Kent u ze nog... die van Sint Annaland

Kent u ze nog... die van Sint Annaland

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4396-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Sint Annaland'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. In de jaren vijftig werd van de derde klas van de school met de bijbel uit Sint Annaland deze opname gemaakt. In verband met familieornstandigheden kon onderwijzer C. van Winkelen daarbij niet aanwezig zijn, Het hoofd der school, Chr. Kalle verving hem. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Adrie van de Reest, Kees Hage Johszn., Japie Elenbaas, Thea den Engelsman, Wim Fase Marszn. en Rien van Winkelen, Op de tweede rij: Adrie de Jonge, Johannes Gunter, Truida van Oost, Janneke Hage, Lia Slager, Jannie de Jonge, Lia Vroegop, Ina Burgers, J etje Droogers en Ina Bruijnzeel. Op de derde rij: Betsie van Oost, Nellie van Popering, Willy Fase, Corrie van der Meer, het hoofd der school, ChI. Kalle en Janneke van de Griek. Vooraan op de tegels zitten: Wim Fase Pzn., Cobie van Oudenaarde, Wim Hage, Lenie Goedegebuure, Rinus Snoep en To Rijnberg. Op de achtergrond zien we de nieuwe zijbeuk van de hervormde kerk.

26. Ongeveer twintig jaar geleden stonden de leerlingen van de eerste klas van de school met de bijbel uit Sint Annaland netjes opgesteld op het schoolplein, om op de foto te gaan. Op de bovenste rij poseren, van links naar reehts: Lenie Quist, Leuntie van Winkelen, Nellie Goedegebuure, de onderwijzeres, mevrouw G. van de Burg-Vrolijk, Koba Gunst, Ewoud van der Maas, Annemarie van Vossen, Corrie Rijnberg en Bram Dekker. Op de tweede rij: Rien Jeroense, Koba Dake, Ina van Vossen, Corrie Overbeeke, Aaltje den Braber, Ina Bruijnzeel, Maatje Keur, Maddie den Engelsman en Piet van Dijke. Op de derde rij: Jan J eroense, Leen Kloet, Coba van Koeveringe, Jozien Dake, Jannie Snoep, Dinie Goedegebuure, Ineke Moerland, Joke Quist en Adrie Uijl, Op de vierde rij: Isa Goedegebuure, Corrie van Poortvliet, Hannie Snoep, Betsie Jeroense, Corrie Uijl, Tonnie Overbeeke, Japie Hage en Ina van Vossen. Vooraan, zittend: Johan Moerland, Kees Scherpenisse, Koen van Vossen, Maris den Engelsman, Henk Giljam en Ko van de Griek.

27. Links boven zien we een opname van de korfbalclub "W.H.S." ("Wij Houden Stand") uit Sint Annaland, waar destijds, evenals in andere plaatsen in Zeeland, de korfbalsport werd beoefend. Deze opname werd gemaakt voor een van de molens in het naburige Poortvliet, waar men een uitwedstrijd had gespeeld tegen de Poortvlietse club "LV.O." ("In Vriendschap Opgericht"). De Sint Annalandse korfbalclub was een onderdeel van de sportvereniging "W.H.S.". Van dit W.H.S.-twaalftal zien we hier een opname. Van links naar rechts poseren, staande: Piet Goedegebuure Abrzn., Toon Boogert, Frans Burgers Pzn., Cent Goedegebuure Cornszn., Han Stoutjesdijk en Henk Heijboer. Zittend kijken ons aan: Maatje Burgers, Adrie de Wilde, Hester van Dijke, Rina Slager, Corrie Lanooy en Engeltje Paape. In verband met de tanende belangstelling is deze korfbalclub in de loop der jaren helaas opgeheven.

Rechts boven zien we een plaatje dat gemaakt is tijdens een van de destijds in Sint Annaland gehouden feesten. Voor de woning links zien we Izak Overbeeke, die jarenlang kerkelijk ontvanger was en mevrouw Adriana Overbeeke-Scherpenisse. Op de versierde wagen poseren, van links naar rechts: Marry Goedegebuure, Johanna Goedegebuure JLdr., Anna Vroegop Jdr., Anna Elenbaas, Leuntje Boogaard, Andrien Geluk en Jo Soeters. Vooraan kijken ons, van links naar rechts, aan: Jan Stols, Jan Rijnberg, Johannes van 't Hof, Adriaan van Vossen, Arie van Driel en Piet van Vossen.

Links onder: Een opname van het feestcomite ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de muziekvereniging "Accelerando", in 1930. Van links naar rechts poseren: een onbekende, Johannes Polderman (advocaat uit Heemstede), nog een onbekende, Frans Marinus Boogaard, ambtenaar ter gemeentesecretarie (later burgemeester van Sint Annaland), Domus Quakkelaar (arts), Johannes Polderman (gemeentesecretaris), Frans Johannes Burgers (metselaar), Marinus Pieter Lanooy (smid en dirigent van "Accelerando"), Adriaan Soeters, Jacobus Soeters (timmerman), Willem Abraham Boogaard (landbouwer), Abraham Gunst, Cornelis Slager Hzn., Marien Rijnberg, (cafehouder op de Haven), Cornelis Slager Janzn., uit het zogenaamde "nonnetjeshuis", Willem Adrianus Dormaar, en Abraham Boon, timmerman.

Rechts onder zien we de voormalige jachtopziener uit-Sint Annaland, Willem van Vossen, die vooral de ouderen uit Sint Annaland nog weI zullen kennen. Hij is hier bezig achter zijn woning in de Tienhoven "op de plesse" zijn fiets te herstellen en schoon te maken, waarbij hij een ganzeveer

gebruikte. De jachtopziener Van Vossen was een innemende en vriendelijke man, die voor een ieder een hartelijk woord had. Hij werd destijds opgevolgd door zijn zoon Abraham van Vossen, die eveneens in de Tienhoven woont en momenteel nog steeds jachtopziener in Sint Annaland is.

28. Ongetwijfeld zullen de ouderen uit Sint Annaland hem nog weI herkennen. We bedoelen dokter D. (Domus) Quakkelaar, die ons hier, in zijn praktijk van zijn woning aan de Langestraat in Sint Annaland, aankijkt. Later vestigde zich in dit huis kapper P. van Amerongen. Dokter D. Quakkelaar werd op 25 augustus 1862 in het naburige Sint Maartensdijk geboren. Na zijn studie te hebben voltooid, werd hij in de laatste helft van de vorige eeuw arts in Sint Annaland en bleef dit tot aan zijn overlijden op 29 oktober 1931 na een kortstondige ziekte. Tijdens zijn verblijf in Sint Annaland verloor hij zijn twee zonen, namelijk Jakob Karel, geboren 15 september 1888 en overleden 23 december 1896 en Boudewijn Adriaan, geboren 29 mei 1900 en overleden 29 maart 1909. Zijn dochter Pie trouwde later met J. Biert. Mevrouw Maria Dingena Quakkelaar-Giljam, geboren 25 juli 1867 overleed op 17 oktober 1956. Mevrouw Quakkelaar heeft haar laatste levensjaren gewoond in het grate herenhuis aan de Dorpsweg, later Bierensstraat, dat later door de kerkvoogdij van de hervormde gemeente als pastorie werd aangekocht. Dokter D. Quakkelaar werd opgevolgd door dokter H. (Huib) R.M.J. van Es, die zijn praktijk had in het grote herenhuis aan de Voorstraat, waar voorheen gemeentesecretaris Johannes Polderman woonde en waar thans dokter A.c.J. Noteboom woont. Van dokter Van Es komen elders in dit boekje twee opnamen voor.

29. Het is al weer heel wat jaren geleden dat melkboer Willem Dake met paard en wagen melk verkocht langs de huizen, We zien hem hier met zijn melkwagen, bespannen met een paard op de Ring in Sint Annaland, Links is nog juist een gedeelte te zien van de schuur van Jacobus van Houdt (waar thans mevrouw M. Boogaard-Bolier woont), verder de woning van landbouwer D. (Dies) J. Ketting en een gedeelte van de woning van Martien Moerland (of, zoals men in Sint Annaland zei: "Het witte huis van Martien van den diekbaes"). Rechts is een gedeelte zichtbaar van de woning van Johannes Slager, beter bekend als "Johannes van de bakker", die vroeger een bakkerij had in het pand van de heer Stoutjesdijk in de Voorstraat. Later verhuisde hij naar de Ring, waar hij drogisterijwaren verkocht. Verder zien we de woning en een gedeelte van de grote schuur van M. van der Male, of zoals men in Sint Annaland zei: "Teeuw van Frans", ter onderscheiding van een andere persoon met dezelfde voor- en achternaam. Duidelijk zijn de melkbussen met de roomroeier op de wagen te zien. De bussen werden bij de boeren opgehaaid en daarna uitgevent in het dorp. Dake is niet minder dan veertig jaar melkboer geweest. WeI een prestatie om het zo lang vol te houden!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek