Kent u ze nog... die van Yerseke deel 1

Kent u ze nog... die van Yerseke deel 1

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Reimerswaal
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4400-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Yerseke deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

15. Van de rooms-katholieke kerk aan de Langeville in Yerseke zien we hier een niet alledaags plaatje. Er stond destijds een stelling in deze kerk om het voor de schilders mogelijk te maken het plafond van een verfje te voorzien. Bovenop deze houten stellage kijken ons aan, van links naar rechts: Frans Hieftje, Wies de Koster en Gerrit Stobbelaar, die met een of twee verfkwasten voor de fotograaf poseren.

In dit oude interieur ontwaren we links nog de kansel (preekstoel), die bij de laatste restauratie helaas is verdwenen. Deze kerk werd in 1894 gebouwd. Pastoor J .B.A. Diekman legde op 12 juni 1894 de eerste steen en op 5 december van dat jaar werd de nieuwe rooms-katholieke kerk door de deken van Goes, pastoor J .A. Eversteijn, plechtig ingewijd. De functies van organist en koster werden in de beginperiode van het bestaan van deze kerk vervuld door een en dezelfde persoon, namelijk Pieter Havermans. Vroeger stond er een spitse toren op de kerk, die later werd vervangen door de huidige afsluiting, een kortere stompe toren. Toen de parochie in 1893 werd gesticht, behoorde deze tot het bisdom Haarlem. Sedert 1956 ressorteert de parochie van Yerseke onder het bisdom Breda. Nadat in 1970 de laatste pastoor, M.A. Verstijnen, vertrok, behoort katholiek Yerseke weer bij het naburige Hansweert, waarmee een parochiaal verb and bestaat.

16. Het zullen ongetwijfe1d de ouderen uit Yerseke zijn, die zich dit echtpaar nog kunnen herinneren. We bedoelen het echtpaar Dingenis Weststrate en Catharina W. Weststrate-Burgel, dat destijds in de Oesterstraat van Yerseke woonde. Dit echtpaar, dat ons hier op dit plaatje aankijkt, had een groot aantal kinderen, narnelijk Pietje, Dina, Neeltje (de moeder van de in Yerseke alom bekende kolenhandelaar M. Moerland), Zus, Jan, Matthijs, Adriaan, Izak en Piet, van wie Matthijs, Adriaan en Izak naar Amerika zijn vertrokken. Piet kwam in Vlissingen terecht. De heer West strate was niet aIleen landarbeider, maar men kon hem destijds ook vaak in de mossel- en oesterloodsen aan het werk zien. Hij had een groot gezin en het was in die tijd hard werken geblazen. Van's morgens vroeg tot's avonds laat verrichtte hij zijn diverse werkzaamheden om zodoende de kost voor zijn grote gezin te kunnen verdienen. Het viel dan ook in die vroegere jaren niet mee, om voor zo'n groot gezin de kost te verdienen. Doch met de uiterste krachtsinspanning lukte het om een en ander te realiseren. Vader Weststrate zag dan ook niet tegen werken op. Het kinderrijke echtpaar had in die tijd nog geen kindertoeslag, zodat men in het gezin Weststrate zogenaamd van een "eenmansverdienste" moest leven. Maar moeder West strate wist toch de eindjes aan elkaar te knopen. Ondanks het feit dat men van een klein loon moest rondkomen, was men toch tevreden. Mevrouw West strate poseert hier in haar daagse Zuidbevelandse klederdracht, waarbij de ronde kap niet werd gedragen. Haar man geniet van zijn pijpje!

17. Zowel bij de oesterteelt, als bij die van de mossels, waren en zijn in Yerseke niet alleen mannen, maar ook vrouwen betrokken. Het afsteken van het oesterbroed op de oesterpannen werd in vele gevallen door vrouwen gedaan. Bij het zogenaamd "inleggen" van mosselen zien we ook vaak vrouwen aan het werk. In de mossel- en oesterloodsen aan de haven van Yerseke vond de sortering van mossels en oesters plaats, waarbij eveneens vrouwen konen worden betrokken. Dit waren dan ook gesehikte gelegenheden om met elkaar een praatje te rnaken en het dorpsnieuws van elkaar te vernemen. Maar dat niet alleen. Wanneer men bij elkaar was, vond men dat erg geze1lig. En daarom werd destijds het plannetje gemaakt, om de fotograaf maar eens te laten komen en het groepje, dat in de oesterloods werkzaam was, op de gevoelige plaat vast te leggen. Van deze foto zien we hier een afbeelding.

Van links naar reehts poseren, staande: San Hollestelle en Jaantje (Adriana) Eversdijk. Zittend kijken ons aan: Kaatje van Boven, Keetje Soeters, die in de rouw is, en Koba Slabbekoorn. Zoals duidelijk op de foto is te zien, dragen nagenoeg alle vrouwen het slot van hun kralen aan de achterzijde. AIleen Koba Slabbekoorn heeft haar gouden slot aan de voorzijde. Het meestal vierkante gouden slot werd in de nek gedragen. De kralen werden ook gedragen met een zogenaamde "zeuge", die rond was en van goud, bezet met gitten en die aan de hals werd gedragen, meestal wanneer men "in de rouw" was. Allen dragen hier nog de Zuidbevelandse klederdraeh 1.

18. De foto links boven geeft een beeld te zien van de leden van de toneelvereniging "De Vriendenkring" uit Yerseke. Op de bovenste rij poseren, staande van links naar rechts: Joos Rober, Marien Scheele, Leunis Pieterse, Ko Magielse, Leen Steketee en Jan Duinkerke. Zittend kijken ons aan: de dames Plo (Apolonia) en Maatje Pieterse en Betsy Maljaars,

Rechts boven: ter herinnering aan het vijfenveertigjarig bestaan van drukkerij Van der Peijl werd deze foto gemaakt van het personee1, waarop van links naar rechts, op de bovenste rij, poseren:

Ko Nieuwenhuize, Eduard Zoeteweij, Jan Duinkerke, Frans Paauwe en Piet Minnaard. Zit tend kijken ons aan: Piet Bustraan (chef), Tim van den Berg (directeur) en Kees Staal.

Links onder een foto die werd genom en door meester J. Bol van een k1as van de Kake1dansschool op 29 maart 1927. Op de bovenste rij poseren, van links naar reehts: Piet de Putter, Flip Philipse, Chris Brik, Nieo de Munck, Marien van Oosten, Bram de Rooy en Piet van de Berge. In het midden, liggend: Jan Bol en Kees Vermast. Voor hen zien we: Koos Goeman, Betje Paauwe, Marietje Kole, Leentje de Kater, Addie Hovestadt, Jaantje (Adriana) Daane en Maatje van Velzen. Vooraan kijken ons aan: Kee Bakker Fransdr. (haar vader was schoenmaker), Jaantje (Adriana) Comelisse en Anna van de Plasse J andr.

Rechts onder de ijscokar van Dirk Zuijdwegt, die achter de kar poseert en die zijn vader, die met vakantie tijdelijk in Amerika vertoefde, moest vervangen. Links in de deuropening poseert zijn vrouw, mevrouw K.J.J. (Sina) Zuiidwegt-de Witte. Op het zadel zit het oudste zoontje Jan. De foto werd genomen in de Scheldestraat.

19. Niet alleen de jaarfeesten en de donateursavonden van de C.J.M.V. (Christelijke Jonge Mannen Vereniging) in Yerseke waren hoogtepunten, ook de jaarlijkse bondsdag van het C.J.M.V. (Christelijk Jonge Mannen Verbond) was voor de leden van de Zeeuwse jongelingsverenigingen, en met name ook voor die van Yerseke, een hoogtijdag, waar men gezamenlijk naar toe ging. Meestal werden deze bondsdagen op hemelvaartsdag gehouden. Op dit plaatje zien we de leden van de C.J.M.V. uit Yerseke op een foto die werd genomen ter gelegenheid van de opvoering van het toneelstuk "Christoforus" in het Kurhaus van Seheveningen, waar toen de bondsdag werd gehouden.

Van de bovenste personen werd de eerste links niet herkend en de tweede, die naast hem staat, is K. van IJsseldijk. Op de volgende rij poseren, staande van links naar reehts: mejuffrouw Van der Jagt, vervolgens een gedeeltelijk ziehtbare persoon, die niet werd herkend, dan L. Born, mejuffrouw Kloosterman, de enige van het gezelsehap die in de Zuidbevelandse klederdraeht was gekleed, mejuffrouw Hondius, P. de Munek, A. Westplate, mejuffrouw J. Kloosterman, A. Snoep, J. de Regt, D. de Koeyer en dominee J. Wisse. Dominee Wisse was hervormd predikant in Bergen op Zoom en tevens de voorzitter, die het stuk uit het Duits heeft vertaald. Zit tend kijken ons aan: W. Born, D. van de Vrede, A. Slabbekoom, W. Catshoek en A. Versehuure.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek