Kent u ze nog... die van Sint Annaland

Kent u ze nog... die van Sint Annaland

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4396-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Sint Annaland'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd kreeg hij op 1 mei 1944 eervol ontslag. Hij was getrouwd met 1. Hage. Hij heeft ook nog deel uitgemaakt van het feestcornite. Hij woonde op de Dorpsweg. Op 28 mei 1969 is hij in Ten Anker te Tholen overleden.

22

10. Niet van alle schoolfoto's uit Sint Annaland kon de samensteller de datum te weten komen. Meestal werd bij benadering het jaar genoemd. Maar op deze oude foto konden we de datum ontcijferen. Het was 19 juli 1920. Op dit plaatje zien we de leerlingen van de zesde klas van de openbare lagere school. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Geertje van Oudenaarde, Martina Scherpenisse, Adriana Elenbaas, Aberdina Bazen, Maria den Engelsman, Maria Overbeeke, Adriana Rijnberg, Jacoba Ridderhof en Johanna Polderman. Op de tweede rij:

Anthonie Dake, Nico Rijnberg, Izak Vroegop, Johannes Giljam, Hendrik Gunter, Willem Dake, Adriaan van der Welle en Adriaan van Oudenaarde. Op de derde rij: onderwijzeres J. van Dijke, Jacob Geluk, Teeuw den Engelsman, Abram Soeters Janszn., Abram Scherpenisse, Hendrik Giljam, Jacob van Oudenaarde en Come lis Scherpenisse. Vooraan kijken ons aan: Izak van Houdt, Jo van Houdt, Pietemella van der Welle, Anna Elenbaas, Martina Goedegebuure, Hendrina Geluk, Pietemella Heijboer, Sara Rijnberg en Willem Snoep.

11. Fotograaf B. de Jong uit Breda kwam midden in de zomer naar Sint Annaland en maakte op 17 juli 1913 deze foto van de zevende klas van de openbare lagere school. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Piet Mol, Johannes van der Meer, Ko van Vossen, Dingena Cornelia den Haan, Piet van Iwaarden, Cor Gaakeer, Jan Hage en Teeuw Gunter. Op de tweede rij: Kee (Cornelia) Keur, Ma Mosselman, Bet Mosselman, Sien den Haan, Cor den Haan, Izak Gaakeer, Dies van Iwaarden, Bram Gunter en Johannes Vroegop. Op de derde rij: meester J. Rijnberg - die later naar Colijnsplaat is vertrokken en helaas op jeugdige leeftijd overleed - Kees de Wit, Marien Heijboer, Teeuw van Poortvliet, Cor Heijboer, Koos de Wit, Geertje Vroegop, Jannetje van Poortvliet, Maartje Gunter, Dingena Gunter en meester A.P. Bil. Vooraan, voor de groep, zitten op de grond: Tijs de Wit, Johannes Vroegop, Jan Keur, Jan Mosselman (met de lei), Jannetje Vroegop, Leen van Poortvliet, Jan Gunter en Ko Ridderhof.

12. Links: Het zullen vooral de ouderen uit Sint Annaland zijn, die deze twee afgebeelde personen nog herkennen. Links kijkt A.J. Bierens ons aan. Hij werd 3 oktober 1854 te Sint Annaland geboren en overleed op 19 maart 1945. Hij was rond de eeuwwisseling burgemeester van de toen nog zelfstandige gemeente Sint Annaland. Tijdens zijn ambtsperiode werd de oude hervormde kerk in 1899 afgebroken en werd er op dezelfde plaats een nieuwe kerk gebouwd. Ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum schonk burgemeester Bierens een kanselbijbel aan de hervormde kerk, die thans nog op de kanselligt, maar slechts door enkele predikanten sporadisch wordt gebruikt. Bierens was de zoon van burgemeester A.J. Bierens (geboren 7 augustus 1815 en overleden 12 juni 1906) en diens echtgenote, mevrouw J.W. Bierens-Bolier (geboren 6 december 1816 en overleden 28 juni 1900). Burgemeester A.J. Bierens woonde in de Langestraat in de woning, waar thans mejuffrouw M. Geluk woont. Hij had zijn werkterrein op het oude gemeentehuis, dat stond op de hoek van de haven en de Molendijk.

Rechts poseert zijn vrouw, mevrouw Cornelia Bierens-Bruijnzeel Wdr., die op 22 februari 1860 te Sint Annaland geboren werd en op 16 februari 1941 aldaar overleed. Dit burgemeestersechtpaar had twee kinderen, de later in Sint Annaland bekende notaris A.J. Bierens, die op de Dorpsweg woonde (waar thans landbouwer in ruste Nathan Nelisse woont). Notaris Bierens werd op 6 juli 1889 te Sint Annaland geboren en overleed daar op 23 mei 1954. Zijn vrouw was Willemina Johanna Bierens-van Poortvliet, geboren 16 juni 1899 en overleden 15 september 1970. De dochter van burgemeester Bierens was T.W. Bierens, die in 1914 in het huwelijk trad met de uit Sint Maartensdijk afkomstige landbouwer J.H. Groenewege, die woonde op boerderij "Ravensoord", gelegen tussen Sint Annaland en Sint Maartensdijk. Niet alleen de kerkelijke gemeente heeft veel aan de familie Bierens te danken, maar ook de burgerlijke gemeente. De klok in de toren werd geschonken door notaris Bierens, op voorwaarde, dat deze driemaal daags zou worden geluid.

13. In het begin van de jaren vijftig werd van de koninklijke fanfare "Accelerando" op het pleintje tussen de hervormde kerk en de openbare lagere school in Sint Annaland deze opname gemaakt. De muzikanten hadden toen nog geen uniformen. Geheel links, met vaandel, kijkt Adriaan Goedegebuure Cornszn. ons aan. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Wim Scherpenisse Janzn., Cor Vroegop, Leen van Daalen, Martien Moerland en Ko Slager. Op de tweede rij: Piet van 't Hof, Jacob van Poortvliet, Jan Lanooy, Abraham Scherpenisse, Johannes Elenbaas, Jeremias Westdorp Szn. en Marien Overbeeke. Op de derde rij: Marien de Jonge, Jan J. den Braber, Piet Scherpenisse, Jacob Goedegebuure Czn., Piet Hage, Dirk Geuze, Leen Goedegebuure Abrzn. en Abraham den Haan, die de grate trom sloeg, Op de vierde rij, zittend: Adriaan D. Goedegebuure Abrzn., Izak Overbeeke, dirigent Marinus Pieter Lanooy, Michiel F. van Hal en Abraham J. Boogaard. Vooraan zitten de tamboers Koos Boon en Piet Ketting. Ter gelegenheid van zijn vijftigjarig jubileum als dirigent van de koninklijke fanfare "Accelerando" ontving M.P. Lanooy op 1 oktober 1954 de eremedaille in de Orde van Oranje Nassau, in goud. De versierselen werden hem door burgemeester J. van den Bos op de borst gespeld.

14. Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Cooperatieve Land- en Tuinbouwvereniging "Sint Annaland en Omstreken" werden van dit feestelijke gebeuren diverse foto's gemaakt, waarvan we er hier een zien, Aanvankelijk had men in 1930 een zogenaarnde uiengroep opgericht, die de uien in het naburige Tholen ging veilen. Na twee jaar ontving men als vereniging reeds de koninklijke goedkeuring en werden de uien en aardappelen in Sint Annaland geveild. Dat had plaats in het oude veilinggebouw aan de Tonhuisstraat. Op dit plaatje kijken ons, staande, veilingmeester A.J. Duijzer en administrateur L.P. Goedegebuure aan. Zittend poseren, van links naar rechts, de leden van het bestuur, te weten: Abc Bergers, M.J. Buijs, J.F. Brooijmans, CoJ.J. Kooijrnan en J.J. Mosselman, In het begin van het bestaan van de veiling was J. van Luijk veilingmeester, die na de Tweede Wereldoorlog werd opgevolgd door de huidige veilingmeester A.J. Duijzer. Vanaf 1933 tot en met 1954 was de jaarlijkse omzet in een statistiek aangegeven, Duidelijk is de periode van de inundatie van het eiland Tholen zichtbaar in deze statistiek, omdat er in 1944 geen omzet was. In 1945 was er maar een kleine omzet, die in de loop der jaren steeds grater werd. Momenteel gaan vele veilingen een fusie aan, Maar de veiling van Sint Annaland is nog steeds zelfstandig! En men hoopt, dat dit zo zal blijven!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek