Kent u ze nog... die van Yerseke deel 2

Kent u ze nog... die van Yerseke deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Reimerswaal
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1680-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Yerseke deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

4. Het is al weer heel wat jaren geleden dat aan de Langeville de boerderij van Joost en Martina Schipper stond. Op dit plaatje zien we aIleen het woonhuis met in de tuin een .Jeiboom". Daamaast stonden nog enkele van deze bomen, waaraan een houten heining bevestigd was, zoals op het plaatje duidelijk te zien is. Wanneer deze bomen groter werden en de takken zich aan weerszijden gingen verspreiden, diende dit houten geval ervoor dat ze naar elkaar zouden gaan groeien, om zodoende een natuurlijke zonwering te verkrijgen. Bij somber weer kon het dan ook in de woonkamer, vooral wanneer deze leiboom steeds groter werd, erg donker zijn. De aan deze woning nog aanwezige vensters (in Yerseke zei men "blinden") werden's avonds dichtgedaan.

In de kamer zit voor het linker raam de oude mevrouw Krina Schipper-Evertse. Verder poseren, van links naar rechts: Martina Scherpenisse en een verklede soldaat met zijn vrouw en kind, die eveneens tijdelijk de Zuidbevelandse dracht hebben aangetrokken. Helaas wist men hun namen niet mee te delen.

De voomaam van de soldaat was Dolf. Als bijzonderheid kan worden vermeld dat de ingekwartierde soldaat uit de mobilisatie de kleren draagt van Jacob Kosten, die in het naburige Kapelle niet minder dan veertigjaar omroeper was en die met een bel, waaraan een handvat zat, het nieuws bekendmaakte.

Boven de deur zien we nog de .Ievensboom". Rechts boven het dak is nog juist een gedeelte van de roomskatholieke kerk te zien. In de loop der jaren is dit pand afgebroken. Thans staat daar de garage van Steketee.

5. In Yerseke zijn er altijd twee muziekkorpsen geweest en wel de muziekvereniging ,,Mozart" en die van het Leger des Hells. Van dit laatste muziekgezelschap toont dit plaatje ons een prachtig beeld, dat al heel oud is, waarschijnlijk van rond de eeuwwisseling. Volgens het vaandel, dat het volgende opschrift heeft: Korps L.R. "Nimmer Achteruit" Ierseke", is dit korps erg oud, hetgeen ook te zien is aan de ouderwetse kleding, speciaal van de vrouwen.

Van links naar rechts poseren, onder anderen: Johan van Loo, Arjaan (Adriaan) Sandee, gehuwd met Janna van de Vrede (die later naar Amerika vertrokken is), Th. Ferwerda, waarschijnlijk Aart Kole, Ko van Liere, Passchier de Wee, opa Piet van de Vrede, Steketee (wiens voomaam helaas niet achterhaald kon worden), Huibrecht van de Vrede, Huibrecht Sandee (een zoon van Arjaan) en Johannes Steketee.

Helaas ontbreken er enkele namen.

-" ;../' ...."".."",...."

-'"- -/ ./ ../ .

./-./ -' ../ ./

--./-'---

6. Evenals dat ook op vele andere dorpen het geval is, bestaat er in het huidige Yerseke geen smederij meer. Ten gevolge van de ontwikkelingen in de landbouw verdwenen de stoere, Zeeuwse werkpaarden om plaats te maken voor de trekker. De kolenkachels maakten plaats voor gaskachels en/of de centrale verwarming. Maar op dit plaatje is de smederij aan de Vierstraat in Yerseke nog volop in bedrijf.

Van links naar rechts poseren voor de fotograaf: Adriaan van der Burcht, Aarnoud van der Burcht en de oude Leendert Wisse, die zijn paard in de "stravalje" liet beslaan.

Ret kon dan zo heerlijk roken bij het aanpassen van het hoefijzer. En daar deze hoefstal juist tegenover de voormalige openbare lagere school stond, had de smid over belangstelling niet te klagen. Let op het ouderwetse voorstel van een boerenwagen, met de kleine voorwielen. Daarachter de grate achterwielen van deze wagen. Deze stravalje, ook weI hoefstel genaamd, komt in het huidige straatbeeld van Yerseke niet meer voor, maar dit leuke plaatje houdt de herinnering aan de voormalige smederij wellevend.

7. De tijd dat de vrouwen, gekleed in hun prachtige, Zuidbevelandse klederdracht, in de oesterputten werkten, is voorgoed voorbij. In het Zeeuwse vissersdorp Yerseke zijn nog weI enkele vrouwen in dracht, doch die werken thans niet meer in de oesterputten,

Op dit plaatje zien we een aantal personen uit Yerseke die werkzaam zijn in de oesterputten van Jo Verwijs. Achter de tweede vrouw (in burger) poseert Jo Verwijs. Voor hem kijken ons van links naar rechts aan: Pietje Griep, Anna Duinkerke, Cornelia Everse, Toon Sinke, Bert Verschuure en Kees Sanderse. Rechts poseert Fora Sanderse, De man met pet achter haar, die gedeeltelijk te zien is, werd helaas niet herkend.

Op de achtergrond links staat de oesterloods van de firma P. Verwijs en rechts die van Jaap en Johannes Prins. Pietje Griep (met riek) en Fora Sanderse dragen hier nog de helaas steeds meer en meer verdwijnende Zuidbevelandse klederdracht. Ze dragen wel hun gouden, vierkante krullen, doch de grote, ronde Zuidbevelandse muts hebben ze niet op hun hoofd.

Wer/dieden in de Oesierpuiien.

"i

",

8. Het is al weer heel wat jaren geleden dat het Foto-Bureau "Excelsior" uit Amsterdam naar Yerseke kwam om deze opname te maken. Duidelijk zijn de oesterputten te zien, Op dit leuke plaatje is men bezig de oesters op ziften te leggen.

Van links naar rechts herkennen we mevrouw Machelina Kosten en Tobias van de Vrede. Belden dragen lieslaarzen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek