Kent u ze nog... die van Vrouwenpolder

Kent u ze nog... die van Vrouwenpolder

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1469-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Vrouwenpolder'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

15. Daar Vrouwenpolder in een agrarisch gebied lag, waren de land- en tuinbouw hoofdmiddelen van bestaan. In de jaren twintig werden dan ook op verschillende plaatsen in Walcheren land- en tuinbouwcursussen gegeven. Dat gebeurde meestal door het hoofd van de lagere school of door een van de onderwijzers. Zo gaf in 1927 het hoofd van de christelijke school uit Vrouwenpolder, de heer W. van Hekken, een tuinbouwcursus. Naast zijn taak als hoofd der school en ouderling in de Gereformeerde Kerk, zag hij ook nog kans deze cursus te geven. Op dit plaatje zien we de deelnemers aan deze tuinbouwcursus.

Staande poseren, van links naar rechts: Ko Sturm, Johannes Francke, Adriaan van den Broeke en Adriaan THroe. Vooraan zitten, eveneens van links naar rechts: Kees Goedbloed, Piet Mesu en Sam Oste. Piet Mesu houdt de traditionele lei vast met als opschrift:

Tuinbouwcursus Vrouwenpolder

Let op de ouderwetse stoelen, waarop de voorste drie cursisten plaats genomen hebben. Aileen Sam Oste is in Walcherse klederdracht.

16. Dit plaatje toont ons het .Vroon" ter hoogte van de tegenwoordige camping "De Zandput". Ook omstreeks 1930 waren er in Vrouwenpolder al badgasten. Er waren nog wel geen luxe bungalows, maar in de enkele houten hutten, die als vakantieverblijf dienden, was het plezier er niet minder om. Zelfs in de duinen werden zaken gedaan en natuurlijk ook hier.

Op deze foto zien we de in Vrouwenpolder alom bekende Adriaan Tilroe, vergezeld van zijn zoontje Kees. Kruidenier Tilroe wist overal zijn klanten te vinden.

De samensteller kan zich nog levendig herinneren dat hij elke zaterdag naar zijn grootouders in de Lepelstraat ging, waar hij de hele dag bleef. In de middaguren ging hij de Vrouwenpolderse kruidenier "Tiro" (zoals hij in de volksmond genoemd werd) tegemoet, die met paard-en-wagen de boodschappen rondbracht bij zijn klanten in de Lepelstraat. Hij mocht dan van Tilroe het paard mennen en er ook op passen. Waar is de tijd gebleven?

17. Tijdens de ambtsperiode van dominee S.J.M. Hulsbergen, die de Hervormde Gemeente van Vrouwenpolder (in combinatie met die van het naburige Gapinge) diende van 28 november 1926 tot 30 november 1930, werd in de consistoriekamer van de hervormde kerk deze opname gemaakt van zijn catechisanten, van wie we op dit plaatje alleen maar de meisjes zien.

Staande poseren, van links naar rechts: Ma Duvekot, Sanne Vermeulen, Koos Polderman en Pie Jobse.

Van links naar rechts zitten om de tafel: Annie Boyenk, Ploon Wondergem, Jane (Adriana) Polderrnan, Lena de Roo, Ploon Vos, dominee SJ.M. Hulsbergen, Jo Gideonse, Mie Walraven, Ma Vermeulen, Pie Polderman en Anne Vermeulen.

Dominee S.J.M. Hulsbergen werd op 5 april 1899 te Noordlaren in Groningen geboren. Na zijn theologische stu die aan de Rijksuniversiteit te Utrecht werd hij in 1926 door het provinciaal kerkbestuur van Zeeland toegelaten tot de evangeliebediening in de Nederlands Hervormde Kerk. Op zondag 28 november 1926 werd kandidaat Hulsbergen door zijn vader, dominee W. Hulsbergen uit Amsterdam, tijdens de voormiddagdienst in Gapinge in het ambt bevestigd en tijdens de middagdienst in Vrouwenpolder deed hij zijn intrede met een predikatie over Hebreeen 12 vers 1 b en 2a. De bevestigingstekst kon de samensteller helaas niet te weten komen. Op 30 november 1930 nam hij van de beide gemeenten afscheid, wegens vertrek naar Hoedekenskerke, met een predikatie over Psalmen 32 vers 8 b. Op zondag 7 december 1930 werd hij door dominee DJ. Vossers, toen hervormd predikant te Serooskerke, te Hoedekenskerke bevestigd en in de middagdienst deed hij aldaar zijn intrede met een predikatie over Efeze 6 vers 18 en 19. Hij diende zijn tweede en tevens laatste gemeente tot aan zijn emeritaat, dat hem op 1 mei 1964 verleend werd. Op zondag 26 april 1964 nam dominee Hulsbergen afscheid van zijn tweede gemeente Hoedekenskerke met een predikatie over Johannes 21 vers 12. Tijdens zijn ambtsperiode in Hoedekenskerke was dominee Hulsbergen praetor van de ring Borssele.

18. Tijdens de ambtsperiode van dominee P.J.O. de Bruijne, die de Gereformeerde Kerk van Vrouwenpolder (in combinatie met die van het naburige Gapinge) diende van 1 juli 1928 tot 16 maart 1933, werd in de consistoriekamer van de toenmalige gereformeerde kerk aan de Stenenweg van de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk van Vrouwenpolder deze foto gemaakt.

Staande poseren, van links naar rechts: C. de Voogd (oom van Willem en Cornelia), Johs. Louwerse, W. van Hekken (hoofd van de christelijke school), A. van Dis en W. van den Broeke.

Voor de tafel zitten, eveneens van links naar rechts: W. Duvekot (van "Schorre"), P. Boone (schoonvader van mevrouw J. Boone-Cijvat uit het naburige Serooskerke), J. Wattel (de enige die klompen draagt), dominee P.J.O. de Bruijne, W. Maas en S. Francke (vader van dominee Johs. Francke, thans emeritus vrijgemaakt predikant, die getrouwd is met Gretha (Grietje) Wondergem uit Serooskerke).

Van deze personen was toen dit boekje samengesteld werd, aileen dominee P.J.O. de Bruijne nog in leven, doch helaas nu overleden. Hij woonde in Nunspeet, Boudewijnplantsoen 4. Het zullen aIleen de ouderen uit Vrouwenpolder zijn die zich deze predikant, die op een motor reed, nog herinneren! Aan de wand hangt het portret van de hervormer uit Geneve, Johannes Calvijn. Waar is de tijd gebleven ... Op zondag 16 maart 1933, in de morgendienst van 9.30 uur te Vrouwenpolder en in de namiddagdienst van 14.00 uur te Gapinge, nam dominee De Bruijne afscheid van de beide Gereformeerde Kerken in deze twee Walcherse dorpen met een predikatie over 1 Corinthe 16 vers 22, 23 en 24 (toen nog uit de bekende Statenvertaling). Op zondag 9 april 1933 werd hij door dominee C. Lindeboom, toen gereformeerd predikant te Amsterdam (en de vader van dominee W.F.M. Lindeboom uit Serooskerke), te Uithoorn in het ambt bevestigd.

19. Boven: tijdens de ambtsperiode van dorninee P.I.O. de Bruijne werd van de in 1920 opgerichte gereformeerde meisjesvereniging .Bidt en Werkt" deze opname gemaakt. Ret gezelschap poseert voor de toenmalige pastorie , naast de gereformeerde kerk aan de Stenenweg.

Staande poseren, van links naar rechts: Leuntje Jongepier, Grietje Moens, Neeltje Louwerse Jdr., Elizabeth Sinke, Louwrien van den Broeke Jandr., Neeltje de Voogd en Maatje Tilroe.

Voor het tafeltje zitten, eveneens van links naar rechts: Louwrien van den Broeke Wdr., Louwrien Geerse Janusdr., presidente mevrouw P. de Bruijne-de Graaf, Wille mien lanse en Jaan de Voogd. Elizabeth Sinke , Louwrien van den Broeke en Willernien J anse zijn in de rouw.

Onder: hier zien we de leden van de gereformeerde vrouwenvereniging gezellig bijeen onder het genot van een kopje thee! Deze foto werd omstreeks 1930 in de pastorie gemaakt.

Van links naar rechts kijken ons aan: mevrouw P. Louwerse-Geerse (zuster van Maatje van Johannes Watte1, die bij de molen van het naburige Serooskerke woonde), mevrouw C. Geerse-Mesu, mevrouw J. lanse-van Keulen (zuster van "Gide" van Keulen uit Serooskerke), mevrouw P. (Petronella) de Bruijne-de Graaf, achter de theepot mevrouw C. Wattel-Tissink (vrouw van ouderling J. Wattel), rnevrouw P. de Vlieger-Kerkhove (een van de mensen die op de Zeelandbrug zijn omgekomen) en mevrouw F. Geerse-Faasse. Zij hult zich in een waas van geheimzinnigheid, Voor de belichting werd er narnelijk tot drie geteld en onze Sien telde met haar hoofd knikkend dapper mee! Bewogen dus.

Aan de wand een portret waarop de ouders van dominee p.l.a. de Bruijne te zien zijn, Dirk Gerrit Adriaan de Bruijne en mevrouw Petronella de Bruijne-van der Tol.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek