Kent u ze nog... die van Yerseke deel 2

Kent u ze nog... die van Yerseke deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Reimerswaal
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1680-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Yerseke deel 2'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

39. Op dit plaatje zien we het gebouw "Eben-Haezer" aan de Dreef in Yerseke, dat tegen de hervormde kerk was gebouwd. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de christelijke kleuterschool .Eben-Haezer'' werd van de leerlingen, de leidsters en het bestuur een foto gemaakt, uit dankbaarheid voor het feit dat men het tienjarig bestaan mocht vieren.

In het midden poseren, van links naar rechts, de leidsters: Janna Hartog, Saar Duinkerke (hoofd van de christelijke kleuterschool) en Marie Hoebeke.

Vooraan zitten, eveneens van links naar rechts, de bestuursleden: Marien Eckhardt, Van 't Veer (voornaam niet bekend), dominee K. Engelsma, hervormd predikant in Yerseke van 16 april 1931 tot aan zijn overlijden op 27 september 1937, Liza van Es en H. van Leerdam.

Deze zondagsschool mocht zich in een grate belangsteiling van de kinderen verheugen. Nagenoeg aile kinderen van hervormde ouders gingen erheen. Duidelijk zijn de kinderkopjes te zien van het toegangspad naar het gebouw, waar de kinderen dagelijks les kregen. Duidelijk is het opschrift te 1ezen: Chr. K1euterschool .Eben-Haezer" Sept. 1924-Sept. 1934. Yerseke.

De naam "Eben-Haezer" betekent: Tot hiertoe heeft ons de Heere geho1pen.

40. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de school van de Vereniging voor Gereformeerd Lager Onderwijs in Yerseke werd op 30 april 1936 van het bestuur en personeel van deze school, gelegen aan de Kakeldans, deze opname gemaakt. Voor het schoolgebouw heeft het geze1schap plaats genomen. Het personeel poseert staande en de bestuursleden zitten op houten stoeltjes.

Staande poseren, van links naar rechts: mejuffrouw Lien Stoel, onderwijzeres, M. Verburg, onderwijzer, mejuffrouw Jo van Wijkhuijze, onderwijzeres, de heer De Koning, oud-hoofd van deze school, J. Jonkheer, hoofd, K. Verheule, onderwijzer, en mejuffrouw Saartje Willemse, onderwijzeres.

Van links naar rechts zit het bestuur van de Vereniging voor Gereformeerd Lager Onderwijs in Yerseke, We zien:

Jan Willem Bol, Johannes Cornelisse, Hendrik Vendeville (voorzitter), Piet Bustraan en Joos Sinke (secretaris).

De op de tegels van het schoo1plein staande planten waren geschonken ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van voornoemde vereniging.

41. Het is al weer heel wat jaren geleden dat de zangvereniging "Excelsior" uit Yerseke heeft deelgenomen aan het te Haamstede gehouden zangconcours. Om precies te zijn was dat in 1936. Ter gelegenheid van dit zangconcours gingen enkele leden van voornoemde zangvereniging in de duinen op de foto.

Op het bovenste rijtje kijken ons aan, van links naar rechts: Neeltje Steketee en Wilhelmina de Leeuw.

Vooraan zitten in het zand, eveneens van links naar rechts: Johannes Brandt, Neeltje van Stee, Dientje Hoogstrate en Arnoud de Back.

Liggend: Keetje van Stee.

42. Tijdens een reisje van de afdeling Yerseke van de NCVB (Nederlandse Christelijke Vrouwen Bond), die in de jaren dertig werd opgericht, werd het gezelschap op de foto gezet.

Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: mevrouw Van Strien, mevrouw J. Born, mevrouw S. de Koeijer, mevrouw Sinke-van Liere, mevrouw J. de Koeijer-Hirdes, mevrouw J. Koeman-Poleij, mevrouw Dekker, mevrouw Rouw, mevrouw Stomp, mejuffrouw J. Sinke, een onbekende, mevrouw Schot, mevrouw Eckhardt, mevrouw H. Bol, mevrouw J. Sinke, mevrouw Jozias Sinke en mevrouw M.D. van de Vrede.

De tweede rij wordt gevormd, eveneens van links naar rechts, door: een onbekende, mevrouw Schipper, mevrouw Jonckheer, mevrouw J. de Koeijer-Waverijn, mevrouw Willemsen (echtgenote van burgemeester A.C. Willemsen), mevrouw Koppe, mevrouw Booy (echtgenote van dominee J.E. Booy, gereformeerd predikant), mevrouw Van Have-Poleij, mevrouw Beneden, mevrouw Zuidweg, mejuffrouw Weststrate, mevrouw S. Harthoom, mevrouw K. Grootjans (haar voomaam was Krina), mevrouw P. van der Jagt, mevrouw J. Sinke-de Koeijer, mevrouw Dijkwel en mejuffrouw Jo van der Have.

Op de derde rij zitten, van links naar rechts: mevrouw A. (Aagje) Glerum, mevrouw T. van der Jagt, mevrouw M. Vogel-de Rijke (in Walcherse klederdracht), mevrouw Joh. Willemsen, mejuffrouw J. Nieuwenhuijze, mejuffrouw Lien Stoel, mevrouw Johs, Koeman, mevrouw Reijenga (echtgenote van dominee H.A. Reijenga, hervormd predikant van 10 oktober 1948 tot 3 februari 1968), mevrouw Boogaards (presidente van de afdeling Yerseke van de NCVB), mevrouw Steketee-Vleugel, de vrouw van Lambrecht Nieuwenhuijze, mevrouw Van Klink, mevrouw Verschuure en mejuffrouw Jaantje (Adriana) Born.

Vooraan op de grasmat zitten, van links naar rechts: mevrouw F. Bakker, mevrouw A. de Koeijer, mevrouw Hollestelle, mevrouw Snoep, mevrouw D. Schipper, mevrouw J. van Eenennaam, mevrouw J. Laban en mevrouw J. Nieuwenhuijze.

In het midden is duidelijk het vaandel met opschrift en embleem van de NCVB te zien.

43. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Vereniging voor Gereformeerd Lager Onderwijs te Yerseke werd op 30 april 1936 van de leerlingen, het personeel en het bestuur op het schoolplein achter de school aan de Kakeldans deze opnarne gemaakt. Van de leerlingen was het helaas niet mogelijk om alle namen te achterhalen. Velen van hen zijn thans vader en moeder geworden. Mogelijk zal men zich zelf nog wel op dit plaatje herkennen. Onder dit grate gezelschap van de leerlingen zien we het personeel van deze school en wel, van links naar rechts: mejuffrouw Saartje Willemsen, onderwijzeres, K. Verheule, onderwijzer, zittend mejuffrouw J. Wijkhuijze, onderwijzeres, J. Jonkheer, hoofd der school, mejuffrouw Lien Stoel, onderwijzeres, en staande M. Verburg, onderwijzer.

Vooraan in het midden hebben de leden van het bestuur plaats genomen. Van links naar rechts zien we: Jan Willern Bol, Johannes Cornelisse, Hendrik Vendeville (voorzitter), Piet Bustraan en Joos Sinke (was voorzitter). Kort na de bevrijding gaf het hoofd der school, J. Jonkheer, Engelse lessen, die door velen gevolgd werden.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek