Kent u ze nog... die van Koudekerke

Kent u ze nog... die van Koudekerke

Auteur
:   J. Roose
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3401-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Koudekerke'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

26. De winkelier die Alofs (afgebeeld op de vorige foto) opvolgde was L. Filius. Deze trok ook de boer op. In dit typische voertuig, voorzien van schuiIhut, bracht hij alles bij u thuis. Maar verder gaat de vergelijking niet met de SRV-man van heden. Het vermogen was slechts een paardekracht. De wagen was afgeladen met ellegoed, kruidenierswaren, klompen en ongetwijfeld ook stokvis. Zijn rayon omvatte mede de afgelegen boerderijen en woningen op het platteland.

Filius is Latijn voor zoon. De voerman die hier ter ruste zit is Filius Joost Filius.

27. Het verdwijnen van middenstandsbedrijven uit de samenleving is een verschijnsel waaraan ook ons dorp niet is ontkomen. Hadden we tot na de Tweede Wereldoorlog nog twee wagenmakers, twee smeden, vier bakkers en twee schoenmakers, thans zijn allen, op een bakker na, verdwenen. Een foto van onze laatste schoenmaker is in dit boekje wel op zijn plaats. Het is de heer J.J. Sturm, die u hier bezig ziet met schoenlappen. Hij kwam uit een schoenmakersfamilie van Aagtekerke en vestigde zich in 1924 in onze gemeente. Zijn werkplaats was een plaats van samenkomst voor jong en oud. Ook 's avonds, want een achturige werkdag heeft hij nooit gekend en ook niet gewi1d.

Zijn leest, spijkers, klemmen, hamer, lijm en wat al meer lagen ogenschijnlijk in grate wanorde door elkaar, maar hij wist alles feilloos te liggen. Ko mopperde wel eens als het erg druk was en hij had een afkeer van naaldhakken en plastic zolen. "De mensheid zal nog eens plastic moeten eten," bromde hij dan. Maar nooit was het gerieven van zijn klan ten hem te vee1. Behoudend, biibelvast en een liefhebber van orgelmuziek, was hij in de eerste plaats een vakman, die meer dan vijftig jaar degelijk werk leverde. Een schoenmaker die zich bij zijn leest hield! Op 27 november 1976 werd hij plotseling door de dood weggenomen.

28. Dit is de hoek waar de Schuttestraat begint. Er is niets herkenbaars meer, maar op de achtergrond is duidelijk de schutte te zien. Deze diende om loslopend vee op te vangen. Tegen betaling van een boete kon men zijn vee dan ophalen. Daarom zat er op de omheining ook slot en grendel. Het spreekwoord "Recht is recht, zei de boer en hij zette z'n eigen beest in de schutte" wijst op iemand met een bijzonder ontwikkeld rechtsgevoel.

De schutte is voor de laatste keer vernieuwd in 1845. Toen kwam er ook een nieuw reglement op de schutte. De afmetingen waren 5,70 x 4 meter. De omheining bestond uit "dorschvloerdelen", vernageld aan zware "goed grenen palen van 2 ellen 6 palm lang". Maar het oude hekje met slot moest opnieuw gebruikt worden en slechts voorzien worden van "nieuwe angen". Bij de inschrijving was het verboden afspraken te maken. De oude timmermansbaas Page schreef in voor f 78,50, maar de jonge M.L. van Noppen, die zich juist in 1844 als meestertimmerman gevestigd had, kreeg het karwei voor f 63,-.

Op 12 mei 1859 kocht Hendrik Vreeke het huisje bij de schutte. De bewoner daarvan verzorgde als regel het ingesloten vee. Met het verbeteren van de afrastering verminderde het belang van de schutte. Maar nog in de droge zomer van 19l1liepen de koeien door geheel Walcheren, daar geen sloot ze tegenhield. In de jaren twintig gebruikte de gemeente de schutte voor opslag van oud materiaal. Door afronding en verbreding van de wegen ligt de standplaats thans goeddeels in de straat.

De twee mannen op de foto zijn al lang uit de tijd, Frans Geldof en Piet Maas (PAM), maar de kinderen zijn er nog allemaal. Van links naar rechts: Nee Jobse, met op haar arm Pie van der Schraaf, Leu Verstraate en Janna van der Schraaf. Zij hebben als kind nog "verlore krupertje" gespeeld in de schutte. De jongen met de fiets is Krijn van Sparrentak.

29. Een fraaie foto: het begin van de vroegere weg naar Biggekerke, die nog de Biggekerkseweg heet. Het vierde huis is het tolhuis, Op het bord dat te zien is werden de toltarieven vermeld. Het was centenwerk natuurlijk. Maar toch, als men met een geit naar de bok moest en men moest de tol passeren, nam men liever een sluipweg, zoals het "padje van Stuy", dat parallel aan de tolweg ach ter de huizen liep.

Het land ligt, zoals vroeger gebruikelijk, op akkers. Er hebben aardappels op gestaan. Ook hier zuinigheid: in de "veuren" tussen de akkers zette men nog een rij koolplanten. Bij de tegenwoordige loofontwikkeling zou dat niet meer gaan.

Op deze akker staat nu de openbare lagere school. Achter het houtscherm lag het stoofweitje, waar de varkens gebrand werden. Thans maakt dit deel uit van de sportvelden.

30. De christelijke jongelingsvereniging "Bid en Werk", gefotografeerd op het podium van het oude verenigingsgebouw, vroeger de openbare lagere school, na de jaarlijkse uitvoering.

Opgericht door dominee Postma, op 21 januari 1919, werd het werk met grote liefde voortgezet door diens opvolger dominee Ten Kate. In die jaren bloeide de vereniging. Ouderlingen, kerkvoogden, raadsleden en voorzitters van verenigingen kwamen voort uit deze "smidse des levens". Voor de twaalf- tot zestienjarigen was er de knapenvereniging "Hoop der Toekomst", waar men, als vanzelfsprekend, na de zondagsschool naar toe ging. Van zestien tot achttien jaar kwam men op de jongeliedenvereniging "J onge Kracht". Landelijk was alles verenigd in het "Nederlands Jongelings Verbond" (NJV).

Nu de namen van de jongelingen. Van links naar rechts, zittend: Piet Dingemanse, Kees de Bree, Frans Christiaansen, Kees Luteyn, dominee Ten Kate, Piet van der Heyden Wzn., Barend Brouwer, Jacob Abrahamse en Chr. ten Kate.

Middelste rij: Willem Christiaansen, Gerrit Brouwer, Jan Wiele maker, Anton van Oost, Marinus Terwoert, Kees Wielemaker, Jasper Wijkhuis, Joost van Leerzum, Marien van Donge, Willem Terwoert, Levinus Brasser en Jan Klap.

Achterste rij: Jan Kaljouw, Joh. Roose, Ariaan Koole, Piet Bostelaar, Andries de Lange, Jo Christiaansen, Arjaan van Noppen, Arjaan Verhage, Jan Harthoom, Jaap van der Heyden, Toon Terwoert en Piet J oziasse.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek