Kent u ze nog... die van Sint Annaland

Kent u ze nog... die van Sint Annaland

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4396-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Sint Annaland'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. Omstreeks het jaar 1956 werd door de schoolfotograaf een foto gemaakt van de derde klas van de school met de bijbel uit Sint Annaland. De leerlingen staan netjes opgesteld op het gedeelte van het schoolplein voor de ingang van het oude sehoolgebouw. Op de bovenste rij poseren, van links naar reehts: Ran MoerIand, Jan Mosselman, Japie den Engelsman Johanneszn., Adrie Bruijnzeel, Ko Rage Karelzn., Jo Goedegebuure Adrzn. en Izak Goedegebuure (toen woonachtig in de Langeweg). Op de tweede rij: Tineke van Popering, Jannie van de Repe, Ineke van der Jagt, Maatje den Engelsman, Betsie Bruijnzeel, Corrie Scherpenisse, Betsie van Poortvliet en onderwijzer C. van Winkelen. Op de derde rij: Willie van den Boogaard, Marieke Duijzer, Corrie Polderman, Lenie van Iwaarden, Catie den Haan, Maaike Elenbaas, Corrie Rage, Sjaantje Duijzer en Rina Giljam. Vooraan op de kinderkopjes zitten: Tom MoerIand, Wim van Vossen, Theo Rijnberg, Aart van Winkelen en Cor Westdorp.

21. Links: De tijd, dat het gerneentenieuws wereldkundig werd gernaakt door de plaatselijke gerneentebode, met een bekken of bel, is voorgoed voorbij. Deze functie zal nag slechts sporadisch voorkomen. Maar in Sint Annaland zal men zich de naam Weijler nog wel herinneren. Links kijkt ons gemeentebode Camelis A. Weijler aan, die zijn vader, Frederik Weijler (men noemde hem in Sint Annaland kortweg Fre) opvolgde, die van 13 juni 1882 tot 20 december 1923 deze functie vervulde. Zijn 200n Camelis is slechts kart gemeentebode geweest en wel van 20 december 1923 tot 19 oktober 1926, toen hij op achtenvijftigjarige leeftiid overleed. Het zullen vooral de ouderen uit Sint Annaland zijn, die zich hem nog kunnen herinneren, Voor hij het nieuws bekend maakte, sloeg hij op een bekken.

Rechts poseert Arie M.L. Weijler, die van 19 oktober 1926 tot 1 november 1966 gemeentebode in Sint Annaland was. Hij maakte het gemeentenieuws bekend met een bel! Naast gemeentebode was de heer Weijler ook nag klokluider, weger en had hij nog enkele andere functies. Wanneer er een sterfgeval was, ging hij, gekleed in zwarte mantel en met hoge hoed het dorp rond, om dit sterfgeval aan de inwoners van Sint Annaland bekend te maken. Bij begrafenissen, maar oak bij huwelijken was de heer Weijler een vertrouwde verschijning. Hij heeft velen naar hun laatste rustplaats begeleid en menig jong paartje naar het gemeentehuis en ook naar de kerk vergezeld. Thans is zijn 200n C. (Kees) Weijler lijkdienaar in Sint Annaland. Tengevolge van de herindeling worden momenteel de huwelijken in Tholen voltrokken!

22. Ongeveer vijftig jaar geleden kwam de sehoolfotograaf naar Sint Annaland om foto's te maken van de leerlingen van de openbare lagere school, waarvan we hier de vierde klas netjes zien opgesteld voor het inrniddels afgebroken sehoolgebouw. Op de bovenste rij poseren, van links naar reehts: Engel Gunst, Kees van den Boogaard, Ko van den Boogaard, Jo Ridderhof, Dies Quaak, Wim Gaakeer, Piet Goedegebuure, Bram Groenewege en Kees van Oost. Op de tweede rij:

Dien van den Boogaard, Jannie Moerland, Johanna Fase, Adriana Goedegebuure, Dora Quaak, Johanna Quaak, Betsie Hanssens en Tannetje Ridderhof. Op de derde rij: Adriaan Kodde, Nico van Vossen, Willemien van Vossen, Adrie Kodde, Dien Scherpenisse, Bram Seherpenisse, Cor Scherpenisse, Lenie Hanssens, Marie Ridderhof, Jacob Goedegebuure en Jan Kodde. Vooraan, op het nog onverharde schoolplein, zitten Adriaan Quaak en Frans Goedegebuure, met de traditionele lei, waarop stond geschreven "Groep 2". Het jaartal was niet vermeld! Helemaal rechts poseert meester Abraham Paape.

;;;;;;;;== ..........? ---.,-

r-:

-.",-

23. Een wat jongere foto uit september 1951 van de klassen 1 en 2 van de openbare 1agere school in Sint Anna1and, waar juffrouw A.N. Evertse les gaf, die ons rechts op deze foto aankijkt, Verder poseren op de bovenste rij, van links naar rechts: Rien van den Boogaard, Adrie de Witte, Eddy de Goffau, Witte van den Boogaard, Kees Rijnberg, Piet Gunter, Koos van Poortvliet en Kees de J onge. Op de tweede rij: Nelly Elenbaas, Hanna Neef, Henny Rijnberg, Leny Slager, Huigje Moerland, Corrie van Dijke, A1ie Overbeeke, Piet Gunter, Rien den Enge1sman en Adrie de Jonge. Op de derde rij: Jootje Duijzer, Francien Rijnberg, Gerda van Daalen, Marietje van Iwaarden, Coba Ridderhof, Geertje Burgers, Isa Overbeeke, Willie Gaakeer en J annie den Enge1sman. Op de voorste rij: Ad den Haan, Hans van Amerongen, Witte Overbeeke, Hugo Moer1and, Kees Heijboer, Jan Soeters, Louw van 't Hof en Rien Keur.

24. Links boven zien we de zogenaamde dorskas van Iman Rijnberg, voor het dorsen van het graan. Het mechanisme werd in beweging gebracht door de draaiende motor van de trekker die door middel van een leren riem met de dorsmachine was verbonden, Op de dorsmachine is onder anderen werkzaam Leen van der Male," zoon van Dorus van der Male uit de Dorpsweg in Sint Annaland. Voor de ladder staat Marien A. Lindhout, die knecht was bij Daan D. de Rijke, Wie er verder allemaal op dit plaatje staan, kon men ons helaas niet meedelen!

Links onder kijken ons achter de zakken graan, van links naar reehts, aan: Marie Rijnberg, Annie Rijnberg en Theo Rijnberg, alle drie kinderen van Iman Rijnberg, en verder Ada Harbach met Jos Harbach op haar linkerarm. Wanneer de kinderen bij de dorswerkzaamheden een kijkje kwamen nemen, werd er altijd gewaarsehuwd niet te dicht bij de riern te komen, want dat kon wel eens gevaarlijk zijn.

Reehts zien we een plaatje uit de tijd, dat het graan met een zogenaamde dorskas werd gedorst. Links zien we de loondorser uit Sint Annaland, Iman Rijnberg, die voor de dorsmachine poseert. Links staat de bascule, waarop de zakken graan werden gewogen. Het dorsen van het graan ging wel vlugger dan met de vroegere vle gel (dorsvlegel). Deze dorsmachine stond opgesteld in de nabijheid van de boerderij van landbouwer Daan D. de Rijke, gelegen tussen Sint Annaland en Sint Maartensdijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek