Kent u ze nog... die van Yerseke deel 2

Kent u ze nog... die van Yerseke deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Reimerswaal
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1680-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Yerseke deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

24. Het zijn in Yerseke aileen nog maar de ouderen die de Zuidbevelandse klederdracht dragen. Voorzover de samensteller het heeft kunnen nagaan, treft men in dit Zeeuwse vissersdorp geen mannen rneer aan die "op hun boers" gekleed zijn. Maar bij de vrouwen treft men er nog aan die de Zuidbevelandse dracht trouw gebleven zijn. Helaas gaat deze prachtige boerendracht ook in Yerseke zo zachtjes aan geheel verdwijnen, Maar op dit plaatje kunnen we nog een viertal vrouwen aantreffen dat deze mooie dracht aan heeft, zij het dat de tweede van links permanent deze boerenkleren droeg en dat de anderen verkleed op de foto gingen,

Van links naar rechts zien we: Machelien Kosten, Anna Poelman, Mina Kosten en Marina Kosten.

Anna Poelman schenkt een kopje thee. Let op het ouderwetse stoeltje waarin Machelien Kosten zit. Zoals op het plaatje duidelijk te zien is, draagt dit viertal een snoer kralen om de hals, waarvan het gouden slot achter in de nek zit.

25. Omdat de Zuidbevelandse klederdracht alleen nog maar door wat ouderen in Yerseke gedragen wordt en ook de paarden, althans de stoere, Zeeuwse werkpaarden, niet meer in de landbouw werk:zaam zijn, kunnen we dit plaatje in deze moderne tijd wel een unicum noemen.

We zien mevrouw Dina de Wee-van Loo, gezeten in de amazonezit op een paard. Aan de schaduw is te zien dat het een zonnige dag was. De personen links in de schaduw werden door de samensteller helaas niet herkend. De foto werd genomen in de Stoofstraat, waarvan de naam voorheen "Achterweg" was.

Tijdens het klaarmaken van de kopy voor dit platenboekje was mevrouw Dina de Wee-van Loo negentig jaar en woonde ze in haar huis op de Dam in Yerseke.

Van dit plaatje gaat een landelijke rust uit. Het toenmalige verkeer was van dien aard dat men gemakkelijk op de rijweg voor de fotograaf kon poseren. Dat zou in deze tijd maar zeer moeilijk kunnen, gezien het steeds toenemende verkeer.

26. Links: de oesterteelt in het Zeeuwse vissersdorp Yerseke gaf en geeft aan vele handen werk. Voor een van de talrijke oesterloodsen he eft een aantal oesterwerkers uit Yerseke zich opgesteld om op de foto te gaan.

Staande poseren voor de toegang tot deze oesterloods, van links naar rechts: Hendrik de Wee, Leen Steketee, Louw Nieuwenhuijze, Jan Sanderse en een onbekende.

Vooraan zitten, eveneens van links naar rechts: Willem Harthoom, nog een onbekende en Johannes Koeman. Let op de klompen die deze oesterwerkers dragen.

Rechts zien we een van de predikanten die de Gereformeerde Kerk van Yerseke destijds gediend heeft, namelijk dominee B. Meijer. Hij werd in 1880 geboren. Na zijn theologische stu die was hij van 20 juni 1909 tot 24 oktober 1915 predikant van de Gereformeerde Kerk in Brouwershaven. Nadat in zijn eerste gerneente zijn vrouw op tragische wijze overleed, diende hij van 31 oktober 1915 tot 15 november 1929 zijn tweede en laatste gemeente, namelijk de Gereforrneerde Kerk van Yerseke, In 1929 is dominee Meijer overleden. De ouderen uit Yerseke zullen zich hem nog wel herinneren.

27. Het zal omstreeks het jaar 1920 geweest zijn dat de schoolfotograaf een foto maakte van een van de klassen van de openbare lagere school (schooll) aan de Vierstraat in Yerseke, Achteraan staat de onderwijzer Anton van Dijk.

De staande leerlingen zijn, van links naar rechts: Lies Soeters, San Kloosterman, Mina Daane, de gezusters Duinkerke, een onbekende, Henk van Stee, Jan Slabbekoom, Adriaan Ossewaarde en Johannes Rober.

Zittend in de linker rij zien we: een onbekende, Piet van Dijk, Marie Hendrikse, Lina de Koeijer, Marie de Rijke, Magdalena Pekaar en Bet Born.

In de rechter rij zitten: Kees Bolier, Willem Harthoom, Johan de Leeuw, Passchier Lindenberg, Ko de Leeuw, Willem de Leeuw, Cor Poortvliet en ten slotte naar aile waarschijnlijkheid Karel de Wee.

Let op de ouderwetse schoolbanken en dito platen aan de muur. Let tevens op de gelijke kleding van de gezusters Duinkerke.

28. Elke plaats heeft zo zijn onvergetelijke dorpsfiguren. Zo'n figuur was ongetwijfeld Hubrecht Murre, die we hier op dit plaatje zien met het vaandel van de fanfare "Mozart". Hij heeft in dit muziekgezelschap destijds de grote trom geslagen. Het muziekgezelschap "Mozart" werd 15 oktober 1888 opgericht. Deze fanfare neemt dan ook een belangrijke plaats in in de Yersekse gemeenschap. Bij Oranjefeesten, verjaardagen van de leden van het Koninklijk Huis, bij de oester- en mosselfeesten is "Mozart" van de partij.

Deze foto werd genom en op 2 september 1922 in de "Hoek van Lieven". Als bijzonderheid kan worden vermeld dat de heer Murre op 17 juni 1981 op honderd tweejarige leeftijd is overleden. Ongetwijfeld zal deze sympathieke vaandeldrager in dankbare herinnering in de annalen van ,,Mozart" blijven voortbestaan. Met hem is een van de trouwe leden van "Mozart" heengegaan, Het zijn er maar weinigen die zo'n hoge leeftijd mogen bereiken, Maar ook voor hem kwam het einde. Een einde aan een werkzaam leven, waarop men in Yerseke met dankbaarheid kan terugzien.

Tijdens het samenstellen van de kopy voor dit platenboekje bracht de .Ratby Band" uit het Engelse plaatsje Ratby een tegenbezoek aan de muziekvereniging "Mozart" in Yerseke in het kader van de muziekuitwisseling tussen die twee plaatsen. De "Ratby Band" gaf onder meer een concert in de hervormde kerk van Yerseke. De voorzitter van "Mozart", de heer J.B. Korstanje, werd benoemd tot erelid van de .Ratby Band". ,,Mozart" geniet dus wel internationale belangstelling.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek