Kent u ze nog... die van Sijbekarspel en Benningbroek deel 1

Kent u ze nog... die van Sijbekarspel en Benningbroek deel 1

Auteur
:   G. Bijpost
Gemeente
:   Noorder-Koggenland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4395-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Sijbekarspel en Benningbroek deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Deze groepfoto werd voor de boerderij van de familie J. Visser Jzn. genomen. Op de achtergrand, links, ziet u nog een stukje van het schoolhuis en van de brug. Rechts de boerderij van de familie R. Schipper, verscholen achter de bomen. AI vee1 kinderen hadden to en een fiets. Op de voorgrond, tegen het hek, staat een damesfiets van luxe kwaliteit, onder andere nikkelen velgen, jasbeschermers van garen gemaakt (toen mode), met mooie figuren erin, een fietsslot, een zogenaamd cijferslot, en dan het zadeltasje, waarin het materiaal zat om band en te lappen. Op de foto ziet u, van links naar rechts: meisje met hoed, Reinout Scheer, dan Ma Baas, Meintje Clay, Lies Waterdrinker, Corrie Winkel, Trien Bijpost, Grietje Clay, Geetje Visser, Dieuw Hoekstra, achter haar Jac. Vriend Wzn., onderwijzeres juf Blad, voor haar Trien Molenaar, Jan Mol, Kniertje Scheer, mevrouw C. Molenaar, mevrouw Kroese en Heltje Waterdrinker. Boven hen: Riemke Kroeze, dan Renske Kroeze en Grietje Visser. Voor hen: Geertje Visser, Nies Winkel Cdr., mevrouw Molenaar, Dieuw Schagen, Nel Visser, Martha Molenaar, Tjits Hoekstra, Klaas Schagen, Harm Kroeze en Yge Vrielink. Voor Nies Winkel Cdr. Guur Winkel Cdr., Klaas Houter, Gert Bijpost, Alie Schagen en de twee zittende jongens zijn Thijs Bijpost en Simon Jonker Lzn. Daar er al veel groepfoto's van de school en kerk in die buurt waren, heb ik deze groep naar het eind van Sijbekarspel geplaatst, waardoor de volgorde enigszins is gewijzigd.

17. Deze foto dateert van 1913. Dit is de boerderij, of eigenlijk de buitenplaats, van de familie Huygens. Ik kan niet achterhalen wanneer deze plaats is gebouwd, maar in 1810 werd de boerderij door de familie A Huygens, chirurgijn en bakker in Amsterdam, aangekocht. Er was toen twaalf hectare grasland bij, later door de opvolgers vergroot tot achtentwintig hectare. De heer A Huygens had van het boeren geen verstand en legde zich meer op tuinieren toe. Zo liet hij een Engelse tuin aanleggen, zeer fraai, maar, omstreeks 1900, wegens het grote onderhoud veranderd in groente- en grastuin. Zijn 200n I.H.M. Huygens, gehuwd met Grietje Stapel, heeft enige jaren later de plaats overgenomen. In 1850 heeft zijn zoon, A.I. Huygens, gehuwd met Geertje Winkel, het bedrijf weer overgenomen. AJ. Huygens is op zevenendertigjarige leeftijd overleden. Het echtpaar Huygens had een zoon, I.H.M. Huygens, welke in 1879 is gehuwd met Neeltje Winkel, die toen de plaats van moeder hebben overgenomen. U ziet op de foto twee woningen, namelijk een voorhuis en een woning in het bedrijf, Het voorhuis als rentenierswoning, dus voor de ouders, in dit geval voor moeder. Het jonge paar kwam in de woning van de boerderij te wonen. Moeder G. Huygens-Winkel overleed in 1899. Het voorhuis heeft tot 1904 leeg gestaan. Toen is de schoonmoeder van J.H.M. Huygens, Anna Winkel-Zijp, er komen wonen. Deze overleed in 1917. Daarna heeft de familie Bouman uit Hoorn er enige tijd gewoond. In 1920 is de familie I.H.M. Huygens gaan rentenieren en in het voorhuis getrokken. De heer K. Spaan is toen zeven jaar als zetbaas werkzaam geweest. In 1927 is de jongste dochter van de familie Huygens, Neeltje, gehuwd met K. Helder, in de boerderij gekomen. In 1930 is I.H.M. Huygens overIeden en in 1936 M. Huygens-Winkel. De familie Helder-Huygens heeft toen de woning in de boerderij bij de veestallen getrokken en zijn zelf in het voorhuis gaan wonen, tot 1959. Toen is dochter EUy, gehuwd met ir. C. Visser, op de plaats gekomen. In 1969 is ir. Visser na een ernstige ziekte overleden en is de mooie plaats verkocht aan de heer R. Vlaar te Benningbroek en nu boert daar diens 200n Henk met zijn gezin. Er is ook nog grasland aan anderen verkocht. U ziet op de foto het voorhuis en de woning in de boerderij, de mooie pannenspiegel in het rieten dak, met daarin een ovaalvormige kapel, en de stenen brug met fraaie poort. Het hek als afscheiding tussen erf en weiland, met een doorrijdam voor de wagens naar het land en een klein poortje voor looppad, en op de steunpaal van de doorrijdam een ronde bal, voorstellende een Edammer kaas, als boeren symbool. Het achterhuis, een boerderij apart, werd als stalling gebruikt voor jong vee, paard en

berging voor veevoeder, onder andere suikerbieten. Ook ziet u nag twee mannen, te weten J.H.M. Huygens met zijn neef Simon Smit en bij het achterhuis, bij de waterpomp, staat dochter Geertje. De heer K. Helder heeft de plaats de naam "Akerendam", een scheepsnaam, gegeven, daar een tak van de familie Huygens een zeevarende familie was.

18. Dit is de familie Zeger-Winkel. Deze foto werd in 1910 op de draai achter de boerderij genom en. De draai is een kromming in het pad van de boerderij naar het land. U ziet nog een stukje van het pad dat tussen twee boomgaarden door loopt, want bij deze boerderij waren veel vruchtbomen, vooral winterfruit, waarvan veel naar de veiling werd gestuurd, in die ouderwetse hoge veilingmanden, waar aan de bovenkant van de mand een net was verbonden, dat kon worden dieht getrokken om verlies van de vruchten te voorkomen. Op de achtergrond van de foto ziet u links de schaapskooi: een flinke schuur, waar de schapen in de winter, als er sneeuw lag en de sloten onziehtbaar waren door ijs en sneeuw, in werden gedaan om verdrinking tegen te gaan. Tevens werd deze schaapskooi als "verloskamer" voor de schapen gebruikt. Rechts ziet u een kippenhok: de leg- en slaapplaats voor het pluimvee. Op de voorgrond ziet u de familie Winkel. Van links naar rechts: zoon Dirk, Comelis, vader Zeger, dochter Antje, Niesje en moeder Geertje Winkel-Mantel, gearmd met dochter Corrie. Een tafeltje met een plant erop hoorde er ook bij om alles een leuk aanzicht te geven. U ziet nu ook de echte Noordhollandse kap, welke moeder Winkel draagt. Een wee Ide om zo iets te bezitten!

19. A1s je deze foto ziet, denk je, dat deze jongens op vrijersvoeten zijn. Maar deze foto heeft niets met vrijers uit te staan, want het zijn lotelingen. Tegenwoordig zal men weI niet meer weten wat lotelingen zijn; dat zijn jongens die op moeten komen ter keuring voor de militaire dienst, met aansluitend een test. Deze foto werd in 1920 genomen. Men moest op achttienjarige leeftijd ter keuring en, indien goedgekeurd, op negentienjarige 1eeftijd ter loting. Het was inderdaad een loting, want je moest een cijfer trekken. Deze cijfers maakten uit of de dienstp1icht wel of niet moest worden vervuld. Van deze acht jongens waren er drie die de dienstplicht moesten vervullen. Het waren Kees Kuin, Lou Laan en Jacob Clay. De anderen waren vrij en er moest natuurlijk feest worden gevierd. U ziet dat ze de "lotingbriefjes" op hun pet, de zogenaamde kozakkenpet, hebben, beha1ve Kees Kuin, die een andere pet draagt. Het was een fantastische dag en ze waren dan ook niet vroeg thuis. De drie ingelotenen deden evengoed mee, maar of het van harte ging ... Maar ze rookten toch allen de lange Goudse. Nee, niet allemaal, er waren er ook bij die de korte joodjes rookten; geen scheldnaam, maar zo werden ze nu eenmaal in die tijd genoemd. U zult links zien, zittend: Johan Ruig, staand Piet G1as, zittend Menne de Jong, staand Jan van Leyen, zittend Jacob Clay en in de rechter hoek Arie Schipper. Op de grand liggen links Kees Kuin en rechts Lou Laan. Lou heeft, ondanks dat hij er ingeloot is, de fles er nog bij!

20. Nu zijn we in de Molenbuurt aangekomen, met de bekende korenmolen "De Haan", eigendom van de familie Arie Verhoef, die in 1914 het veevoederbedrijf van de familie Kossen heeft overgenomen. Deze foto dateert van 1927, in welk jaar de molen een opknapbeurt kreeg van rietdekker Poland uit de Weere, omdat de molen vanaf de omloop met riet bedekt is. "De Haan" heeft tot op het ogenblik duizenden kilo's graan tot meel vermalen. Jammer dat hij zijn vleugels kwijt is, want de wieken zijn door slijtage weggehaald en vernieuwing is een zeer kostbare zaak, dus is het geen haalbare kaart. Naast de molen de voorraadopslagplaats en onder de omloop de maalderij en ook opslagruimte. In 1948 werd de heer Verhoef ziek en hebben zoon Piet en zijn jongere broer Anne het bedrijf beheerd. In 1950 is vader overleden en heeft Anne de zaak overgenomen. Op de omloop ziet u rechts op de foto Arie Verhoef, Tinus Visser en rietdekker Poland. Op de onderwiek staan Lou Laan, knecht bij Verhoef, en S. de Groot, rietdekkersknecht. In de top van de bovenwiek zit Nars Molenaar, ook rietdekkersknecht. Op de tweede foto ziet u melkboer P. Schermer; deze had een winkel en melkzaak in het voormalige cafeetje en winkel van de familie Neeltje Mol. P. Schermer is in 1918 met de melkzaak begonnen; voordien was hij als koetsier vijftien jaar werkzaam bij de notarissen Terpstra en Rees. Ook was hij nog hulp in de stalhouderij van cafe "De Vergulde Vos" in de Molenbuurt, waar toen de familie Boon woonde. Deze foto is genomen bij de boerderij van Jac. Portegies, gehuwd met Niesje Vlaar. U ziet hier een fraai houten hek, dat elke week werd schoongemaakt. Tegenwoordig boert hier de familie Nic. Vlaar Gzn. Schermer deed de ronde met de hondewagen; de poten van de hond kunt u nog onder de wagen door zien. Aan de achterkant van de wagen zit een duwkruk en een voorraadkist voor boter, kaas enzovoort. Op de wagen staan de melkbussen: de grote voor melk en de kleine voor karnemelk; alles werd met een melkmaat uitgeschept. Trien Rentenaar staat met een emmertje bij de wagen om melk voor moeder te halen. Op de achtergrond ontwaren we, bij het bruggetje naar de woning van veldwachter Zwart, waarschijnlijk de knecht van Schermer, Piet Compas.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek