Kent u ze nog... die van Valkenisse

Kent u ze nog... die van Valkenisse

Auteur
:   H. Hendrikse en J. Roose
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4398-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Valkenisse'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. Dit is het enige portret dat gemaakt is van Maatje Roose, geboren op 16 juni 1867. Ze dreef een winkeltje op de plaats waar thans de Sparzaak is gevestigd. Haar grootvader Kornelis was daar ook al winkelier-herbergier en bakker. ,,'t Ouwe Keesje" was ook gemeenteontvanger en zijn herberg "De Hoop" tevens gemeentekamer. Een zeldzame combinatie. Maatje genoot enige bekendheid als verkoopster van "Koudekerkse babbelaars" of spekjes. Zeker niet los van het aardse slijk behartigde ze toch ook veel ide/He en geestelijke zaken, een niet zo zeldzame combinatie. Vele jaren was ze depothoudster van het Nederlands Bijbelgenootschap, Ze is nooit getrouwd: haar Iiefde ging uit naar de Maranathabeweging, voor haar belichaamd in de persoon van Johannes de Heer. Tot op hoge leeftijd was ze geestelijk en lichamelijk vitaal, Maatje stierf op 10 juli 1957, negentig jaar oud. Bij testament verkreeg de hervormde kerk het pand waar thans "Het Jeugdhonk" is gevestigd.

27. Zomaar een plaatje van een oude Koudekerkse farnilie. De oude boer rechts op de voorgrond is Pieter Verhage (Piet van Martinus); hij draagt nog een "mensenpetje" en gouden oorringetjes. Hij onderwijst hier kennelijk Jan Verhage (Jan van Joos) die er niet te zwaar aan tilt zo te zien. Het kleine meisje dat nog een lange muts draagt, is Johanna Roelse. Ze is zo te zien wat meer onder de indruk van het ernstig onderhoud met haar moeder Martien van den Bosse. Haar vader, Jan Roelse, ook met een mensenpetje, ziet het goedkeurend aan. De twee mannen met een "wasblikje" op zijn de zonen van Piet van Martinus, Links Louw en rechts Krijn. Zij bemoeien er zich met mee, evenmin als hun wederhelften, Johanna Dekker (links) en Jikkemien de Visser. De foto dateert van ongeveer 1930. Er is geen rechtstreeks verband tussen het patroon van de beukjes der vrouwen en het feit dat de schilder Mondriaan wel op Walcheren vertoefde. Krijn Verhage, diens vader Pieter Verhage en diens vader Martinus Verhage boerden op een hofstede aan de rand van het dorp. Hier staat thans "De dorpszaak met de stadssortering". De plaats waar de foto is genomen, kan men als de hofweide beschouwen van de boerderij vlak bij het vroegere Sietersillepadje. Thans is hier alles volgebouwd.

28. Op initiatief van dominee Frans Postma werd op 21 januari 1919 de christelijke jongernannen vereniging "Bid en Werk" opgericht als afdeling van het "Nederlands Jongeling Verbond". Men begon met veertien leden die na een jaar al aangegroeid waren tot eenentwintig. In het eerste jaar werd deze foto gemaakt. We zien van links naar rechts zittend: penningmeester Piet Barentsen, voorzitter Willem Roose Jzn., erevoorzitter dominee F. Postma, secretaris Jan Koole en algemeen adjunct Willem Ovaa. Staande: Willem van der Heyden Wzn., Jan Kesteloo Hzn., Jacob Vos, Christiaan Flipse, Piet Wielemaker, Adrie Brouwer, Willem Koole Wzn., Jan Koole Jzn., Aarnout de Wijze, Louw Koole Wzn., Izak Kluyfhout en Kees de Bree. De vereniging beleefde voor de oorlog een tijd van grote bloei. Er kwam een afdeling jongelieden bij ("Jonge Kracht") en nog een knapenvereniging ("Hoop der Toekomst"). De vereniging was als het ware een leerschool voor het latere leven. Vooral in die zin, dat vele openbare functies zowel op gemeentelijk als op kerkelijk terrein werden bezet door oud-leden van de C.J.V. Zoals meerdere verenigingen is ook deze na de oorlog verdwenen.

29. Dit zijn de 1eden van de schietvereniging "Wilhelmina" te Koudekerke, de weerbare mannen omstreeks 1912. Staand van links naar rechts: voorzitter I.A. Contant, penningmeester Lein Geschiere, P.A. Maas, Piet Contant, Arjaan de Potter, secretaris Klaais Wisse, Willem Roelse, Teune (van Daan) Wielernaker, Louw Vos, Marien Kallemein, Piet Boone, Toon Sturm, Bram Brasser, Lein van Noppen en Sander Brandes. Zittend: Ko Krijger, Gillis Stroo, Willem Kluyfhout, Aarnout Maas, Piet de Potter, Lein Brasser, Joos Jobse en Bart Brasser. De vereniging werd opgericht op 8 juni 1900 met Hen leden. Koninklijke goedkeuring werd verkregen op 22 maart 1902. Opgericht als weerbaarheidsvereniging droeg ze toch vooral een gezelligheidskarakter. Deze foto is genomen op een koninginnedag (31 augustus) op de hofweide van "De Brouwerij", waar toen Willeboord Koole boerde. Timmermansbaas P.A. Maas had een grote houten vogel getimrnerd en deze stond op een hoge paal, De kunst was nu om met celluloid kogeltjes de kop, v1eugels enzovoort eraf te schieten. De eerste prijs was die dag voor Willem K1uyfhout. Achteraf maakte de overheid - die de munitie verstrekte - nag bezwaar tegen deze feestelijkheid, Het weerbaarheidsbeginsel kwam in het gedrang. De wekelijkse oefeningen werden gehouden in het verenigingsgebouw en op "De Berg" in het Korte Weegje. Later had men een schietbaan in de duinen. Er kwam een abrupt einde aan het schieten in mei 1940 en de Duitsers vorderden de eigendommen op, Door een manoeuvre van het toenmalige commissielid Piet Flipse b1eek er nog vijfenzestig cent in kas te zijn, verder waren er geen eigendommen ... De schietvereniging was na de oorlog dus sluimerend. Nog jaren is er aan de polder Walcheren pacht betaald voor de schietbaan, doch tot nieuwe activiteiten is het niet gekomen, Wat rest, is slechts een bundel oude papieren en de herinnering aan een genoeglijk gezelschap,

30. Toen dokter J.J. van der Harst op 31 mei 1915 vijfentwintig jaar arts was, werd er een huldigingscomite gevormd, waarin aile richtingen waren vertegenwoordigd en personen van aile lagen van de bevo1king zitting hadden. Het comite bestond, van links naar rechts, uit de volgende personen: Cornelis Leendert van Noppen, Frans Brasser, P.J. Terwoert jr., H. Meyler, Maarten Verhage, Gerlach van St. Joosland, A.I. van der Borch tot Verwolde, J.A. Contant, Joost de Witte, dominee F. Postma, Ko Joziasse, Willem Roelse, Maas (van de tram), G. ten Brink, Jan Maas, dominee Van Loon en A. Tismeer. Op de morgen van de huldigingsdag werd deze foto genom en in de tuin van de dokterswoning. Er werd een gedenkboek aangeboden en de afbeelding van een schrijfbureau, dat later als geschenk van de gehele bevolking aan de jubilaris werd aangeboden. Hoofdonderwijzer H. Meyler had een huldigingslied geschreven. Dit brachten de schoolkinderen voor het huis van de dokter ten gehore, Daarin stond onder meer de volgende strofe: "Velen heeft hij hulp geboden en veellijdensteedsverzacht". Degenen die dokter Van der Harst gekend hebben, zullen deze woorden onderschrijven. Voor het erecomite was er champagne en voor de kindertjes roomhoorns. Voor velen was dit de eerste keer dat ze zoiets proefden. "Janko" zan nog tot 1936 het ambt uitoefenen. Hij leefde van 6 oktober 1867 tot 10 november 1948 en is een van de mensen die nog niet is vergeten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek