Kent u ze nog... die van Sijbekarspel en Benningbroek deel 2

Kent u ze nog... die van Sijbekarspel en Benningbroek deel 2

Auteur
:   G. Bijpost
Gemeente
:   Noorder-Koggenland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4614-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Sijbekarspel en Benningbroek deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In de inleiding van dit derde boekje met oude foto's van Sijbekarspel-Benningbroek kan ik eigenIijk kort zijn. In het eerste en tweede boekje is er al zo uitvoerig geschreven, dat ik daar niets aan heb toe te voegen. De eerste boekjes werden zo goed ontvangen, dat deze in korte tijd al niet meer in de boekwinkels te verkrijgen waren. Een veeIvuIdige navraag heeft de uitgever Europese Bibliotheek doen besluiten nog een boekje te Iaten maken en ik kreeg de opdracht dat nogmaals te doen.

Met mijn zoon Rob zijn we de Westfriese dreven doorkruist, na eerst telefonisch met bepaaide mensen contact te hebben gehad, waarbij de vraag werd gesteld of ze rnij aan foto's konden helpen, want u begrijpt weI dat er veel gezinnen uit onze gemeente in die jaren zijn vertrokken.

Daar men enthousiast was over de vorige boekjes, is de medewerking fantastisch geweest, waarvoor ik allen dan ook harteIijk bedank.

Mijn hoop is dan ook dat ook dit boekje weer goed zal worden ontvangen.

G. Bijpost

1. We beginnen in dit boekje aan het noordeinde, tegenwoordig Westerstraat geheten, in de buurt van de "Grenshoeve", die nog steeds wordt bewoond door de familie Stapel. We zien het echtpaar J. Stapel Sz. gezeten in een sjees, een heel ouderwets vervoermiddel, maar weI mooi. Zij zijn geheel gekleed naar de mode van die tijd. Mevrouw Stapel draagt een huif, dat is een rouwmantel met kap, en we zien de heer Stapel met hoge hoed in het zwart gekleed, met witte bef.

Deze foto is genomen tijdens een landbouwtentoonstelling in Opmeer, die was verdeeld in verschillende rubrieken en er was ook een rubriek voor het schoonste geheel van diverse oude wagens met de bemanning in Westfriese klederdracht; zo ziet u elders in dit boekje nag een andere wagen.

Nu doet men dat niet meer, maar misschien het volgend jaar, want dan bestaat de landbouwtentoonstelling tachtig jaar.

Nog een foto van het echtpaar J. Stapel Sz. in de schitterende Westfriese klederdracht.

We zien mevrouw Stapel in een heel mooie, echt Westfriese japon. Let u eens op die mooie bloedkralen halsketting en dan die voornaald op haar voorhoofd, die kap met gouden boekjes, de sierspelden: het is alleen jammer dat ze haar boerenhoedje draagt, want eigenlijk hoort er een mooi kaphoedje bij, versierd met een bloemetje en andere ornamentjes. Bij een boerenhoedje hoort een hultje van kant gedragen, dat meer de dracht was van de gewone vrouw. Er was toen nog wel standsverschil; kijk oak maar eens naar die horlogeketting en dat mooie vest dat Stapel draagt, met de zilveren tabaksdoos in een zijtasje, en weer met hoge hoed; een echt Westfries paar.

2. Dit is de .Veerrnanhoeve", gebouwd in het jaar 1772, hetgeen vermeld staat op de pannenspiegel op een aangebouwde vleugel van de boerderij.

De familie Veerman heeft daar de eerste jaren gewoond en het pand daarna verhuurd aan Kees Slijksteeg. Die was niet getrouwd maar had een huishoudster, naar aIle waarschijnlijkheid een juffrouw Portegies, maar dat is niet met zekerheid bekend.

U ziet hier Kees Slijksteeg met paard, naast hem de huishoudster en dan een broer van Kees, Lou. Dan ziet u met een stiertje nog een paar jongens, van wie de kleinste Lou Trappel is en dat andere kereltje is niet herkenbaar.

Na Slijksteeg is de familie Jonker op de hoeve gekomen, die het had gekocht van de familie Veerman wat nog in de familie zat. P. Jonker bewoont het nu met zijn echtgenote Rie. Het is nu een weidebedrijf (de koeien zijn weg), omdat er geen opvolgers voor het bedrijf waren, want de zoons hebben hun werk in het buitenland gevonden.

3. Dit is een foto ter gelegenheid van naar ik meen het 40-jarig bestaan van de Floralievereniging, die later ter ziele is gegaan, maar verleden jaar weer is herboren.

Het stelt een strandtafereeltje voor tijdens een bloemencorso, met ons wagentje en onze ponny Sonja. Op de wagen een geheel met bloemen versierde strandstoel waarin, in strandkostuum, G. Stapel zit. De wag en was geheel opgevuld met zand en strandartikelen en daarin ligt C. Stapel, beiden zoons van G. Stapel en C. Stapel-Klaver; voor de strandstoel zit ik zelf en ik was de stuurman.

Mijn broer Thijs houdt even de wacht tijdens het maken van de foto.

Zo gingen we de gehele gemeente door en we hadden wel succes, want we werden beloond met een prijs.

4. Dit was een boomrijk plekje in ons dorp, maar de bomen zijn nu verdwenen. Jammer, maar de wegwerd verbreed en de bomen moesten plaats maken voor de tegenwoordige tijd, daar ontkomje niet aan. Gelukkig is het nog een boomrijk dorp, net als Benningbroek.

We gaan even de omgeving bekijken; op de achtergrond zien we het huisje van J. Visser en Trijntje Wagemaker, daarna het werkmanshuis van de familie Koelemeijer, waar onder anderen de familie Mekkering nog he eft gewoond; dan het voorhuis van de boerderij van de familie Koelemeijer destijds, nu is daar ook het een en ander aan verbouwd. Het pand wordt nu bewoond door de familie Vlaar. Dan zien we ook het werkmanshuis van de familie D. Pluister, nu geen werkmanshuis meer, omdat er door de aanschaf van diverse machinerieen bij de boer geen werkman meer nodig is.

Verder op de foto, van rechts naar links: D. Pluister, Jac Kuipers, de werkman met paard, het hondje en dan Niesje Pluister, twee dochtertjes van de familie Kuipers, Boukje en de tweede is onbekend, dan moeder Kuipers en de twee anderen moeten naamloos blijven.

5. Dit is de kapitale boerderij van de familie D. Pluister, gebouwd in het jaar 1909, genaamd "N oorderhoeve".

Dit was toentertijd een heel moderne boerderij, die jammer genoeg op Goede Vrijdag 1984 is verbrand, wat een leegte he eft achtergelaten. Die is weer aangevuld met een aparte stal en een nieuw woonhuis.

Op de tuinbank ziet u de dochters van het echtpaar Pluister, Trien en Nies, met achter hen staand de ouders D. Pluister en Aafje Pluister-Winkel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek