Kent u ze nog... die van Sijbekarspel en Benningbroek deel 1

Kent u ze nog... die van Sijbekarspel en Benningbroek deel 1

Auteur
:   G. Bijpost
Gemeente
:   Noorder-Koggenland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4395-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Sijbekarspel en Benningbroek deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. Op deze foto, daterend van 1920, ziet u de muzikaa1ste familie uit onze gemeente, namelijk de familie Wittenburg. In 1904 is het echtpaar Joh. Wiltenburg en D. Wiltenburg-Bos in Hauwert een manufacturenzaak begonnen. Ze zijn in 1907 in Sijbekarspel komen wonen, in een gedeelte van de boerderij van de familie W. Kuin; daar hebben ze tot 1910 hun zaak voortgezet. Daarna zijn ze naar de Abbekerkerweg verhuisd, het eerste huis naast cafe "De Vergulde Vos", waar ook de familie J. Lak en de familie Jac. Veerman hebben gewoond. Dit huis en het cafe zijn beide gesloopt. Hier hebben ze tien jaar hun zaak gedreven, dus tot 1919. Toen zijn ze verhuisd naar de woning waarin nu de familie J. Koppes woont. Toen woonde daarin de familie J. Dop; het was "in tweeen" bewoonbaar en in een gedeelte is de familie Wittenburg gekomen; zij heeft een schuur achter haar gedeelte laten zetten en heeft daar haar zaak weer voortgezet. De familie heeft er dertien jaar gewoond. Daarna hebben ze het huis van de familie Vroling gekocht, tegenover de boerderij van K. Winkel, richtten het weer als manufacturenzaak in en hebben daar achtendertigjaar gewinkeld, tot 1970. Het gezin Wiltenburg werd uitgebreid met een zoon en een dochter, Wout en Johanna. Wout ging ook in de manufacturen en heeft een zaak laten bouwen in Aartswoud. Hij heeft daar jaren met succes gewerkt, maar is op zestigjarige leeftijd overleden. Vader Wittenburg is in 1944 overleden; nadien heeft de heer M. de Vries, een goede kennis, de familie bijgestaan en is in 1945 bij hen in dienst getreden. In 1946 is de heer De Vries met dochter Johanna in het huwelijk getreden; moeder Wittenburg is in 1969 overleden. In 1970 heeft de familie De Vries-Wittenburg de zaak gesloten, het huis verkocht en is naar de nieuwbouw in Sijbekarspel getrokken. Maar nu gaan we door met het muzikale talent van de familie. Vader Johannes spee1de eerste viool en orgel, zoon Wouter cello en Johanna tweede viool; met hun drieen een leuk trio; ze hebben thuis samen veel gemusiceerd. Vader was lid van het Hoornse Symfonie-orkest, onder leiding van de heer G. Bodijn. Hij was daar eerste violist; Wouters keus ging meer uit naar de lichte muziek, hij spee1de veel bij operette-verenigingen, en Johanna deed het als hobby.

27. Hier ziet u Teun Nes als bakkerskneeht in dienst bij bakker Kwantes. Als zeventienjarige jongen is hij bij deze bakker, die woonde waar nu de familie K. Korver woont, gekomen, nadat ze het pand tot woonhuis hebben veranderd. Teun is hier in het dorp brood aan het venten, met de hondewagen; dit is een soort kapwagen zoals u ziet. Dat was gemakkelijk, omdat je dan aan elke kant van de wagen een klep kon openen, zodat je overal goed bij kon komen. Hij heeft de bakkersmand aan de arm, met een wit kleedje erover om het brood stofvrij te houden en zo toog Teun naar zijn klanten. De boerderij reehts is eigendom van J. Slijkerman. Deze boerderij werd door brand verwoest; een nieuwe is er inmiddels voor teruggekomen. De boerderij waar Teun voor staat, werd toen bewoond door de familie Houtkoper en is later verkoeht aan de familie R. Vlaar, die daar nu nog woont. De tweede foto is genomen bij de los- en laadplaats van het spoorstation in Benningbroek; daarlangs ging de spoorlijn Hoom-Medemblik, het zogenaamde "Medemblikkertje". U ziet hier veevoerhandelaar Arie Verhoef, met zijn eerste zware vraehtauto, merk "Bouvy". Bij de auto staat kneeht Antoon Slijkerman; ze had den een vraeht graan geladen uit een goederenwagon; het is Indisehe mais, zogenaamde witte mais, verpakt in balen van honderd kilo. Ze had den dus een heel karwei aehter de rug, want het werd met de hand gelost. Meestal kwam het graan per sehip in Opmeer aan, maar door de strenge winter in 1928/29, lagen aIle vaarten dicht, dus was er geen seheepvaart. Zodoende kwam het per spoor aan. Ook werd het graan door het bedrijf zelf uit de Zaan gehaald, want daar waren de graanbedrijven. Soms tweemaal per dag, wat niet altijd een pretje was, want meestal waren de wegen dan ook glad. U ziet nog een paar leuke dingen aan de auto, namelijk de riehtingaanwijzers. Deze kon men vanuit de eabine met een koordje bedienen en de arm naar links of reehts trekken. En dan de autohoom om signaal te geven bij het passeren, de diverse lampen en in het midden onder de radiateur de slinger om de motor op gang te krijgen. In die tijd erg vernuftig! Kortom, het was in die tijd een praehtig vervoermiddel...

28. Nu zijn we bij de Kerkelaan aangekomen, bij de herberg van de heer Arie Winkel, waar de toneelvereniging "Advendo" haar pleisterplaats had. "Advendo" is opgericht in 1904. De oprichters waren: de heren A. Winkel, S. Bontekoning, J. Speets en J. Koeman. De uitvoeringen werden bij "Advendo", evenals bij "Aurora", gegeven op zondagavond voor de jongeren en op dinsdagavond voor de getrouwden en anderen. De foto van de toneelvereniging, of zoals men toen zei: "Rederijkerskamer", werd genom en ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de vereniging. Zoals u ziet, werden ze toen al aardig in de bloemetjes gezet, onder andere met een bloemenmand, links op het toneel, van de rederijkerskamer "Onder Ons" uit Midwoud; het staat op het lint. Opgevoerd werd het toneelstuk "Docter Klaus", dat met veel succes werd gebracht. U ziet hier de toneelspelers, van links naar rechts, zittend: mevrouw A. Langereis-Otter, in het toneelstuk speelde zij de huishoudster bij de familie Klaus, dan Alb. Glas, goudsmid, mejuffrouw IJItje Vos, dochter van de goudsmid, mejuffrouw Jaantje Winkel Kdr., dochter van de familie Klaus, en G. Postma, "Docter Klaus". Staand: Joh. van Vliet, echtgenoot van de dochter van de goudsmid, Maarten Winkel Kzn., boer, Cor Winkel Gzn., huisknecht bij de familie Klaus, dan mejuffrouw Jans Kramm, dienstbode, Arie Berkhout, verloofde van de dochter van de familie Klaus, mejuffrouw Trien Vos, de echtgenote van docter Klaus, en de heer Arie Winkel, die de regie had. "Advendo" heeft de leeftiid van zevenenzestig jaar bereikt en is toen met de andere verenigingen een fusie aangegaan, zoals ook al eerder is vermeld.

29. Dit is een he le mooie familiefoto; ik hoef u niet te vertellen wie het zijn, want de onderwijzersfamilie van de openbare lagere school te Benningbroek kent iedereen, namelijk de familie R. Sasburg. Meester Sasburg was alom bekend door zijn vele activiteiten, want behalve dat hij les gaf op de lagere school, gaf hij ook les aan de tuinbouw-avondschool, welke in zijn school werd gehouden. Ook was hij erg bekend in de muziek, vooral koorwerk. Jarenlang heeft hij meegewerkt als dirigent aan de zangverenging "Onderling Genoegen" in Benningbroek. Ook had hij een heel goed kinderkoor onder zijn hoede. Hij was wel streng, maar wist het bijzonder goed over te brengen, zowel op school als bij de zang; een zeer begaafde persoonlijkheid. Om op de zang terug te komen, er waren voorheen nog geen zangconcoursen, maar er was wel een zangersfeest. Eenmaal per jaar werd in de zomer een zangersdag gehouden, meestal in "De Hout" te Alkmaar; dan kwamen alle zangverenigingen uit een groot deel van West-Friesland bijeen om hun kunnen ten gehore te brengen. Er werd dan op die dag een massale zangdemonstratie gegeven; alle koren zongen dan samen en meester Sasburg was dan de dirigent van dat enorme koor. Dat was altijd een belevenis, al die zangeressen en zangers in een koor, een teken dat meester in hoog aanzien stond in het zangkoorwerk. Hij heeft veel voor de zang in het algemeen gedaan. Mevrouw Sasburg was ook lid van het zangkoor en een heel goede sopraan; ze heeft jaren in het koor gezongen. Op de foto staat de meester achter de tafel met links naast hem zoon Cees, naast hem zit mevrouw Sasburg en aan de rechterkant van meester staat zoon Gerard, Rak genoemd. Naast mevrouw Sasburg staan de zoons Piet en Herman en op de voorgrond zien we dochter Lies met de poppenwagen.

30. Hier ziet u een schoolf'oto van de openbare lagere school te Benningbroek; deze foto is genomen naast de consistoriekamer van de hervormde kerk naast de school. U ziet op de bovenste rij, van links naar rechts: meester Sasburg, Gerrit Mantel, Corrie Nobel, Betje Bos, Sout Bos, Johanna Wiltenburg, Brechtje Schagen, Tinus Kouwenhoven en juf Van Wijk. Op de tweede rij:

Gert Bos, Frans Storm, Jan Dikstaal, Germen Vierstra, Wiebe Hofstra, Henk Vierstra en Jan Wit. Op de derde rij: Klaas Hofstra, Willem Bontekoning, een onbekende, J ohan van Vliet, Cor Stins, Wouter Wiltenburg, Cor Dikstaal en Geertje Mantel. Op de vierde rij: Antje Kouwenhoven, Marijtje Bras, een onbekende, Jannie Bras, Antoon Kouwenhoven, Jan Moeyes, Ariaantje Nobel, Jan Middelburg en Henk Kouwenhoven. U ziet, dat veel kinderen uit een familie op de kaart staan, wat welleuk was, omdat je dan je kinderen op een foto bij elkaar had.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek