Kent u ze nog... die van Yerseke deel 2

Kent u ze nog... die van Yerseke deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Reimerswaal
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1680-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Yerseke deel 2'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

:...

34. Het is al weer heel wat jaren geleden dat men in Yerseke op de laatste dag van het jaar met de "konkelpot" liep. Ben aantal meisjes en jongens liep de huizen langs en zong een liedje, uit de aard der zaak om wat te krijgen van de bevolking. Een oud volksgebruik, dat steeds meer en meer in onbruik raakt.

Maar op dit plaatje zien we ze bezig met de konkelpot en ze zingen in vrolijke stemming een liedje. Dat luidt als volgt:

Ik heb zo lang met de konkelpot gelopen, Ik heb geen centje am een broodje te kopen.

Alle bakkerij, alle bakkerij.

Geefme een centje, dan ga ik voorbij. 't Oude jaar uit, 't Nieuwe jaar in, De bus staat open en steekt er wat in.

Van links naar rechts poseren, op de bovenste rij: Jo Kooman, Neeltje Steketee, Keetje van Stee, Gretha Scheele, Marie van Boven en Marie Verboom.

Vooraan, te beginnen met het meisje met de vier knopen aan haar manteltje: Martha Born, Lies Born, Mina van Dalsen, Kaatje Scheele, Jannie van der Endt en Hubrecht Comelisse.

Deze foto werd in 1930 in de Zandstraat in Yerseke genomen.

35. Het eultureelleven staat in het Zuidbevelandse Yerseke op hoog peil. Denk maar aan de vele verenigingen die dit dorp rijk is. Ook de sport komt aan haar trekken. In 1932 werd van de voetbalvereniging .Yerseke" deze opname gemaakt.

Op de achterste rij poseren, staande van links naar rechts: Cor Poortvliet, Kees de Rooy, Wim Catshoek, Piet Nijsse, Willem de Leeuwen voorzitter Toon van Sprundel.

De middelste rij wordt gevormd, eveneens van links naar rechts, door: Leen Steketee, Willem Harthoorn, Piet van IJsseldijk, Gommert Lindenberg en Jan Lindenberg.

Vooraan zit Karel de Wee.

Destijds ging men over van zondag- op zaterdagvoetbal, zeer tot genoegen van de inwoners van Yerseke, daar hierdoor de zondagsheiliging werd gerespeeteerd. Voor de spelers was uiteindelijk de zaterdag toeh de geschiktste dag om de voetbalsport te beoefenen.

36. Naast de voetbalvereniging .Yerseke" bestond er in Yerseke nog een tweede elf tal en wel dat van de voetbalvereniging "Wit-Zwart", waarvan de spelers in 1932 op de foto gingen. Ze staan netjes opgesteld voor de fotograaf.

Op de bovenste rij staan, van links naar rechts: grensrechter Adriaan Pekaar, Bas Pols, Danker Harthoorn, Nandus Philipse, Kees Sanderse en Jan Born.

In het midden kijken ons, gehurkt van links naar reehts, aan: Wim Pieterse, David de Leeuwen Louis Vermast. Vooraan op de grasmat zitten in kleermakerszit, eveneens van links naar rechts: Piet Pekaar, Bertus de Jager en Rinus Verwijs.

Voor de middeiste speIer, Bertus de Jager, ligt de bal. Hij was namelijk de keeper. Let op de gestreepte sportkleding van dit elftal.

Juist tijdens het samenstellen van de kopy voor dit platenboekje werd tijdens een op zaterdag 4 juli 1981 gehouden reeeptie het zestigjarig bestaan van de voetbalvereniging .Yerseke" gevierd. Burgemeester H. Boer zei onder andere op deze receptie: .Voetballen is net zo levendig als visserij." Voorzitter van deze voetbalvereniging Adrie Cornelisse en viee-voorzitter Henny Klein van de KNVB toonden de vlag die de jubilerende vereniging kreeg aangeboden van de KNVB met ais opsehrift: 1921-1981 YERSEKE.

37. links: de CJMV (Christelijke Jongemannen Vereniging), afdeling Yerseke, hield naast haar samenkomsten ook nog een bijzondere bijeenkomst. Deze CJMV gaf op tweede kerstdag altijd een uitvoering in zaal Nolet. Hier een beeld van de opvoering van het stuk "Het vrouwtje van Stavoren". Tijdens deze uitvoering, die plaats had op 26 december 1932, was het erg druk in deze zaal. Niet aileen begunstigers, maar ook vele inwoners uit Yerseke woonden deze mooie avond bij.

Van links naar rechts poseren op het podium: Leen Born (met grote baard), Santje Kloosterman, Leen van der Vliet, Cor Kole, Wim Honders, Koos Verlare en Wim Catshoek.

Wim Honders was een zoon van het hoofd van de hervormde school aan de Dreef, W. Honders, die tevens ouderling was in de Hervormde Kerk. Wim Catshoek kwam op een onbewaakte overweg bij het naburige Oostdijk helaas bij een treinongeval om het leven.

Rechts: nadat de Hervormde Gemeente van Yerseke ruim zeven jaar vacant was geweest, in verband met het vertrek van dominee Lambertus Boer, die van 26 maart 1916 tot 29 augustus 1916 de Hervormde Gemeente slechts kort gediend had, werd deze langdurige vacature eindelijk vervuld door de overkomst van dominee G.Th. van Beusekom, die we op het linker plaatje aantreffen.

Dominee Van Beusekom werd op 28 oktober 1873 geboren. Na zijn theologische studie werd hij door het provinciaal kerkbestuur van Utrecht toegelaten tot de evangeliebediening in de Nederlands Hervormde Kerk. Kandidaat Van Beusekom werd op 16 april 1899 bevestigd in zijn eerste gemeente Bleiswijk, waar hij de Hervormde Gemeente tot 1904 diende. Hij stond vervolgens te Ochten (1904-1923). Van 12 november 1923 tot 19 januari 1930 diende hij de Hervormde Gemeente van Yerseke en van 26 januari 1926 tot aan zijn emeritaat in 1935 was hij predikant van de Hervormde Gemeente van Aarlanderveen.

Hij werd opgevolgd door dominee K. Engelsma die, na een zeer korte vacante periode, van Zwartsluis kwam en reeds op 16 april 1931 zijn intrede in Yerseke deed. Dominee Engelsma, van wie op plaatje 39 een afbeelding voorkomt, overleed plotseling op 27 september 1937, nadat hij de dag tevoren nog tweemaal was voorgegaan in de dienst des woords in de hervormde kerk van Yerseke.

38. Het zullen slechts de ouderen in Yerseke zijn die deze twee personen nog zuilen herkennen. Zij zijn nauw betrokken geweest bij de in 1906 opgerichte Boerenleenbank.

Links zien we de hoofdonderwijzer van de openbare lagere school in de Damstraat (de .Damseschool"), die destijds mede-initiatiefnemer is geweest bij de oprichting van de Boerenleenbank, Rietveld de Hond. Hij was gedurende een periode van niet minder dan achttien jaar kassier en als zodanig de stuwende motor van deze bloeiende Boerenleenbank en tevens de financiele vertrouwensman van tailoze Yersekenaren. Men kon aan hem zijn financiele zaken ten voile toevertrouwen. En dat is voor een plaatselijke bank, zoals deze, zeer belangrijk.

Rechts zien we, in boerenkleding, een van de mede-oprichters van de Boerenleenbank in Yerseke en weI Engel de Jonge, die vanaf de oprichting in 1906 tot 1934, dus niet minder dan achtentwintig jaar, voorzitter is geweest. Hij was dan ook niet aileen in het bestuur, maar ook in het Zuidbevelandse vissersdorp een vertrouwde en gewaardeerde figuur, die met vaste hand tijdens de vele vergaderingen de voorzittershamer hanteerde.

Ongetwijfeld zullen deze twee inwoners uit Yerseke in dankbare herinnering blijven bij de bevolking voor alles wat ze op financieel gebied hebben gepresteerd.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek