Kent u ze nog... die van Scherpenisse

Kent u ze nog... die van Scherpenisse

Auteur
:   P. Jasperse
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4394-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Scherpenisse'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Dit boekje, "Kent u ze nog ... die van Seherpenisse", beoogt de uitbeelding van Seherpenissenaars, naar leeftijd, dagelijkse en andere bezigheden, inspanning en ontspanning, alsmede beroep, bedrijf en betrekking, over de periode van 1900 tot 1960.

Hiervoor is een keuze gedaan uit het te voorsehijn gekomen fotomateriaal, waaraan veel inwoners van Seherpenisse spontaan en uitvoerig hebben medegewerkt. Oude toto's met niet herkende personen zijn zoveel mogelijk aehterwege gelaten en in de plaats daarvan zijn jongere opnamen geplaatst.

Indien blijkt dat het boekje aan de verwaehting van de Seherpenissenaars voldoet, wordt dezerzijds met genoegen teruggedaeht aan de daarvoor verrichte werkzaamheden.

Langs deze weg wordt hartelijk dank gezegd voor de te Seherpenisse en elders genoten gastvrijheid en vriendelijkheid. Ook aan de heer C.P. Pols te Zierikzee wordt dank betuigd voor het verstrekken van de opdraeht voor het samenstellen van dit boekje, waardoor vele wetenswaardigheden bewaard blijven.

Personen op de foto's moe ten worden gelezen - tenzij anders is vermeld - van links naar reehts en van boven naar beneden.

1. Ret inhalen van een burgemeester was in 1905 nog een rornantische aangelegenheid. De nieuwe burgemeester van Scherpenisse, Van Es, wordt op deze foto feestelijk afgehaa1d op het "Stenenpad", nabij de Eerste dijk te Sint Maartensdijk, met open rijtuigen en vergeze1d van miters op versierde paarden.

2. Na binnenkomst in de gemeente Scherpenisse en de vereiste plichtplegingen, werd een tocht door de gemeente gemaakt, zoals hier te zien is op de hoek van de toenmalige Achterweg en de Lente.

In het eerste rijtuig heeft onder anderen de burgemeester plaats genomen. De voorste koetsier van de achterste wagen is P. Noordijke.

3. Het gezin van Come lis Bolier in 1905, in de toentertijd gedragen kleurige kledij. Zijn echtgenote, Jozina Bolier-Quaak, draagt op de foto de Thoolse klederdracht. Bolier was kruidenier van beroep en zijn dochtertje heet Lena.

4. De leerlingen van de openbare lagere school te Scherpenisse in 1906, met onderwijzer J. Slot. Op de foto zijn de volgende leerlingen gegroepeerd. Op de eerste rij: Lena Bolier Jdr., Johanna Laban, Johanna Steketee, Cornelia Polderman, Koos Polderman, Antje Polderman en Jannetje Polderman. Tweede rij: J.W. v.d. Graaf, Marie van Dalen, Anna Jobse, P. Jobse, ? Joppe, E. Bolier, Geertje Hartog Adr. en, rechts van J.W. v.d. Graaf, Arend Hartog en Anton Suurland. Derde rij: H.J. v.d. Graaf, M. Joppe, Geertje van Dalen, Pieternella Bolier, Sien Steketee, C. Hartog, Marie Hage, 1. Hage en Joh. Hage. Vierde rij: Jacob Geuze (de latere burgemeester van Wissenkerke en daarna van Aagtekerke), Adriaan Bruijnzeel, Piet Bruijnzeel, Cornelis Bruijnzeel, C. van Dalen, Toon Polderman, Kees Polderman, Adriaan Bolier en Jan de Wilde. Vijfde rij: J.J. v.d. Graaff, M. Joppe, G. Bolier en Piet Bolier.

5. De toneelclub te Scherpenisse, omstreeks 1925.

Op de foto komen de volgende led en voor: H. Bolier Adr., G. Bolier Jzn., H. v.d. Velde Zdr., J. Bolier Azn., Jos Bijl Wdr., C. Andriesse Mzn. en L.J. Jansens Lzn.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek