Kent u ze nog... die van Sijbekarspel en Benningbroek deel 1

Kent u ze nog... die van Sijbekarspel en Benningbroek deel 1

Auteur
:   G. Bijpost
Gemeente
:   Noorder-Koggenland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4395-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Sijbekarspel en Benningbroek deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. Op deze foto ziet u de eerste voetbalvereniging uit onze gemeente, namelijk de Benningbroeker voetbalvereniging B.V.V. Ze had nog niet zo'n praehtig sportveld als de tegenwoordige vereniging D.E.S.S., maar er werd evengoed met enthousiasme gespeeld. Het eerste veld, waar gevoetbald werd, lag aan de Kerkelaan; het was kerkeland, dat door de huurder werd afgestaan om erop te spelen. Het was weI niet zo ideaal door de greppels en andere oneffenheden, zoals dierlijke uitwerpsels, welke men dan eerst moest verwijderen. De vereniging werd in 1924 opgerieht en heeft ruirn vijf jaar bestaan. Er werden wedstrijden gespeeld, onder andere tegen een club uit Hoorn, de bierploeg "De Zwoegers", natuurlijk met een zeer gezellig napraatuurtje. Ook zijn ze eens naar Barsingerhorn geweest. Ze gingen toen met het trammetje van Wognum-Schagen, Toen ze daar aankwamen ging de wedstrijd niet door, maar B.V.V. heeft er toen een heel gezellige middag van gemaakt en menigeen kwam dan ook blij thuis. Op de bovenste rij, van links naar reehts, ziet u staan: Maarten Bossen, Meindert Koomen, Gerard van de Kade, Jan Kistemaker, Wouter Wiltenburg en Henk Koorn. Op de tweede rij, op de knieen: Johan van Vliet, Jan Krul en Willem Bontekoning. Op de voorgrond zitten: Jan Volkers, Jan Wit, de doelman, en Jo Ruig.

32. Nu zijn we bij de zuivelfabriek "Benningbroek". Deze werd op 29 september 1913 opgericht. De oprichters waren: de heren C. Helder, K. Winkel Mzn., K. Gootjes Pzn., C. Stins, C. Vlaar, C. Berkhout, G. Donker, P. Gootjes, J. Koeman, W. Bontekoning, S. Bontekoning en C. Pauw. In het bestuur werden onder anderen gekozen: de heren C. Helder, directeur-voorzitter; K. Gootjes Pzn., secretaris-boekhouder, en K. Winkel Mzn., penningmeester. De fabriek werd naar de nieuwste stijl ingericht. De melk moest tweemaal per dag aan de fabriek worden geleverd. De uitbetalling yond plaats naar het vetgehalte van de melk. Deze foto is genomen tijdens het vijfentwintigjarig bestaan van de fabriek, in 1938. Ter gelegenheid van het feest was er een erepoort gemaakt, versierd met fabrieksgereedschap, zoals kaaswrongelmessen, of doorhalers, en kaaskoppen, groot en klein. En de klompen die het personeel in de fabriek droeg, werden met bloemen opgemaakt. Achter de erepoort ziet u een open ruimte in het fabrieksgebouw, dat is de melkontvangstplaats. De melkrijder kon dan zo met zijn melkwagen voor de ontvangstplaats rijden om de bussen te lossen, welke dan verder door het personeel in de melkontvanger werden geleegd, gewogen en er werd een vetgehaltemonster genomen. Daarna werd de melk automatisch naar de fabriek getransporteerd, ter verwerking tot kaas en boter. De fabriek is in 1946 overgegaan naar de cooperatieve zuivelfabriek "Aurora" te Opmeer. In dat jaar had de toenmalige secretaris, J. Koeman, juist vijfentwintig jaar voor de fabriek zijn werk gedaan. Op de foto ziet u, van links naar rechts: de heren P. van Kampen en J. Meyer, voor aIle werkzaamheden; S. de Boer, tweede kaasmaker; K. Com pas, eerste kaasmaker vanaf de oprichting tot de sluiting; C. Helder, voorzitter; T. Nes, controleur-boekhouder; C. Bakker, botermaker; N. Verlaat, melkrijder in de zomermaanden, en B. Moeyes, melk- en wijrijder, die jaren in dienst van de fabriek is geweest. P. van Kampen was knecht bij B. Moeyes.

33. Dit is de zangvereniging "Onderling Genoegen" uit Benningbroek; deze stond onder de zeer bekwame leiding van meester Sasburg. Deze foto is genomen tijdens het tienjarig bestaan en om dit feit een feestelijk tintje te geven, zijn ze een dag uit geweest naar Hilversum en omstreken. Van links naar rechts, te beginnen op de bovenste rij: mejuffrouw A. Otter, haar aanstaande man W. Langereis, de chauffeur van de autobusondernerning .Keetman" uit Winkel, waar men mee uit was, dan de dames J. Buishand en G. Visser, de heer Keetman, eigenaar van de bus, en T. de J ong uit Wognum, mejuffrouw A. Stapel Sdr., de heer C. Berkhout, mejuffrouw J. Jonker Ldr., de heer K. Clay, mejuffrouw A. Winkel Zdr., de heer A. Middelburg en, hoog staand, de dirigent, meester Sasburg. Op de tweede rij: het echtpaar P. Volkers, het vier weken getrouwde paar P. LangereisKistemaker en D. Langereis, de heer W. Sleutel, mejuffrouw N. Huygens, mejuffrouw G. Kossen, de heer J. Krul, rnejuffrouw G. Bakker, de heer G. Koeman, meiuffrouw N. Uitenthuis, het echtpaar W. van Wijk, mevrouw Sasburg, de heer J. Molenaar, mejuffrouw Cath. Davids, mejuffrouw D. Avis, rnejuffrouw A. Sjoers uit Wognum, de heer W. Kaper en het echtpaar K. Winkel Mzn. De dames had den als herinnering aan deze dag allen een bosje heide geplukt. Ik heb nog vergeten te schrijven dat "Onderling Genoegen" elk jaar een zanguitvoering gaf in Benningbroek en Sijbekarspel, met medewerking van. het kinderkoor, dat dan een zangspelletje opvoerde, waaraan juf Bon, onderwijzeres van de openbare lagere school te Benningbroek, ook veel heeft gedaan, wat het verzorgen van de kostuums en dergelijke betreft. De vereniging is in 1913 wegens ledengebrek opgeheven; enkele jaren later is er toch weer een vereniging opgericht, te weten "Klein Begin", die nog steeds bloeit,

34. Nu zijn we aangekomen bij de woning van de familie Stins. Deze foto is van 1920 en 1aat ons de rentenierswaning van de familie zien, Een rnooie waning, zowel voor die tijd als voor deze. Voor de waning staan het echtpaar C. Stins en N. Stins-Zei1emaker, dienstbode A. Otter en reehts staat de heer A. Nobel. De heer Stins had toen verschillende baantjes. Hij was onder andere gemeenteraadslid, president van de Neder1ands Hervormde Kerk te Benningbroek en hoofdingeland van de Vier Noorder Kagge. Na het overlijden van het echtpaar C. Stins is de waning vele jaren verhuurd; tegenwoordig woant er weer een familie Stins in, namelijk kleinzoon en naamgenoot Cor Stins en zijn echtgenote, die geboerd hebben op het Hoge Land. De ouders van Cor, S. Stins en J. Stins-Spaans, zijn beiden in de boerderij op het Hoge Land overleden. Op die plaats boert nu een zoon van Cor.

35. Hier ziet u het muziekkorps "De Harmonie" uit Benningbroek; het oprichtingsjaar van deze vereniging was 1925. De eerste leden waren de heren: A. Winkel, J. Winkel Azn., N. van de Ben, A. Nobel, C. Peetoom, P. Geuzenbroek, J. Dikstaal, W. Langereis, C. Druif, P. Hartog, D. Bosma, Jac. Dikstaal, J. Ruhman, A. Bakker, H. Koorn, M. Winkel, J. Moeyes, P. Bras, A. Geuzenbroek en A. Laan, van de Wijzend. De eerste dirigent was de heer Mazereeuw uit Medemblik. Ze hebben veel concoursen met succes bezocht. Ook gaven ze jaarlijks een concert in de plaatselijke cafes. Deze foto is genomen ongeveer in 1936; er was toen a1 weer heel wat veranderd wat de leden aangaat. Hier ziet u, van boven af links: S. Zwagerman, K. Compas en C. Stapel Gzn. Op de tweede rij: G. Bos, C. Visser, K. Winkel, C. Moeyes, J. Wittebol uit Hauwert, P. Bras, K. Middelbeek, Joh. Scheer en F. Koelemij (Irgolits). Zittend: D. Bosma, J. Winkel, W. Langereis, de toenmalige dirigent de heer B. Koolhaas uit Twisk, A. Winkel, A. Glas, C. Kos en C. Peereboom. Op de voorgrond zitten de dames M. Glas en A. Klaver Rdr. De harmonie is later overgegaan in een fanfarekorps, maar helaas in 1967 ter ziele gegaan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek