Kent u ze nog... die van Sint Annaland

Kent u ze nog... die van Sint Annaland

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4396-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Sint Annaland'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. Links: Niet alleen de ouderen, maar ook de jongeren uit Sint Annaland zullen hem nog wel herkennen. We bedoelen de in dit Thoolse dorp algemeen bekende en zeer geachte arts, dokter H. (Huib) R.M.J. van Es. Hij werd op 3 januari 1905 op de hoeve "Melklust" in de gemeente Stad aan 't Haringvliet op Goeree-Overflakkee geboren. Na zijn studie vestigde hij zich in het begin van de jaren dertig na het overlijden van zijn voorganger, dokter D. Quakkelaar, als arts in Sint Annaland. Dokter Van Es had zijn praktijk in het grate herenhuis aan de Voorstraat, waar vroeger gemeentesecretaris Johannes Polderman had gewoond, Dokter Van Es was zeer gezien bij zijn patienten. Hij had nooit een vrij weekend en als men de dokter nodig had, kon men hem bij nacht en ontij ontbieden. Hij stond te allen tijde voor zijn patienten klaar. De foto op het linker plaatje dateert van de beginperiode van zijn praktijk, dus in het begin van de jaren dertig,

Rechts: Een opname van dokter H.R.M.J. van Es met zijn huisknecht, Johannes Rage, in de apotheek. Dokter Van Es draagt hier zijn bekende witte lange jas en Rage is bezig om medicijnen klaar te maken. Die twee konden het altijd goed met elkaar vinden. Zowel de dokter als zijn huisknecht hadden een opgewekt karakter. Wanneer men het lege medicijnflesje aan de dokterswoning afleverde, kwam Rage, gekleed in een lange ge1e jas naar voren, met de rnededeling: "Om twaa1f uur afhalen", Deze foto werd in 1947 genom en !

31. Het personeel van de school met de bijbel zien we hier op de foto, die omstreeks 1954 werd gemaakt. Van links naar rechts poseren mejuffrouw Jacomina Hendrikse, meester Cornelis Hartog, die elke dag op zijn bromfiets van en naar Scherpenisse reed, onderwijzer Cornelis van Winkelen, het hoofd der school Chris Kalle en mejuffrouw Truus Knulst, die per fiets van Sint Maartensdijk naar Sint Annaland en weer terug reed. Het was, vooral in de wintermaanden, wel een prestatie om elke dag met de brommer en de fiets naar het werk op school in Sint Annaland en weer terug te moeten rijden, De foto werd gemaakt in een van de lokalen van de inmiddels gesloopte school op de Ring.

32. In het midden van de jaren vijftig ging het personeel van de openbare lagere school uit Sint Annaland op de foto. We zien, van links naar rechts, het hoofd van de school Chr.J.C. Boot, mevrouw De Kuier, echtgenote van de heer De Kuier, hoofd van de rooms-katholieke school in het naburige Oud-Vossemeer, die tijdelijk als onderwijzeres aan de Sint Annalandse openbare lagere school werkzaam was en onderwijzer Abraham Paape.

Deze opname was van Foto Hofma uit de Leeuwenstraat lOin Hilversum. Op geregelde tijden kwam deze fotograaf naar Sint Annaland om foto's te maken, niet aIleen van de klassen, maar ook van het personeel van de scholen, die deze fotograaf bezocht!

33. Links boven: Thomas Kurvink was in Sint Annaland een bekend persoonlijkheid. Hij had een timmermanszaak in de Langestraat, die hij samen met Jan Kurvink dreef. Hij was onder anderen een van de zogenaamde peeschrievers op de weegbrug in de Achterweg (thans de Weststraat). Tevens was hij koster van de hervormde kerk en collectant. Hij werd op 26 oktober 1879 geboren en overleed op 22 mei 1949. Als koster was hij de opvolger van Comelis van Bendegom. Kurvink werd als koster opgevolgd door Frans J. Burgers, die op 3 juli 1949 in dienst trad. Op de achtergrond het oude veilinggebouw (nu garage Dekker).

Links onder zien we een plaatje van wagenmaker Johannes van de Repe uit de Achterweg in Sint Anna1and. Links van het terrein van de wagenmakerij zien we nog juist een gedeelte van de werkplaats. Van links naar rechts poseren: Johannes van de Repe junior, de k1einkinderen van de oude wagenmaker, Johan Boonsma, Johannes van de Repe en Theo Boonsma en helemaal reehts kijkt ons de oude Johannes van de Repe aan. Hij was niet alleen wagenmaker, maar op de zondagen was hij, vanaf 1901 tot aan de evacuatie in begin 1944, collectant in de hervormde kerk. Ter gelegenheid van zijn veertigjarig jubileum als eollectant kreeg hij van de kerkvoogdij een armstoeltje. Kort na de evacuatie heeft Martien Ligtendag deze functie nog drie jaar waargenomen waama al vrij spoedig Piet Stols, een aangetrouwde kleinzoon van Van de Repe collectant werd. Na de verbouwing en uitbreiding met twee zijbeuken van de hervormde kerk in 1961, tijdens de ambtsperiode van dominee P. Westland, verdwenen de zogenaamde hengels om p1aats te maken vo or de huidige doorgeefzakjes. Johannes van de Repe werd op 13 oktober 1865 geboren en overleed op 29 juli 1948.

Rechts poseert Jan Soeters, die op de Ring in Sint Anna1and een timmermanszaak had. Hij was van 1901 tot 1948 organist in de hervormde kerk en heeft nog gespeeld op het door J. Kruse uit Leeuwarden gebouwde kerkorgel, dat later, tijdens de periode dat Johannes Polderman presidentkerkvoogd was, werd vervangen door een orgel van A.S.J. Dekker uit Goes. Dit orgel was eehter van minder goede kwaliteit dan zijn voorganger. Zo nu en dan verving Soeters zoon hem achter het klavier. In 1949 werd Abraham J. Soeters organist, die dit bleef tot 1971, zodat gedurende niet minder dan zeventig jaar de familie Soeters het orgel in de hervormde kerk van Sint Annaland heeft bespeeld ' Jan Soeters werd op 19 december 1874 geboren en overleed op 15 juli 1956.

34. Links zien we dominee H. (Hendrik) Kraav, geboren 2 augustus 1908. Na zijn theologische studie werd hij in 1932 door het provinciaal kerkbestuur van Utrecht toegelaten tot de evangeliebediening in de hervormde kerk. Op zondag 2 april 1933 werd kandidaat H. Kraay bevestigd in het ambt van Dienaar des Woords door dominee H. de Geus uit De Bitt met een predikatie over Jesaja 53 vers lOb. In de middagdienst deed dominee Kraay intrede, waarbij hij het Woord bediende uit Lukas 13 vers 24a. Hij woonde met zijn moeder in de hervormde pastorie aan de Langestraat. Tijdens zijn ambtsperiode was dominee Kraay bij a1 zijn drukke ambtswerkzaamheden ook nog voorzitter van de hervormde jongelingsvereniging "Tot de Wet en tot de Getuigenis", Op zondag 31 oktober 1937 nam hij in de middagdienst in de hervormde kerk, wegens vertrek naar Hardinxveld, afscheid met een predikatie over Hebreeen 4 vers 1 tot en met 3a. Rechts kijkt ons dominee W. (Warner) van Griethuijsen aan. Hij werd op 12 januari 1910 te Staphorst geboren. Na zijn theologische studie werd hij in 1934 door het provinciaal kerkbestuur van Drente toegelaten tot de evangeliebediening in de hervormde kerk. Op zondag 23 september 1934 werd kandidaat Van Griethuijsen in zijn eerste gemeente Lopikerkapel in het ambt bevestigd, Na zijn eerste gemeente tot 6 maart 1938 te hebben gediend, nam hij een beroep aan naar Sint Annaland, waar de consulent van de hervormde gemeente (dominee J. Batelaan van Stavenisse) op 13 maart 1938 hem bevestigde met Ezechiel 3: 17 en waar hij des middags intrede deed met een predikatie over Efeze 3: 17. Zijn ambtsperiode werd tweemaal onderbroken, namelijk door de evacuatie en door het verblijf als legerpredikant in Indonesie. De Heer J. de Jong uit Vlaardingen was toen tijdelijk hulpprediker. Op 11 december 1949 nam hij wegens vertrek naar Numansdorp afscheid met een predikatie over Zacharia 9 vers 9 midden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek