Kent u ze nog... die van Sint Annaland

Kent u ze nog... die van Sint Annaland

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4396-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Sint Annaland'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

35. Links zien we dorninee D.J. (Dirk Jan) van Dijk, geboren 14 juni 1898. Na zijn studie aan de Zendingsschool in Oegstgeest, was hij vanaf 1927 zendingspredikant in Toradjaland op Celebes. Op zondag 15 april 1951 werd hij, nadat hij uit Indonesie was gerepatrieerd, door dominee M. Ottevanger uit Leiden bevestigd als predikant van de hervormde gemeente van Sint Annaland met een predikatie over Jesaja 40 vers 1 en 2. Dominee Van Dijk deed op diezelfde datum intrede waarbij hij als tekst 2 Corin the 5 vers 20 koos. Op 15 januari 1955 nam hij wegens vertrek naar Nieuwerkerk aan den IJssel afscheid van de hervormde gemeente van Sint Annaland met een predikatie over Judas vers 24 en 25.

Rechts poseert dominee P. (Pieter) Westland, die 19 mei 1921 geboren werd. Na zijn theologische stu die werd hij in 1950 door het provinciaal kerkbestuur van Groningen toegelaten tot de evangeliebediening in de hervormde kerk. Zijn eerste gemeente was Waarder, die hij diende van 10 december 1950 tot 24 juni 1956. Op 1 juli 1956 werd hij door dominee J. Vermaas uit Veenendaal in Sint Annaland bevestigd met een predikatie over Johannes 16 vers 33b. Dominee Westland deed intrede met de woorden uit Exodus 33 vers 15. Tijdens zijn ambtsbediening werd de hervormde kerk uitgebreid met twee zijbeuken, daar de huidige kerk te klein werd. Op zondag 2 juli 1961 nam dominee Westland in de avonddienst wegens vertrek naar Groot-Ammers afscheid van de hervormde gemeente van Sint Annaland met een predikatie over 1 Petrus 1 vers 23, 24 en 25. Deze preek werd in druk uitgegeven.

36. Tijdens de ambtsperiode van burgemeester F.M. Boogaard had de ramp in 1953 te Sint Anna1and p1aats, waardoor erg vee1 materiele schade ontstond aan huizen en meubilair. Dat was ook het geva1 met de christelijke k1euterschoo1, waarvan het gebouwtje in de Cureestraat erg veel schade opliep, De christelijke kleuterschool in Sint Annaland ontving uit het Zweedse Radda Barnen, via het Rode Kruis, wat speelmateriaal en meubilair. Ter gelegenheid van de overdracht van een en ander werd deze foto gemaakt. Staande poseren, van links naar rechts: M. van Dijke (gemeenteontvanger), Jb. Moerland (wethouder), G.J. Breas (voorzitter van de vereniging tot instandhouding van scholen met de bijbel en tevens voorzitter van de kleuterschool), mejuffrouw Glas (inspectrice van het kleuteronderwijs, destijds wonende in Dordrecht), J. van den Bos (burgemeester van de toen nog zelfstandige gemeente Sint Annaland), dominee D.J. van Dijk (hervormd predikant), Chr. Kane (hoofd van de school met de bijbel) en D.C. Bouwense (burgemeester van het naburige Sint Maartensdijk en Scherpenisse). Vooraan kijken, zittend, ons aan:

A.A. van Luijk, G. Goedegebuure (wethouder), G. Goedegebuure (men zei altijd "Juffrouw Truida"), de leidster van de kleuterschool A. Gunter (juffrouw Jaantje), Chr. J.e. Boot (hoofd van de openbare lagere school) en J. van Luijk (administrateur van de school met de bijbel). Burgemeester D.e. Bouwense en Chr.J.e. Boot waren hierbij namens het Rode Kruis aanwezig. Dit Zweedse geschenk werd dan ook dankbaar door het bestuur van de kleuterschool in Sint Annaland aanvaard. Daar het gebouwtje in de Cureestraat niet meer aan de eisen voldeed, werd in het uitbreidingsplan "Achter de Bogerds" in 1960 een nieuw gebouw met twee lokalen geopend. Later kwam er tengevolge van het stijgen van de leerlingen nog een derde lokaal bij.

37. Het is nu al weer bijna twintig jaar geleden, dat de koninklijke muziekvereniging "Accelerando" de beschikking kreeg over nieuwe uniformen. Dit waren blauwe kostuums, met geel afgebiesd. We zien hier de leden opgesteld voor de zijbeuk van de hervormde kerk, op het pleintje tussen de kerk en het oude scholencomplex. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Martien Moerland, Leen van Daalen, Abraham J. Boogaard (voorzitter van deze fanfare), Rien van den Boogaard, Jaap Wessels, Ko Slager en Marien Overbeeke (vaandeldrager). Op de tweede rij: Jan J. den Braber, Jacob Goedegebuure Gzn., Piet Hage, Leen Goedegebuure Abrzn., Jacob van Poortvliet en Adriaan D. Goedegebuure. Op de derde rij: dirigent H.J. Laanen uit Bergen op Zoom (thans wonende in Borgvliet), Abraham den Haan, die de grote tram sloeg, Jan Lanooy, Adriaan Goedegebuure Cornszn., Eddy de Goffau, Abraham Scherpenisse, Bram Dake, Johannes Elenbaas, Koos van Poortvliet, Piet Scherpenisse, Izak Overbeeke, Marien de Jonge, Adrie Heijboer, Michiel F. van Hal en Han van Iwaarden. Vooraan zitten, gehurkt, de tamboers Piet Ketting, Bertus Heijboer, Jaap Dekker, Koos

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek