Kent u ze nog... die van Yerseke deel 1

Kent u ze nog... die van Yerseke deel 1

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Reimerswaal
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4400-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Yerseke deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

40. De Zuidbevelandse klederdraeht komt in Yerseke nog maar sporadiseh voor. AIleen enkele ouderen van boven de vijfenzestig jaar kan men nog in deze praehtige klederdraeht zien. Velen zijn in de loop der jaren zogenaamd "op hun burgers" gegaan. Maar ook in deze burgerdraeht is in de laatste tijd wel het een en ander veranderd. Hier zien we een foto uit de tijd van de grote "pettenmode" van omstreeks 1919, de tijd dat deze jongelui met de trein van het station Vlake naar Goes reden, waar ook de foto werd gemaakt bij Spruijt in de Wijngaardstraat.

Geheel links Ko Magielsen, doeh door een ongelukkig toeval is de beeltenis zodanig verminkt, dat hij niet herkenbaar is, omdat zijn gezieht niet is te zien. Naast hem poseren, van links naar reehts:

Hendrik de Wee, Jan Duinkerke, Piet de Leeuw, Leen Steketee, Jaap de Leeuwen zittend op de voorgrond kijkt ons Piet van der Jagt aan.

41. Hier zien we een foto van de fanfare "Mozart" uit Yerseke, genomen in de concourstent te Hansweert op 25 mei 1931 (pinkstermaandag). Achterin staan, van links naar rechts: Andries Nieuwenhuize, Gommert Lindenberg, Ko Magielse, Nico Verschuure, Piet Minnaard, Piet Hollebrandse, Cor Poortvliet, Ko Sanderse, Hendrik de Wee, Kees Sanderse, Marien Pekaar en Dies van der Endt. Zittend, van achteren naar voren, kijken ons aan de linkerkant aan: Ko van Hertum, Leen Dijkwe1, Hendrik de Vos, Johannes Duinkerke en Jan Duinkerke. Links in het midden poseren, zittend: Piet Steketee, Jan Verschuure en Andries Steketee. Rechts in het midden kijken ons aan: Dingenus Kooman, een onbekende, Bas Rijnhout, Arie van der Have en Pas Lindenberg. Rechts zien we, van achteren naar voren: Wim K1aasse, Karel de Wee, Arjaan (Adriaan) Kole, Piet de Leeuw, Piet Huijsse, Frans van Stee en Joos Rober. Geheellinks poseert, staande, de directeur van de fanfare "Mozart", de heer Piet Krijnsen. Rechts met vaande1 kijkt Marien Kopmels ons aan. De fanfare "Mozart" werd op 29 juni 1888 opgericht. De nestor van "Mozart" in Yerseke is momenteel (tijdens het samenstellen van de kopy voor dit boekje, in november 1977) de heer J.S. Duinkerke, die in een bejaardenwoning aan de Azalea1aan in Yerseke woont en die nog steeds zijn partij in de fanfare mee b1aast. WeI een grote prestatie, om het zo lang vol te houden!

42. Links: in vroeger jaren was het in Yerseke de gewoonte bij volksfeesten een historisch spel op te voeren of eventuee1 een groep te vormen in de historische optocht, die bij dergelijke festiviteiten in ve1e gevallen werd gehouden. Dit gesehiedde meestal door de vereniging "De Vrolijke Vrienden" onder 1eiding van Teeuw de Wee. Dit was dan ook voor zoon Hendrik en zijn vrienden aan1eiding om k1andestien de uniformen aan te trekken en voor de fotograaf te verschijnen. Van links naar reehts zien we, staande Ko Magie1se en Jan Duinkerke en zittend kijken ons aan Hendrik de Wee (die later postbode was in Rotterdam) en Marien Kopmels. Deze foto werd omstreeks 1920 genom en.

Reehts: het zullen ongetwijfeld de ouderen uit Yerseke zijn, die hem nog herkennen. We bedoelen de in dit Zuidbeve1andse dorp bekende dorpsfiguur Leendert Nieuwenhuijze. Gewapend met zijn bezem kweet hij zieh op uitstekende wijze van zijn taak, die bestond uit het reinigen van de straten in Yerseke. Nadat hij zijn werkzaamheden had verrieht, zag het dorp er keurig uit. De straatreiniger komt in het straatbeeld van Yerseke he1aas niet meer VOOL Zijn werk za1 eehter bij de inwoners van dit grote vissersdorp in dankbare herinnering blijven voortleven!

43. Vroeger waren er bij de oogstwerkzaamheden veel meer mensen betrokken dan tegenwoordig. De combine heeft het aantal werkkrachten drastisch teruggebracht tot een veel kleiner aantal. Dat was ook in Yerseke het geval. Destijds had landbouwer A. (Adriaan) de Putter diverse percelen land in de omgeving van Yerseke. Hij was, zoals men dat toentertijd uitdrukte, "een grote boer". Dat betekende dat hij erg veel land had. Het kon voorkomen dat een "grote boer" klein van persoon was, maar ook het omgekeerde kwam voor. Op dit unieke plaatje zien w

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek