Kent u ze nog... die van Stavenisse

Kent u ze nog... die van Stavenisse

Auteur
:   P. Jasperse
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0512-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Stavenisse'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Voor de samenstelling van dit boekje "Kent u ze nog ... die van Stavenisse" werd op ruime schaal navraag gedaan voor het verkrijgen van geschikte foto's, zowel bij de hedendaagse als bij voormalige inwoners van Stavenisse. Getracht werd om de Stavenissenaars te laten zien in hun werk, terwijl ook beroep, gezinsleven, militaire dienst, schoolgaande jaren, verenigingsleven enzovoort over het tijdvak van 1880 tot 1955 tot uiting zouden komen.

Daar ten gevolge van de stormvloedramp in 1953 veel van het verlangde materiaal te loor is gegaan, was een breed opgezette informatie nodig, die tot een gunstig resultaat heeft geleid. Van de Stavenissenaars is hiervoor veel hulp en vriendelijkheid ondervonden, zodat gehoopt wordt dat voor hen een interessant boekje is ontstaan, dat zijn weg wel zal vinden.

Het is een goede gedachte geweest van de heer e.p. Pols uit Zierikzee om voor de totstandkoming van dit boekje opdracht te verstrekken, zodat wetenswaardigheden bewaard blijven. Het zou te ver voeren om allen voor hun hulpvaardigheid persoonlijk hier te danken, daarom wordt langs deze weg onze hartelijke dank overgebracht.

Personen dienen gelezen te worden van links naar rechts en de rijen van boven naar beneden.

1. De smederij van Kesteloo aan de Voorstraat te Stavenisse, vóór 1900. Links van de toegangsdeur is achter het eerste raam te zien dat daar een keuze gemaakt kon worden voor een aan te schaffen koffiepot. Rechts van de deur is een ophaalbaar "valluik" aanwezig. Na omhooghalen van dit valluik, kon men daar messen enzovoort bezichtigen en kopen. Aan de rechterzijde van de foto is de schoorsteen van het smidsvuur te zien. Rechts van de hoefstal staan achtereenvolgens de hoefbak, de houten slede en de vijfbalksegge.

Met uitsluiting van de personen links van de hoefstal en de man in de deuropening heten de anderen als volgt: Kurijn Koeman, Wilhelmina Kesteloo, Adriana Kesteloo, Pieternella Kesteloo, J.C. Kesteloo, Louis Elisa Roozemond (oud-timmerman), c.J. Kesteloo, Abraham van Prooijen en D.W. Kesteloo.

Op het bord aan de gevel staat dat Kesteloo gediplomeerd hoefsmid is.

2. Leerlingen van de openbare lagere school; de klas uit 1908. De volgende leerlingen staan op de foto.

Op de eerste rij: Hubrecht Smits, Johannes Rage Jzn., Jacob Smits, Jacobus Rage Jzn., Comelis Potappel en Johannes Neele Dzn. Tweede rij: Dames Luijk, Marinus Stoutjesdijk. David Neeie, Johannes Moerland, Izaäk Rage, Leendert Rage, Comelis Rage en Marinus Luijk. Derde rij: ? Stoutjesdijk. Arie Quist, een onbekende, Rachel Smits, Rieka Luijk, nog een onbekende en Adriana Neele. Vierde rij: Marinus Eerland, Pietemella Neeie, Johanna Quist, Comelia Quist, Marina Potappel en Maatje Potappel. Vijfde rij: Leendert Neeie, Marius Smits, Sientje Eerland, Grietje Rage, Abraham Rage, Hendrik Luijk en Willem Luijk.

3. Deze foto werd op 24 februari 1906 op de Buurtweg te Stavenisse genomen. De Buurtweg is een nog met grind verharde, aarden baan, waarin diepe sporen optraden door de daarover rijdende wagens en karren. Voor spoorwissels werden wel de zogenaamde spoorleiders toegepast, bijvoorbeeld stukken muurwerk en zware stukken hout.

Op de foto komen de volgende personen voor: Abraham Droogendijk, Chr. Droogendijk, Mina Droogendijk en Cornelis Droogendijk. Laatstgenoemde heeft een "platencamera" in de hand. De rechter persoon is niet herkend.

4. De openbare school in 1912 met onderwijzeres juffrouw Kauffmann.

Eerste rij: Jacob Beekman, Joost Wesdorp, Jacob Wesdorp Johzn., Willem Priem, Kees Priem, Piet Hage Arieszn., M. Dorst, Dirk van Zanten, een onbekende, Willem Moerland Dankerzn., Joost Goedegebuure, J. Dijkman, Piet Hendrikse, Kees de Jonge, Mart. van Beveren en Willem Lemsom. Tweede rij: Johs. Geene, Abraham Smits, Piet van de Reest, Abraham van Dommele, Piet Wesdorp Jeremiaszn., Dirk Hanse, Kees van Gorsel, Jan Wesdorp, Bernhard van Oost, Piet Potappel Mzn., Arend Struik, Ko Struik, Adriaan Wesdorp Jzn., Jacob Taze1aar en Adri Taze1aar. Derde rij: juffrouw Kauffmann, Phia Goedegebuure met broertje Bart, Maatje Stoutjesdijk. Pie Vroegop, Jans van Zanten, Koos Wesdorp, Andrien Wesdorp Jeremiasdr., Jantje Stoutjesdijk, Sientje Smits, Santje Wesdorp Jeremiasdr., Koos van de Reest, Betje Keur, Leent je Hage, P. van Oeveren, Koos den Engelsman en Mina Wesdorp. Vierde rij: Pie Hanse, Nel Lemsom, Janna Wesdorp Jdr., Keetje van Zanten, Bella Bakker, Neeltje Bakker, Keetje Versluis, Neeltje Geene, Want je van Oeveren Johdr., Koos Goedegebuure, Sijtje Goedegebuure, Mina Moerland Tdr., Janna Potappel Mdr. en Pie van Zanten. Vijfde rij: Kees van Oeveren Johzn., Kees Wesdorp, Jacob Smits, Adriaan Geene, Pleuntje van den Berg, Sea Struik, Kees Tazelaar, Willem Keur, Wouter Keur, Johs. van Oeveren en Piet Moerland Teunzn.

5. De leerlingen met de onderwijzeres van de openbare lagere school te Stavenisse in 1912. Tot dusver is slechts een gedeelte van de op deze foto voorkomende personen herkend.

Eerste rij: J ans Bastiaanse, een onbekende, Marius Smits, Maarten Steendijk. Evert Steendijk. Karel Steendijk. Martinus Steendijk, Simon Stoel en Coenraad Moerland. Tweede rij: 1. Marina Potappel, 4. Jan Potappel en 5. Johannes Potappel. Derde rij: 1. Pieternella van Vossen, 2. Josina van Vossen, 3. Jacob van Vossen, 4. een onbekende, 5. Leendert van Iwaarden, 6. een onbekende, 7. Jacob Leune, 8. Maarten Leune, 9. een onbekende en 10. Jacob Priem. Vierde rij: 2. Wilhelmina Hendrikse, 4. ? den Braber, 6. Geertruida van den Berg, 7. Paulina Smits, 8. ? Steendijk en 11. Helena Quist. Vijfde rij: 1. Geertruida Steendijk. 5. ? Steendijk en op het einde van de rij mejuffrouw K. Suurland. Zesde rij: 1. ? Riedijk, 3. Maria Stoutjesdijk, 4. ? Klippel, 5. ? Klippel, 6. Maatje Moerland en 7. Johanna Moerland.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek