Kent u ze nog... die van Vrouwenpolder

Kent u ze nog... die van Vrouwenpolder

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1469-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Vrouwenpolder'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

30. Het leek de samensteller zinvo1 om in dit p1atenboekje de lijst op te nemen van de predikanten die de Hervormde Gemeente van Vrouwenpo1der gediend hebben. Achtereenvo1gens zijn dat:

Th. Sae1, proponent 1618, vertrokken naar Arnemuiden 1640; C. Aleman, gekomen van Retranchement 1640; W. Sae1, proponent 1653, overleden 1658; D. Larcher, proponent 1659, overleden 1673; G. van der Port, proponent 1674, vertrokken naar Landen 1680, naar Amsterdam 1685; G. Beukelaar 1680-1684; J. de Visscher, proponent 1685, overleden 1713; J. van Arxhouck, proponent 1713, vertrokken naar Veere 1722; I. Schorer, proponent 1723, vertrokken naar Maastricht 1726; D. Scheurwater, proponent 1728, overleden 1739; G. Step, proponent 1741, vertrokken naar IJzendijke 1742, J.A. Bierman, gekomen van Cats 1744, overleden 1758; J. te Water, proponent 1758, vertrokken naar Weme1dinge 1765; A. Braam, gekomen van Kattendijke 1766, vertrokken naar IJ zendijke 1768; H. van Nimwegen, gekomen van Kleverskerke 1769, vertrokken naar Lommel 1775; B. Sandijk, gekomen van IJzendoorn 1775, overleden 1775; N. Olijphant, proponent 1776, vertrokken naar Yerseke 1780; W. te Water, proponent 1781, vertrokken naar Hulst 1784, en C.J. Pols, gekomen van Sint Philips1and 1785, vertrokken naar's Heer-Arendskerke 1788. Vacant.

Hiernaast ziet u afgebeeld het predikantengezin van dominee P.J.O. de Bruijne. Deze foto werd in de pastorie gemaakt. Van links naar rechts zien we: Pieter Willem (roepnaam Pim) de Bruijne, die predikant is in Victoria (Brits Columbia), mevrouw Petronella de Bruijne-de Graaf, vervolgens (met matrozenpakje) Gerrit Adriaan de Bruijne, die geen predikant werd, maar promotor bij de linoleumfabriek in Krommenie en dominee Pieter Jan Ogge1 de Bruijne, die op 9 maart 1903 geboren werd. Na zijn theologische studie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam diende hij de gemeenten Vrouwenpolder (1 juli 1928-16 maart 1933), Uithoorn (9 april 1933-5 mei 1946), Drachten (12 mei 1946-1 oktober 1950), Zaandam (8 oktober 1950-27 augustus 1961) en ten slotte Zandvoort (3 september 1961 tot aan zijn emeritaat, dat hem op 1 januari 1967 werd verleend). Toen hij predikant was van de combinatiegemeenten Vrouwenpolder-Gapinge, reed dominee De Bruijne op een motor! Voor vader op de tafel zit Cornelis Wouter (roepnaam Kees) de Bruijne, geboren op 27 juni 1931. Na zijn theologische studie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam diende hij de gemeenten Vries (9 juni 1957-24 september 1961), Waarder (8 oktober 1961-24 april 1966), Goes (8 mei 1966-12 augustus 1973) en sinds 26 augustus 1973 Enkhuizen.

Aan de wand een portret waarop de ouders van dominee De Bruijne voorkomen. Links zien we Dirk Gerrit Adriaan de Bruijne en rechts poseert mevrouw Petronella de Bruijne-van der To1. Na zijn emeritaat vestigde dominee De Bruijne zich in Nunspeet, Boudewijnsplantsoen 4. Helaas is deze predikant in het voorjaar van 1981 overleden!

31. Vervolg predikantenlijst: D. Keer, adjunct-predikant te Pannerden, gekomen 1791, vertrokken naar Oudelande 1797; D.J. Dresselaar, gekomen van Eede bij Aardenburg 1798, emeritus 1815, overleden 1822; J. Meerburg Snarenberg, proponent 1815, vertrokken naar Aagtekerke 1819; J.W. Ermerins, kandidaat 1820, vertrokken naar Gastel 1826; H. Schouten, gekomen van Hoedekenskerke 1827, vertrokken naar Waterlandkerkje 1829; J. van Leeuwen, kandidaat 1830, vertrokken naar Colijnsplaat 1846; H.Q. Jansen, gekomen van's Heer-Abtskerke 1846, vertrokken naar Sint Anna ter Muiden 1855; C.M. van der Weijde, gekomen van Serooskerke in Schouwen 1855, emeritus 1864, vertrokken naar Vierlingsbeek 1874; J.F.D. Lauts, gekomen van Zoutelande 1865, vertrokken naar Oosterland (Zeeland) 1867. Vacant; L. Kan de Beer 1868-1870; E. Janzen, kandidaat 1871, vertrokken naar Vroomshoop 1873. Vacant; dr. J. Koster, kandidaat 1878, vertrokken naar Wissekerke 1880. Vacant;P.I. Hage, 1903-1905; J. van der Vlugt, kandidaat 1906, vertrokken naar Stadskanaal1909, en W. Kroese, 1910-1918.

Naast de predikant had ook de koster een taak in de Nederlands Hervormde Kerk van Vrouwenpolder. Op het bijgaande plaatje zien we twee kostersechtparen. Links poseert het bejaarde kostersechtpaar Kees de Vos en zijn vrouw Pietje, van wie de samensteller helaas de achtemaam niet te weten kon komen. Beide oudjes woonden destijds in het armhuis achter de hervormde kerk. Deze koster draagt hier nog een "tunoed", die in de tweede helft van de vorige eeuw werd gedragen. Tevens rookt hij een .Jcalkse pupe". Let op de ouderwetse kleding van dit echtpaar. Kees de Vos was omstreeks de eeuwwisseling koster in Vrouwenpolder. Het kosterschap is vele jaren bekleed door de familie De Vos. Later was er weer een kostersechtpaar De Vos en weI Johannes de Vos en Adriana de Vos-Louwerse. Let op het ouderwetse mahoniehouten tafeltje en de stoel. Johannes de Vos was niet alleen koster, maar tevens voorlezer en voorzanger. Deze beide laatste functies zijn in de loop der jaren respectievelijk overgenomen door de predikant en de organist. Het plaatje rechts is een ,,kabinetfoto". Ze werd genomen door de bekende Middelburgse fotograaf Comelis Henning, die ook in Vlissingen een atelier had.

32. Vervolg predikantenlijst: C.W. Bastiaanse, gekomen van Doeveren 1918, vertrokken naar 't Woudt 1922; S.J .M. Hulsbergen, kandidaat 1926, vertrokken naar Hoedekenskerke 1930; J. Tje bbes, kandidaat 1931, vertrokken naar Medan (Nederlandsch Oost-Indie) 1935; H.M.J. van Duyne, kandidaat 1934, predikant van 26 mei 1935 tot en met 9 juni 1940, vertrokken naar Heino 1940; AJ. de Bie, kandidaat 1938, intrede 25 augustus 1940, vertrokken naar Breda als legerpredikant 1945, overleden 1951; J J .Ph. Valeton, kandidaat 1943, hulpprediker te Vrouwenpolder 1944, predikant te Vrouwenpolder-Gapinge 18 november 1945, vertrokken naar Ulrum 1947, en J. de Boer, kandidaat 1947, predikant te Vrouwenpolder-Gapinge 11 april 1948 tot heden. Sedert 1 december 1926 kwam er een combinatie tot stand tussen Vrouwenpolder en Gapinge, die tot op heden (1981) nog steeds voortduurt.

Links poseert dominee A.J. de Bie, die op zondag 25 augustus 1940 door dr. PJ. de Bie, emeritus predikant der Nederlands Hervormde Kerk te 's-Gravenhage, werd bevestigd in de morgendienst te Gapinge met een predikatie over Ezechiel 33 vers 7. Achtereenvolgens had de bevestiger de volgende punten: de naam, die hem gegeven wordt, de taak, die hem opgedragen wordt, de lastbrief, die hem gegeven wordt en de volmacht, die hem verleend wordt.

Rechts kijkt dominee JJ.Ph. Valeton ons aan, die in 1915 te Weerselo (Overijssel) geboren werd. Na zijn theologische studie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (1937-1942) werd kandidaat Valet on in de morgendienst te Vrouwenpolder door dominee F. Don uit het naburige Oostkapelle op zondag 18 november 1945 in het ambt bevestigd met een predikatie over Mattheus 4 vers 17. In de namiddagdienst van zondag 18 november 1945 deed dominee Valeton intrede met een predikatie over Jeremia 1 vers 7b. Daar er nog geen synodebesluit bestond om minstens vier jaar de bestaande gemeente te dienen, nam dominee Valeton al op zondag 7 december 1947 afscheid van de beide Walcherse gemeenten met een predikatie over Hebreeen 13 vers 7a. Op zondag 14 december 1947 deed dominee Valeton, na door dominee C.A. Snoep bevestigd te zijn, intrede in zijn tweede gemeente Ulrum met als tekst 1 Corinthe 2 vers 2. Vervolgens diende hij de Hervormde Gemeenten van Sint Annaparochie (1962-1967) en Vriescheloo (1967-1971). Sinds 20 juni 1971 is dominee Valet on predikant van de Hervormde Gemeente te Almelo en sinds 8 februari 1978 predikant voor bijzondere werkzaamheden (ziekenhuispredikant), eveneens te Almelo.

33. Tijdens de ambtsperiode van dominee J.J. de Vries, die de Gereformeerde Kerk van Vrouwenpolder diende van 12 maart 1939 tot en met 24 juli 1944, werd in 1941 in de pastorietuin van de gereformeerde pastorie aan de Stenenweg deze opname gemaakt. Nadat de combinatie met Gapinge was opgeheven, was dominee De Vries de eerste predikant die alleen de Gereformeerde Kerk van Vrouwenpolder diende.

Staande poseren, van links naar rechts: Marinus van den Broeke, Johannes Louwerse, Pieter Wondergem en Johannes Maas (van de boerderij "Rustenpolder").

Vooraan zitten, eveneens van links naar rechts: Jan Janse, Pieter Duvekot, dominee J.J. de Vries, Janis Geerse en Willern Maas (van de boerderij "Elzenoord"; hij was tevens burgemeester, van wie op de laatste bladzijden van dit platenboekje nog enkele aparte opnamen voorkomen).

Duidelijk is aan de pastorie het klimop waameembaar, dat echter in de loop der jaren van de muren is verwijderd.

34. Tijdens de werkzaamheden in de boomgaard van Janis Geerse in Vrouwenpo1der werd tijdens de pruimenp1uk in 1942 deze opname gemaakt. Het geze1schap heeft de p1ukwerkzaamheden in de boomgaard even onderbroken om voor de fotograaf te poseren. De pruimen werden in ronde manden gedeponeerd.

Staande poseren, van links naar rechts: Janis Geerse sr., mevrouw Catharina Geerse-Mesu, Pieternella Joosse, Suzanna Louwerse Hendrikdr., Suzanna Louwerse Jandr. en Janis Geerse jr.

Vooraan zitten, gehurkt van links naar rechts: mevrouw Pieternella Vlieger-Kerkhove (in Vrouwenpo1der zei men altijd "Pie van Gillis"), Mina But, Franciena Geerse Jdr. en Adriaan Tilroe.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek