Kent u ze nog... die van Scherpenisse

Kent u ze nog... die van Scherpenisse

Auteur
:   P. Jasperse
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4394-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Scherpenisse'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. De jongelingsvereniging uit Scherpenisse in 1938.

Op de eerste rij: M. Deurloo, A. Jasperse, Joh. Bijnagte Lzn., N. Rijstenbil, M.J. Slager, A. de Jager, J. v.d. Jagt, P.e. v.d. Graaff, M. v.d. Werf, Jan Bijnagte Lzn., Jan Pleune, C. Hartog en J. Bolier Pzn. Tweede rij: G. Oudesluijs, Jac. Dijke, A. v.d. Rhee, D. Quaak en A. Dijke,

32. De schietvereniging "Prinses Juliana" te Scherpenisse vierde in 1956 het vijfentwintigjarig bestaan. Bij deze ge1egenheid werd deze foto gemaakt, waarop de vo1gende leden voorkomen. Achterste rij: Wouter Potappe1, Mathijs Slager, H. Jasperse, Corn. van Haaften, Corn. Tichem, David Joppe, Corn. Andriesse, Corn. Goedegebuure, M. Duijnhouwer, Piet Deurloo, L.A.M. Andriesse, dokter 1. Helleman en burgemeester D.C. Bouwense. Vo1gende rij (dit zijn de knielen de en zittende personen): B.A.K. Verkerke, P. Poot, M. Suurland, Dies Quaak, Huib Poot, Joh. Andriesse, Gerard Quaak, Gabr. Kleppe, M. Tichem, P. Kievit en W. Potappel.

33. Bij de geboorte van prinses Beatrix in 1937 maakte het fanfarekorps "De Eendracht" een muzikale rondwandeling door Scherpenisse. De foto werd genomen op het eind van de Noordstraat, nabij de Stoofdijk.

Van reehts naar links zijn de volgende personen herkend: vaandeldrager Jac. Tichem, trornmelslager A. Suurland, dirigent M. Hage, gemeenteveldwaehter J. Wondergem, trombonist L. Jansens, pistonspeler A. Suurland, trombonist W. Deurloo, bugelspeler J. van Gorsel Jzn., grote-tromslager Johs. Suurland, baritonspeler Jan Tichem, bombardon- en bugelspeler J. Suurland en bombardonspeler K. van Bezooijen.

De muziekvereniging "De Eendraeht" werd in 1924 opgerieht.

34. Boven: een allerwegen bekend persoon is de heer c.J. Keur, geboren in september 1897, wiens vader, Iman Keur, te Scherpenisse woonde. Laatstgenoemde was onder meer droger aan de meestoof, staande aan de Stoofdijk te Scherpenisse, die in februari 1890 afbrandde. De heer C.J. Keur was werkzaam op het ministerie van Sociale Zaken en Vo1ksgezondheid voor arbeidsmarktvraagstukken en beroepenkunde. Door hem werd een uitgebreide stu die gemaakt over de meekrap en dergelijke interessante wetenswaardigheden. Ook werden aller1ei gereedschappen op het gebied van de meekrapbereiding verzame1d, waarvan er in het streekmuseum te Sint Anna1and diverse te bezichtigen zijn, Rechts het fami1iewapen Keur.

Onder: de reis van ouden van dagen uit Scherpenisse, in juli 1953.

Op de foto komen de vo1gende personen voor: wijkzuster Don, ? Bolier, mevrouw J. Goedegebuure, Joz. Tichem, mejuffrouw J. Bolier, mejuffrouw A. Slager, veearts A.C. Steendijk, mejuffrouw N. v.d. Werf, P. Noom, mevrouw Groenewege-Muller, D. Quaak, mevrouw T. Doeze1aar, K. de Jager, J. Hage en Joh. van Houdt.

35. Adriaan Deurloo van de gemeentewerken te Scherpenisse bij een van zijn dagelijkse werkzaamheden, omstreeks 1960. Zoa1s uit de foto blijkt werd to en de klok nog met de hand, door middel van een trektouw, ge1uid. De toren was nog niet gerestaureerd en de ruimte op debegane grond werd benut voor het ophangen van brandweers1angen en voor het opbergen van balsavlotten, die waren overgebleven na de ramp van 1953, gereedschap enzovoort.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek