Kent u ze nog... die van Sijbekarspel en Benningbroek deel 1

Kent u ze nog... die van Sijbekarspel en Benningbroek deel 1

Auteur
:   G. Bijpost
Gemeente
:   Noorder-Koggenland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4395-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Sijbekarspel en Benningbroek deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. We zijn de Molenbuurt gepasseerd. Op de achtergrond rijdt bakkersknecht A. de Boer met de hondewagen naar zijn baas, bakker Aardman, terug. U ziet rechts het woonhuis van G. Winkel, boer en grutter, en het huis van de familie Kramm, voor die tijd al een zeer modern huis met erker en balkonnetje. Op de straatweg staat om te beginnen kapper Arie Laan, die zijn .Jcapsalon" in de keuken van zijn moeder had. Het vrouwtje in het midden is tante Mina, de weduwe van Jochem Clay, met hul en boerenhoedje op. Een gezellig vrouwtje, dat kun je wel zien; ze droeg geen tasje, maar had steeds de zakdoek in haar hand. Naast haar Klaartje Mazereeuw, die daar waarschijnlijk in de buurt woonde. Klaartje had de klompen aan; een leuk tafereel. Dan zien we op de tweede foto een bruidspaar. Het zijn Willem Otter en Trijntje Otter-Ruiter. Dit krasse paar vierde zijn vijfenvijftigjarig huwelijk, dat met een serenade werd bekroond. Otter was slager en noodslachter en oefende dit beroep in het huis waar ze voor staan uit; de slagerij-slachterij is niet op de foto te zien. Het was een zeer gezien stel mensen. Trijntje draagt pront de Noordhollandse kap en beiden hebben ze een feestelijk bloemetje op. Velen zullen zich Willem en Trijntje nog herinneren. Ik moet u nog even op de erepoort wijzen, welke door de buren werd gemaakt.

22. Hier zien we een groepje leden van de roorns-katholieke toneelvereniging "De Vriendenkring". Deze vereniging is opgericht in 1925. Het bestuur bestond toen uit: J. Sehoenmaker, voorzitter, P. Horio, seeretaris en A. Broeders, penningmeester. Velen zullen de heer Horio nog hebben gekend als postbesteller. De repetities en uitvoeringen werden gegeven in cafe "De Verguide Vos", waarvan de toenmalige eigenaar S. Oudt was. De uitvoeringen werden op zondagavond voor de jongelui en op maandagavond voor getrouwden en anderen van die leeftijd gegeven. In het begin was "De Vriendenkring" een geheel mannelijke aangelegenheid; er werden dan ook aIleen toneelstukken met mannenrollen gespeeld. Enige jaren later werden er ook wel stukken gespeeld waarin vrouwen voorkwamen. Deze vrouwenrollen werden dan ook door mannen gespeeld, wat de laehspieren weI zal hebben losgemaakt. In ongeveer 1937 werd het een gemengde vereniging, want toen zijn er damesleden bijgekomen. Op de foto ziet u enige leden tijdens een boerenbruiloft, welke in Hoom werd gehouden, op een leuk plekje buiten. U ziet hier, van links naar reehts: het eehtpaar M. Paauw-Bakker en Jos Paauw, J. van de Zelm-de Groot en J. van de Zelm, de heer P. van de Graeht, M. de Groot-Komen, C. de Groot, B. de Groot-Wenker en W. de Groot. Ik had graag een groepfoto van de vereniging zien geplaatst, maar deze was nergens te vinden. De initiatiefnemer van deze boerenbruiloft was de heer J. Houter uit Wognum en er werkten meer verenigingen uit de omgeving aan mee, onder andere uit Midwoud, en "Advendo" en "Aurora" uit onze gemeente. Ik wil nog even vermelden, dat de heer P. van de Graeht actief lid van "De Vriendenkring" is geweest, van het begin tot het einde, dus tot de fusie van de verenigingen.

23. Hier ziet u het woonhuis van de familie L. Rentenaar, met daarin ondergebracht het postkantoor. De heer Rentenaar, afkomstig uit Wijdenes, waar hij een eigen bedrijf had, was daar ook al hulpbesteIler, als bijbaan. Daar het in de tuinbouw niet zo goed ging en de heer Rentenaar in Benningbroek een baan als postkantoorhouder kreeg aangeboden, nam hij dat direct aan. Hij heeft zijn bedrijf in Wijdenes verkocht en hier een woonhuis met postkantoor laten bouwen. Dit is in 1923 gebeurd. Het huis was net klaar toen deze foto werd genomen. U ziet het postkantoor met een voordeur, de ingang naar het loket van het kantoor, waar men postzaken kon regelen. Aan de zijkant een deur die in de verzamelkamer voor de post uitkwam, waar alles werd gesorteerd. De postzakken kwamen met het treintje uit Hoorn aan en moesten van het station worden gehaald. Later kwamen ze met de autobus bij het kantoor en nu per postauto; er is veel veranderd bij de posterijen. am weer op de foto terug te komen, aan de voorkant staat de aanduiding hulppostkantoor. Voorts staat er een brievenbus en voor het raam staat een kaart, waar de openingstijden van het kantoor opstaan. In de eerste jaren deed de heer Rentenaar de postronde, tweemaal per dag, door de gemeente geheel aIleen en deed mevrouw Rentenaar het kantoor. Toentertijd was het kantoor's zondagsmorgens ook nog enkele uren open; dan kon men de post ophalen. Op nieuwjaarsdag werd er ook nog post besteld; terwijl iedereen een vrije dag had, moest de heer Rentenaar even zo vrolijk de gemeente door met nieuwjaarskaarten. Zoon Floor hielp dan weI en kreeg als jongen wel eens een warm kopje aangeboden, maar dat yond vader Rentenaar niet zo leuk, want die wilde graag opschieten om ook nog nieuwjaar te vieren. Later kwam er een hulpbesteller bij en kreeg de heer Rentenaar de tijd om het kantoorwerk van zijn vrouw over te nemen. Dit verliep zo tot 1954, waarna de familie H. de Roos, beter bekend als Harm en Nel, tot kantoorhoudster werd benoemd. De heer De Roos, al jaren hulpbesteller, werd hoofdbesteller en zijn vrouw werd kantoorhoudster. Dit paar is inmiddels ook gepensioneerd en het kantoor is nu in dorpshuis "De Vang" ondergebracht. Op de foto ziet u op de stoep, voor de deur, de heer L. Rentenaar; naast hem mevrouw T. Rentenaar-Mienis met dochter Trien. Voor de brug de dochters Cock en Martha en op de brug, bij de postfiets met de tas voorop, ziet u zoon Floor.

24. De foto "Kruisbesoogst 1927" is genomen in de tuin van de familie Buishand. Deze familie had een grote fruit- en bessentuin, welke nu eigendom is van de heer F. Feld. Bessenplukkerstijd was een fijne tijd, want je kon dan als opgroeiende jeugd een paar centen verdienen; zeg wel centen, want je verdiende toen met plukken een cent per kilo, dus voor een gulden moest je honderd kilo hebben. Maar, voor een paar gulden kon je toentertijd heel wat kopen. De lonen liggen nu wel wat hoger. .. maar alles is ook veel duurder. De kruisbessen werden groen - dus hard - geplukt voor verwerking tot jam. Ze werden geplukt in de originele bessenmanden, op de foto zichtbaar, en werden over de veiling verkocht, namelijk in Zwaag. De bessenmanden waren eigendom van de veiling, die "Bangert en Omstreken" heette; de naam B. en O. stond dan ook op de manden. Voordat ze naar de veiling werden vervoerd, dat door de heer C. Stapel uit Twisk met paard en wagen werd gedaan, moesten ze eerst nog worden geschoond van blaadjes, die er tijdens het plukken in waren gevallen; dat ging met een wanmolen. Op de foto is het schafttijd, dat ziet u wel aan mevrouw Buishand, die met een blad .xlrinken" klaar staat. U ziet van boven af en van links naar rechts: mevrouw P. Meyer, die later nag een manufacturenwinkel in Sijbekarspel heeft gehad, dan Jaap Slijkerman, de heer J. Buishand, eigenaar van het bedrijf, en Joh. van Vliet, meesterknecht. Op de tweede rij: Trien Rentenaar, Griet Koppes, Trien Bolding en mevrouw Bolding. Op de derde rij: mevrouw Buishand, Simon Oudt, Marie Slijkerman, Dirk Krijtenburg, Ma Schoutsen, Trien Haria, Cecilia Huisman, Trien Buishand, Floor Rentenaar en, zittend, Freek van de Gracht Pzn. Mevrouw Buishand heeft ook nog zitting gehad in de gemeenteraad, namens de fractie "De Vrijheidsbond", tegenwoordig de V.V.D. Ook schreef ze wekelijks een stukje "Westfries", onder het pseudoniem "Maroitje uit Benningbroek", in de toenmalige Hoornse Courant.

25. We zijn nu bij garage Vos aangekomen. De familie Jasper Vos, afkomstig uit Midwoud, heeft dit herenhuis in 1924 gekoeht en er een motoren- en fietsenhandel, met reparatie-werkplaats, in gevestigd. De kamer reehts was als winkel ingerieht; voor het raam ziet u een reclameplaat van een Chevrolet auto. Dus, als men interesse in een auto had, kon men ook bij Jasper tereeht, maar dat zal toen nog wel geen vaart hebben gelopen. In 1926 is broer Piet bij Jasper in de zaak gekomen en samen zijn ze verder gegaan. Er is toen een garage aangebouwd, omdat de auto's toen wat meer in raakten. De familie Vos heeft tweeenveertig jaar in het bedrijf gezeten; in 1966 hebben ze het verkoeht aan de familie R. op de Kelder, die het pand geheel heeft gemoderniseerd en er nu een gespecialiseerd autobedrijf in heeft gevestigd. De familie Jasper Vas heeft een huis gekoeht in Wijdenes en is daarin gaan wonen. Op de foto ziet u de zoon van Jasper en Marie, namelijk Gerrit, aan de hand van moeder. Op de motor, een "Simplex", zit een zuster van Jasper, Trien, en op de benzinetank zit de doehter van Jasper en Marie, Annie. Naast de auto, een juweeltje van het merk "Benz" of "Overland", niet precies bekend, staat de broer van Jasper, Piet.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek