Kent u ze nog... die van Vrouwenpolder

Kent u ze nog... die van Vrouwenpolder

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1469-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Vrouwenpolder'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

25. De tijd dat de koeien nog met de hand gemolken werden, behoort ook in Vrouwenpolder tot het verleden. Maar op dit prachtige plaatje zien we nog een opname van het melken met de hand. Suzanna de Voogd is hier met deze werkzaamheid bezig. Het was vroeger altijd een prachtig gezicht de boerenmeisjes met juk en emmers naar de wei te zien gaan om de koeien te melken. Op de melk in de twee emmers, die met een juk gedragen werden, lag een houten blokje om het spatten van de melk tijdens het lopen tegen te gaan.

Rechts onder zien we het juk, waaraan de emmers hingen, dat op de schouders gedragen werd. Als die emmers vol waren, was het een hele vracht en konden de schouders weI eens wat pijn gaan doen. De melk werd zo van de koe naar de boerderij gedragen. Door een zeef werd de melk in de melkbussen gedaan. De melkauto haalde de volle bussen met melk op en vervoerde deze naar de melkfabriek in Middelburg. Elke bus had een numrner, dat de vrachtrijder op zijn duimpje kende. In de loop der jaren zijn deze melkbussen vervangen door de huidige tanks. Door middel van dit plaatje krijgt men een goed beeld van hoe het vroeger was!

26. Tijdens de ambtsperiode van dominee J. (Jan) Tjebbes, die de Hervormde Gemeente van Vrouwenpolder (in combinatie met die van het naburige Gapinge) diende van 25 januari 1931 tot en met 24 februari 1935, werd door mevrouw Tjebbes de hervormde meisjesvereniging "Hosanna" opgericht. Deze foto werd op 26 januari 1935 genomen.

Op de bovenste rij poseren, staande van links naar rechts: Mie Walrave, Annie Boyenk, Jaan (Adriana) Vermeulen, Jo Polderman, Koos Maljaars Hdr., Mina Snoep, Ploon Wondergem en Marie Pleune.

Vooraan zitten, eveneens van links naar rechts: Sanne Vermeulen, Lena de Roo, mevrouw W. Tjebbes-James, Jaan (Adriana) Polderman en Ploon de Vos.

Na in de morgendienst van zondag 25 januari 1931 door de consulent dominee A.T.W. de Kluis uit het naburige Serooskerke in Gapinge te zijn bevestigd, deed dominee J. Tjebbes's middags om 14.00 uur intrede in zijn eerste gemeente Vrouwenpolder met een predikatie over 2 Corinthe 1 vers 24.

27. Nadat dominee J. (Jan) Tjebbes de Hervormde Gemeente van Vrouwenpolder ruim vier jaar gediend had, nam hij een beroep aan naar Medan (Nederlandsch Oost-Indie), In de morgendienst van zondag 24 februari 1935 nam dominee Tjebbes afscheid van de Hervormde Gemeente van Gapinge en in de namiddagdienst van de Hervormde Gemeente van Vrouwenpolder. De afscheidstekst was: Hebreeen 12 vers 1b en 2b. Na afloop van de afscheidsdienst in Vrouwenpolder werd deze opname gemaakt van de kerkeraad van deze gerneente,

Staande poseren, van links naar rechts: diaken Simon de Bruijn, diaken Stoffel de Roo (die later ouderling werd), diaken Hendrik Polderman en ouderling Kees Vermeulen.

Van links naar rechts, zittend: ouderling Louw Duvekot, dominee J. Tjebbes en ouderling Daan Koets, De ouderlingen poseren in hun Walcherse klederdraeht.

Tijdens deze afscheidsdienst werd onder andere gezongen uit psalm 103 en 27 en uit gezang 44 en 47 (uit de oude bundel van de Nederlands Hervormde Kerk). Let op de voormalige oude psalm- en gezangbordjes aan weerszijden van de kansel, die in de loop der jaren door de huidige borden vervangen zijn. Duidelijk is ook de oude voorlezersboeht te zien en de inrniddels verdwenen luifel boven de kerkeraadsbank. Bij het trapje naar de kansel zien we het koperen doopvont! Hoewel er nu geen voorlezer meer is, doet de voorlezersboeht toch nog dienst, De dienstdoende predikant verzorgt er de schriftlezing!

28. Naast de Nederlands Hervormde Kerk kwam er vanaf 13 april 1887 de Nederlands Gereformeerde Kerk, sinds 1892 de Gereformeerde Kerk. De volgende predikanten hebben de Gereformeerde Kerk van Vrouwenpolder gediend:

F.W.J. Wolf, van 1 augustus 1899 tot 14 mei 1922; C. van Meyenfeldt (in combinatie met Gapinge), van 28 september 1924 tot 19 juni 1927; P.J.O. de Bruijne (in combinatie met Gapinge), van 1 juli 1928 tot 16 maart 1933; J.W. Tunderman (in combinatie met Gapinge), van 8 oktober 1933 tot 21 augustus 1938; J.J. de Vries, van 12 maart 1939 tot 24 juli 1944; O. Jager, van 3 oktober 1952 tot 1 april 1956; Jac. van der Wal, van 1 juli 1956 tot 29 oktober 1961; J. Bosman, van 9 juni 1963 tot 5 rnei 1968; L.G.!. Ilkel, van 17 augustus 1969 tot 29 september 1974; P.J. Hofland, van 26 januari 1975 tot 25 februari 1979, en A.C. Poley, van 30 maart 1980 tot heden.

Op het plaatje zien we mevrouw Tunderman-Sies en dominee J.W. Tundennan. Ongetwijfeld zullen de ouderen uit Vrouwenpolder dit predikantenechtpaar nog wel herkennen!

Sinds 16 september 1945 bestaat er in Vrouwenpolder ook de Gerefonneerde Kerk Vrijgemaakt, onderhoudende Artikel 31 der Nederlandse Geloofsbelijdenis. Achtereenvolgens dienden hier de predikanten: J.J. Arnold, van 16 september 1945 tot 18 november 1951 (hij was de eerste predikant na de vrijmaking en hij vertrok naar lJmuiden); G. Zomer, van 1 juni 1952 tot 21 oktober 1956, vertrokken naar Bunschoten-Spakenburg; M. van Beveren, van 28 juli 1957 tot 22 november 1964, vertrokken naar Fergus-Goelph, Canada; W. Tiemstra, van 22 mei 1966 tot 13 september 1970, vertrokken naar Utecht centrum; E. Woudt, van 11 maart 1973 tot 23 januari 1977, vertrokken naar Den Helder, en J.H. Kuiper, van 24 februari 1980 tot heden.

29. Op 21 januari 1936 werd Lena de Roo van de Dorpsdijk uit Vrouwenpolder twintigjaar. Ter gelegenheid van deze verjaardag (een kroonjaar) hield ze "meisjes". Van deze visite werd voor de woning van haar ouders deze opname gemaakt.

Staande poseren, van links naar rechts: Jaantje de Roo, Ka van der Vorst, Jo Polderman, Mina van den Broeke, mejuffrouw Van der Linde, huishoudster bij dominee H.M.J. van Duijne (hervormd predikant), Annie Boyenk, Jane Polderman, Mie Duvekot, Wanne Vlieger, Sanne Vermeulen en Lena van den Broeke.

Zittend zien we, van links naar rechts: Mientje Polderman, Kaatje Boone, Ploon Wondergem, Lena de Roo, die een bos bloemen in haar handen heeft, die men haar ter gelegenheid van haar twintigste verjaardag had aangeboden, Jane Vermeulen, Koos Maljaars Hdr. en Keetje Boone.

Let op de diverse bordjes aan de muur: ONDER BRANDMEESTER, E.H. TELEFOON en TELEGRAAF- EN TELEFOONSTATION. Let ook op het ouderwetse raam met de negen kleine ruitjes!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek