Kent u ze nog... die van Valkenisse

Kent u ze nog... die van Valkenisse

Auteur
:   H. Hendrikse en J. Roose
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4398-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Valkenisse'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. Hier ziet u de sterk in aantal verminderde leden van het brandweerkorps van Koudekerke poseren bii de eerste motorbrandspuit, Deze foto dateert van 1935. We zien van links naar reehts: eerste brandmeester Kees van Noppen, Daan Wielemaker, Christiaan Jobse, Johannes Roose, Rinus Wijkhuys, Jo Cristiaansen, Kees Luteyn, Arjaan van Noppen, Sam de Kam, Bram de Bree, David Flipse, tweede brandmeester Jan Cristiaansen, Jan de Kam, derde brandmeester Piet Flipse en Jules Van De Ve1de. Voordat de motorspuit kwam, besehikte men over een handpomp die door vier ploegen van tien man moest worden bediend. Ook was er nog een keurig onderhouden eenmanspompje op een soort kruiwagen. Als er brand was gemeld, gingen drie porders met koperen hoorns rond. Verder was er een haast onafzienbare rij van lantaarndragers, straa1pijpvoerders, slangenleiders (om Iekke slangen te diehten), pijpvoerders en haakgasten, in totaal meer dan zeventig man. Het was al met al een ornslachtige boel. AIleen al de "rolle opmaecke", een soort presentielijst opstellen, was een hele eeremonie. De efficientie kwam wel eens wat in het gedrang, Bij de komst van de motorspuit bleven de afgebeelden over als een seleete groep. Ze stonden hun mannetje en sleep ten op provinciale wedstrijden menigmaal de eerste prijs in de waeht.

37. In dit boekje mag een foto van de man die een stempel heeft gedrukt op het kerkelijk leven van Zoutelande op het eind van de vorige en in het begin van deze eeuw zeer zeker niet ontbreken, Wij bedoelen de gods dienstonderwiizer Berend Tjalkes Jonker, geboren te Idskenhuizen op 26 juli 1851. Tijdens zijn opleiding tot timmerman nam hij tevens les bij diverse predikanten am na zijn exam en godsdienstonderwijzer te worden te Ballum op Ameland. Daar voerde hij een felle strijd tegen het modernisme, een strijd die de aandacht trok van dr. A. Kuyper, die er zelfs een artikel aan wijdde in de Heraut van 7 1883. J onker preekte op Ameland iedere zondag in twee verschillende gemeenten (hij bediende er drie) die anderhalf uur van elkaar verwijderd waren. Langs ongebaande wegen, soms met laarzen aan, moest deze afstand steeds te voet worden afgelegd. Op 1 oktober 1883 kwam de heer Jonker, inmiddels gehuwd met de uit Woudsend afkomstige Sytske van der Brug (op 9 oktober 1940 te Zoutelande overleden), a1s godsdienstonderwijzer naar de hervormde gemeente van Zoutelande, vooral door de medewerking van dominee Montagne uit Vlissingen, Bij de felle kerkelijke strijd van 1886 is door zijn streven de hervormde gemeente voor de Zoutelandse bevolking behouden gebleven in tegenstelling tot zovee1 andere gemeenten, waar een scheuring plaatsvond, Een belangrijk aandeel had de heer Jonker in de oprichting van Zoutelandes hervormde zendingsraad op 15 maart 1911, die in 1961 haar vijftigjarig bestaan herdacht. Zoutelande was zijn tijd ver vooruit: weinig hervormde gemeenten bezaten een gouden zendingscommissie omdat deze pas verplicht werd gesteld toen de nieuwe kerkorde van 1951 van kracht werd. Hervormd Zoutelande was dus echt zendingsbewust. De aktiviteiten waren gericht op Sarmi, het zendingsgebied van de hervormde kerk op Nieuw-Guinea. Op 1 april 1906 preekte de heer Jonker zijn afscheid met als tekst "Mijne Genade is u genoeg". Hij bleef te Zoutelande wonen en liet een huis bouwen aan de Langedam waar hij op 12 maart 1922 over1eed. Ook voor hem geldt het woord uit Spreuken 10: 7 ,;De gedachtenis des rechtvaardigen zal u tot zegening zijn", Zijn oudste zoon Tjalke is predikant geworden in de Vaderlandse Kerk en diende acht gemeenten.

38. Hier zien we de kerkeraad van de hervormde gemeente van Zoutelande tussen 1906 en 1911. Van links naar rechts: Stoffel Janse, Stoffel van Sluijs, Cornelis Adriaanse, Jan Kleinepier (staande), dominee D.J. Lazonder, Abraham Maliaars (staande), Jan Stroo Pz., Willem van Sluijs en Abraham Francke. Met de komst van dominee Daniel Justus Lazond

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek