alles was paraat. Reeds naderde de stoet. Onge1ukkigerwijze zakte op dat moment het plankier geheel scheef. Maar geen nood: Thomas van de Vijver, die "lange Thomas" werd genoemd en 200 kilo voor zijn buik kon dragen, zette zijn schouders er tegenaan en duwde met zijn reusachtige kracht het he1e bouwse1 weer recht. Juist op tijd om alles volgens protocol te 1aten ver1open.

De koningin kreeg van de gemeente boterbabbe1aars aangeboden, vo1gens geheim recept gebakken door Maatje Roose. Ze waren verpakt in een zilveren tabaksdoos, waarop een boerenhofstede en een mo1en waren gegraveerd. Binnenin stond: Koudekerke, 12 september 1907.

Dit is het moment dat de stoet zich weer in beweging zet voor het vertrek naar Vlissingen. Voor het middelste raam zien we, met Cadzandse muts, de vrouw van wethouder J.A. Contant. In het rechter raam de vrouw van wethouder C. Boone.

13. In 1938 vierde men het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Ook op Koudekerke was het groot feest. Op 9 september werd een optocht gehouden, waaraan niet minder dan zesendertig praa1wagens meededen.

De twee vo1gende foto's zijn genomen aan het begin van het Lange Weegje. Er zijn op te zien het noods1achthuis van C. Maas en de schuur van J. Roe1se. Beide gebouwen moesten wijken voor de doorbraak van de Middelburgsestraat. De schuur stond tegenover de nog bestaande oude hervormde school.

Ook molenaar Gillis de Regt had een praa1wagen, die hier het Lange Weegje indraait. De voerman is Martinus Brasser, die toen op de mo1en werkte, de bijrijder k1einzoon Gillis de Regt, een broer van de huidige mo1enaar Jan.

Op de 1age mo1enaarswagens staat - uiteraard - een spee1mo1entje. Achterop de wagen stond:

"Door arbeid lust en vlijt, Wordt hier graan tot mee1 bereid". Het mo1enaarspaard Jans is ook netjes gevlochten en "ge-brei-staert". Later is dit paard bij een verkeersongeva1 gedood.

De drie mannen in dracht zijn Jan Kodde van de Triton, Ko Besuyen van Klein Ter Hooge en Thijs Kleinepier van 't Zand.

14. De christelijke jongelingsvereniging "Bid en Werk" deed ook mee in de stoet. In de timmermanswerkplaats van C. van Noppen werd het wapen van Koudekerke, ziinde een kerk met dorre boom, gemaakt. Voorop in grote letters NJV (Nederlands Jongelings Verbond). Zij wonnen hiermee de eerste prijs,

Op de wagen herkennen we medewerkers aan de bouw. Van links naar rechts: Kees Luteyn, Jan Christiaansen, Rinus Wijkhuis en Kees van Noppen. De toeschouwers heten, van links naar rechts:

Pie Corbijn, Leintje Flipse, haar man Herman Schipper en Mina van Rooyen (de vrouw van Jan de Witte).

15. Tijdens de feestelijkheden bij het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina was er ook een wedstrijd in versierde gevels. De zelfwerkzaamheid was groot in die dagen. Timmermansbaas C. van Noppen, die in de Dorpsring woonde (thans nummer 23), had de gehele voorgevel van z'n huis met groen versierd. Achter het bovenlicht van de deur naar de werkplaats werd de nationale driekleur gedrapeerd. 's Avonds, ais de tientallen elektrische lampjes brandden, was het een feestelijk gezicht. Het feit dat er thans geen jonge dames meer zijn in klederdracht, maakt voor ons de foto nog decoratiever. Deze versiering kreeg de eerste prijs,

Van links naar rechts: de dochters van Noppen: Corrie, Jaan, Maatje en Neeltje.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek