Kent u ze nog... die van Yerseke deel 1

Kent u ze nog... die van Yerseke deel 1

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Reimerswaal
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4400-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Yerseke deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

20. Niet aIleen in de laatste jaren, maar ook vroeger kwam de schoolfotograaf op geregelde tijden in Yerseke om een foto te maken. Ongeveer voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) werd van de hoogste klas (klas 6) van de openbare lagere school aan de Vierstraat (met sprak in Yerseke in die tijd van de "openbare school dorp") deze opname gemaakt.

Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Kee Klos, Marie de Koster, Martina Hollemans, Sanne van Stee, Mina Born, Koba Slabbekoorn, Anna Duinkerke en Tona Servaas. Op de tweede rij kijken ons aan: Ko Dekker, Dirk Reitsma, Willem van Zweden, Piet van de Werke, Piet Dijkwel, Lou Huige, Jeroen Nolet, Leen Huige, Joos Sandee en het hoofd der school, meester M. (Marien) J. Steketee. Op de derde rij zitten: Jo de Veij, Tannetje Paauwe, Krina Steketee, Trui den Herder, Jannetje Mieras, Jane (Adriana) Zuidweg, Neeltje Eversdijk, Keetje Lamper, Anna Pekaar, Maatje Pols en Jane (Adriana) Glerum. Vooraan op de grond zien we: Fiel (Theofilus) Pekaar, Jaap de Leeuw, Willem Huysse,Jan van Stee en Kees Pekaar.

AIleen Mina Born en Jane Zuidweg van deze groep leerlingen dragen nog de Zuidbevelandse klederdracht. Willem Huysse en Jan van Stee houden de lei vast. Hierop is duidelijk te lezen:

"Ierseke No 6".

21. De gereformeerde mersjesvererugmg uit Yerseke, waarvan elders in dit boekje een oude opname voorkomt, droeg wel een erg passende naam en wel "Dorkas". We zien hier enkele led en van deze meisjesvereniging, die poseren bij de vervaardigde goederen voor de te houden verkoping.

Van links naar rechts kijken ons aan: Jo Sinke, Jaantje (Adriana) Born, Lien Stoel, Meina Comelisse en een dame, die bij de grabbelton staat en van wie heIaas de naam niet bekend is.

Zo te zien op dit plaatje, hebben de leden erg goed hun best gedaan. Het was een lust voor het oog een kijkje te nemen in het gebouw, waar de gemaakte goederen waren tentoongesteld. Kleedjes, theemutsen en kussens waren er te koop. Meestal werden deze goederen eens per jaar op een verkoopmiddag en -avond verkocht. Maar het kwam ook weI voor dat er een bazar werd gehouden, waarop een en ander te koop werd aangeboden ter ondersteuning van een of ander kerkelijk doel. In Yerseke zal men zich deze verkopingen nog wel kunnen herinneren. Er bestond hiervoor van de zijde der bevolking rneestal een flinke belangstelling!

22. Yerseke is vanouds een niet alleen in Zeeland, maar door geheel Nederland en ook internationaal bekend vissersdorp geweest. En dat is het aan de dag van vandaag nog steeds. De mossels en oesters, die door de vissers uit Yerseke worden gevangen, vormen een bij velen geliefde lekkernij. Maar de mosselvissers gingen niet alleen in de onmiddellijke nabijheid van Yerseke in de Oosterschelde vissen, Men had ook elders op grote afstand mosselpereelen, namelijk in de Waddenzee. En dat was nu niet bepaald dicht bij huis. Maar het bracht veel werk met zich mee, waarmee een aardige cent werd verdiend.

De mosselvissers uit het Zeeuwse vissersdorp Yerseke zien we hier met elkaar verenigd als de zogenaamde "gouden ploeg". Van links naar reehts kijken ons aan: Lou de Jonge met een hondje in de armen, Kees Padmos, Hendrik Padmos, Jaap van Oost, Harry Stobbelaar, Johannes Verschuure en Walter d'Hooge. Ze roken allen een sigaret en hebben het best naar hun zin.

De Waddenzee is weliswaar geen Oosterschelde, maar dat was voor deze vissers uit Yerseke helemaal geen bezwaar. Want nadat zij als eerste toesternming hadden gekregen om op de Waddenzee naar mossels te gaan vissen, trok men er op uit naar het hoge noorden, Moge dit unieke plaatje een aangename herinnering zijn en blijven aan de tijd dat men op de Waddenzee mossels ging vangen!

23. Een steeds meer en meer verdwijnend beroep is dat van schaapherder. In Zeeland komt zo hier en daar nog een herder met zijn kudde voor. Maar dat behoort helaas tot de zeldzaamheden. In Yerseke was er destijds een schaapherder, die mogelijk de ouderen uit dit dorp nog wel zullen herkennen. Op dit plaatje zien we hem met zijn kudde die trouw wordt bewaakt door zijn hond. Het is Rijk Rijk, de schoonvader van Jan van Noorden.

Deze foto werd destijds genomen in de buurt van de zogenaamde "Kuulk". De .Kuulk" was een grate waterput, waar men in Yerseke volop de gelegenheid had de schaatssport te beoefenen. Wanneer er ijs lag, kon het op de "Kuulk" dan ook een gezellige drukte zijn, waar jong en oud graag schaatsen reed. Bij de ouderen uit Yerseke zullen er zeer zeker herinneringen opkomen, bijvoorbeeld aan de gehouden ijsfeesten, die toentertijd werden georganiseerd en die op de "Kuulk" een geschikte plaats vonden voor de schaatsliefhebbers. Hierbij kon men een kopje warme chocolademelk drinken, dat men kon kopen in een tentje, dat in de buurt van deze waterput stond opgesteld. Vooral bij erg koud weer was dat een ware traktatie.

Via deze grote waterput werd het polderwater geloosd naar de Oosterschelde. Helaas werd deze sluis in oktober 1944 bij de aftocht van de Duitsers volkomen vernield, waarna men deze put he eft gedernpt, In het huisje aan de rechterkant heeft jarenlang een oud echtpaar gewoond, namelijk Dingenus van der Maas en zijn vrouw. Wie er verder op dit plaatje staan, is niet bekend!

24. Links: het is al weer heel wat jaren geleden dat er op het Kerkplein, waar thans de kantoorboekhandel van Van der Peijl staat, een bakkerij stond. We zien hier een plaatje van het bakkerseehtpaar, dat daar toen woonde. Staande poseert mevrouw Marie van Oosten-Weststrate en zittend kijkt bakker Joos van Oosten ons aan. Dit plaatje is een kopie van een zogenaamde "kabinetfoto", genomen door fotograaf I. Magielse te Goes. Gezien de kwaliteit van deze afbeelding kunnen we gerust stellen dat deze kabinetfoto's van zeer goede kwaliteit waren. Men had destijds twee soorten, en wel de kleine kabinetfoto's, die sleehts een gulden per twaalf stuks kostten, terwijl men voor een groter formaat iets meer moest neertellen.

Reehts: wanneer het zogenaamd .Jootjesdag" was in Zeeland, had men een vrije dag. Dit was een buitenkansie, omdat men vroeger alleen maar met de feestdagen vrijaf had. Men maakte er eeht een uitgaansdagje van. Van links naar reehts poseren: Marien Glas, afkomstig uit het naburige Kapelle, Lieven van Loo en Adriaan van Loo. Zo te zien hebben ze het best naar hun zin, want ze laten zieh het pilsje best smaken. Lieven van Loo maakt met de trekharmonika vrolijke muziek. Let vooral op de zilveren broekstukken met ketting. Trok men op deze lootjesdag een hoog nummer, dan lootte men zieh vrij, Kwam er echter een laag nummer uit de bus, dan moest men in militaire dienst.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek