Kent u ze nog... die van Koudekerke

Kent u ze nog... die van Koudekerke

Auteur
:   J. Roose
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3401-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Koudekerke'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

31. Tot na de Tweede Wereldoorlog was er een krachtige jeugdbeweging in ons land. Typisch, dat deze nu allemaal zijn verdwenen, of ze nu protestants christelijk, rooms-katholiek of socialistisch getint waren. Onze gemeente had ook een bloeiende jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag, kortweg "JV op GG" genoemd. Wat zijn er ook hieruit velen geweest die later leiding gaven aan kerk, staat en maatschappij of zich verdienstelijk maakten in het verenigingsleven van onze gemeente. Deze foto is van 1930.

Vooraan zit het bestuur. Van links naar rechts: Lein Jacobse, Dingeman Kerkhove, voorzitter Adrie Maas, Willem de Schipper en Bert Boone.

Tweede rij: Piet Boone, David Verhage, J oh. Tevel, Piet Labruyere, Sam de Kam, Kees Francke, Piet Izeboud Gzn., Krijn Melis en Willem Maas.

Derde rij: Piet Wielemaker Flzn., Kees Marinusse, Karel Sierra, Piet Vader, Kees Sinke, Piet Izeboud Ezn., Piet Tevel, Jasper de Kam, Maarten de Vos, Marien Boone en David Simonse.

32. De kerkeraadsleden van de Hervormde Kerk toen dominee J.A.J. Hoffman predikant was. Zittend, van links naar rechts: Chris Schipper, Jan de Witte, Jan Jasperse, dominee Hoffman, Frans Maljaars, J oos Vos en Kees Wielemaker.

Staande: Louw Bimmel, Piet Houterman, Andries de Lange, Kees van der Leek, Martinus Brasser, Jan Wielemaker, Adriaan van der Heyden en Ko Wisse.

33. Herkent u nog de vroegere gereformeerde kerk en pastorie? Zo zag het er uit ten tijde dat dominee Van Loon en dominee Hey de gemeente dienden.

Op dezelfde plaats staat nu het nieuwe complex. Men zal het met ons eens zijn dat dit een fraaiere eenheid vormt dan het hier afgebeelde, al heeft de oude pastorie weI enige allure.

34. Aan het kerkelijk leven, het kerkgebouw en het interieur van de hervormde kerk is in vorige boekjes ruime aandacht besteed. Maar nu dook er nog een zeer oude foto op van het orgel. Over deze "koning der instrumenten" hebben we het nog niet gehad. Dit is dus een mooie gelegenheid. Zo bont beschilderd zag het orgel er uit in de tijd dat Leendert van Noppen (1858-1942) dit bespeelde als "orgelist" bij de kerkdiensten. Zelfs de pilaren waar het op rust waren beschilderd met "striepjesverve" oftewel gemarmerd. Ogenschiinliik zijn naast de kas gordijnen gedrapeerd, doch dit waren beschilderde, houten borden, in ieder geval op de foto net echt. In later jaren zijn deze schotten verwijderd en is het orgel in een soort eikehout geverfd. Bij de grote restauratie van 1953 werd alle verf eraf gehaald en kwam het mooie eikehout te voorschijn. Het orgel komt uit de hervormde kerk van Neerijnen en werd in 1868 hier geplaatst. De bouwer is niet bekend, maar vormgeving en decoratie lijken sterk op de orgels van Thomas en Pieter Weidtman uit Ratingen (Duitsland). In 1778 werd het gerestaureerd door de orgelmaker L. Houtappel. P.M. van Sprang uit Vlissingen plaatste en verbouwde het orgel in 1868. In 1953 werd het door de firma Van Vulpen te Utrecht gerestaureerd. De oorspronkelijke dispositie is ongeveer teruggebracht. Deze is nu als volgt: 1. Ho1pijp 8' oud; 2. Prestant 4' oud; 3. Fluit 4' oud; 4. Octaaf 2' oud; 5. Gemshoorn 2' oud; 6 Quint 1 1/3 oud; 7. Sesquialter 2st disc. 1953; 8. Cimbel 2st 1953; 9. Mixtuur 2-3st oud; 10. Regaal S' doorl. 1953. Aangehangen pedaal, mechanische tractuur, ventiel klavieromvang C-C,I/, pedaal C-f.

De windlade bleek dichtgep1akt met perkamenten muziekb1aden, waarop tot dan toe onbekende, 1aat-middeleeuwse hymnen staan. Twee ervan hangen nu vooraan in de kerk. De orgelkas bestaat uit een onderkas met drie toogpanelen met snijwerk in de zwikken. Het vijfdelige front heeft gedeelde velden. De frontstijlen zijn versierd met acanthusbladen. Het is een zeer waardevol historisch monument, met een heldere klank, wat weinig grondstemmen en een barokke rijkdom aan vulstemmen. De vazen bovenop het orgel zijn bij de restauratie helaas vernield.

35. De volgende drie foto's horen bij elkaar. Ze laten de ontwikkeling zien van de vrouwelijke klederdracht in de laatste honderd jaar en overspannen vijf geslachten.

Dit oude grootje is de grootmoeder van de volgende en die is op haar beurt de grootmoeder van de blom op de derde foto afgebeeld.

De dracht van de diverse dorpen op Walcheren vertoont verschillen, die voor kenners zeer duidelijk zijn, Maar de verschillen in de tijd zijn toch vee 1 groter, zoals ook de leek kan zien.

Kijken we eerst naar Leuntje de Witte, geboren in 1820. Ze was gehuwd met de timmermansbaas Willem Maas en werd, als alle vrouwen van ambachtsbazen, "bezinne" genoemd. Let u eens op de grote muts, de kleine "toere" (haarkuif), de gouden strikken en krullen, die klein zijn en halverwege de wang hangen. De doek is een belangrijk kledingstuk tussen de beuk, die nog klein is, en het jak, dat lange mouwen heeft. De schort is 15 centimeter korter dan de onderkeuzen. Ben bescheiden bloedkoralen ketting zit stijf om de hals.

Leuntje zit voor haar huis in de Badhuisstraat, naast het verenigingsgebouw de poort in. Ze was stokdoof en werd zesennegentig jaar,

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek