Kerken van Cuypers in oude ansichten

Kerken van Cuypers in oude ansichten

Auteur
:   Andries Monna en Jan Jongepier
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4368-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kerken van Cuypers in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Wijtgaard, Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming.

In het dorpje Wijtgaard, op enkele kilometers van de Friese hoofdstad, stond sinds 1870 dit markante bedehuis. Omdat de onderhoudskosten te hoog waren, viel de kerk nog geen eeuw later ten prooi aan de slopershamer. Een lokale historicus noemde de dag waarop in 1966 de vijftig meter hoge toren werd opgeblazen, een zwarte dag in de geschiedenis van Wijtgaard.

10. Wijtgaard, Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming,

Ret sfeervolle interieur van deze eenbeukige kruiskerk was in schoonmetselwerk uitgevoerd. Voor de afbraak werden enkele kerkmeubelen overgebracht naar de huidige, in 1965 gebouwde parochiekerk. De beelden van Jozef en Maria bevinden zich nu in de door Alfred Tepe ontworpen Sint Werenfriduskerk te Workum.

11. Groningen, Sint Jozef.

De in 1887 ingewijde Sint J ozefkerk is nu de kathedraa1 van de bisschop van Groningen, monseigneur Johan B.W.M. Moller. Ret meubilair van deze zonder dwarsschip ontworpen basiliek werd gemaakt door de firma Cuypers-Sto1tzenberg en de Utrechtse beeldhouwer Friedrich W. Mengelberg (1837-1919), de vader van de dirigent. In het stadsbeeld is de ranke, ijzeren spits van de kerk met de torens van de Martinien de A-kerk een onmisbaar element.

r

l

J: Groningen Y;. Is. m. h~...-.._ c

J

p

12. Groningen, Sint Martinus.

Sinds de oprichting van het bisdom Groningen in 1956 heeft deze in 1895 in gebruik genomen kerk enige jaren als kathedraal gediend. Door ontvolking van de binnenstad raakte het bedehuis buiten gebruik. Toen plannen van de Groninger universiteit om in het gebouw bibliotheekruimte te realiseren niet haalbaar bleken, moest de Sint Martinus in 1982 worden afgebroken.

13. Groningen, Sint Martinus.

Het interieur van deze kruisbasiliek was vrij eenvoudig van uitvoering, Het stenen kruisribgewelf werd gedragen door ronde, zandstenen zuilen met onversierde kapitelen. Boven de kruising, die uitwendig bekroond werd met een sierlijke, houten toren, was een stergewelf aangebracht. In het koor vielen vooral de hoge, smalle ramen op. Was er voor dit gebouw echt geen andere besternming te vinden?

ยท R. Kalh. Kerk. Druten.

14. Druten, De heilige Ewalden.

A1s patroonheiligen heeft de kerk van Druten, een dorp tussen Tiel en Nijmegen, de heilige Ewalden, Dit waren twee broers die aan het eind van de zevende eeuw uit Ierland naar het gebied van de Saksen trokken om er het geloof te verkondigen. Ze werden daar echter vermoord. De driebeukige kruisbasiliek werd in 1877 voltooid. In het 1aatste oorlogsjaar is het gebouw zwaar beschadigd. A1s afsluiting van de herstelwerkzaarnheden werd in 1959 een nieuwe spits gep1aatst.

l-i:Jissen

DominicanenKloos:er

r > /,

15. Huissen, Kloosterkerk van de dominicanen.

In het Betuwse Huissen werd voor de paters dominicanen in 1858 deze kerk voltooid. Het eenbeukige gebouw heeft in 1944, tijdens de slag om Arnhem, spannende momenten moeten doorstaan. Verschillende keren stond het dak in brand! Na de oorlog is de schade hersteld. Bij een verbouwing van het interieur in de jaren zestig zijn de oorspronkelijke koorbanken gehandhaafd.

16. Nijmegen, Sint Augustinus,

Cuypers toonde zich rneerdere rnalen een rneester in het aanpassen van zijn ontwerpen aan moeilijke terre inornstandigheden. Dit blijkt uit zijn plan voor de Sint Augustinuskerk in Nijmegen, dat van 1884 tot 1886 werd uitgevoerd. Ondanks het feit dat het bouwterrein aan alle kanten door huizen was ornsloten, slaagde de architect erin een ruim bedehuis in de vorrnen van de vroege Franse gotiek te realiseren.

17. Nijmegen, Sint Augustinus.

Lange tijd is de in barokke vormen geconstrueerde spits van de Nijmeegse Sint Stevenskerk in hoogte nag overtroffen door de kruisingstoren van de Sint Auguslinus. De bekroning van deze indrukwekkende kerk werd gevormd door een gedeeltelijk opengewerkte, ijzeren spits, geflankeerd door vier hoektorentjes. Naast de hoofdingang stond een forse, vierkante traptoren.

18. Nijmegen, Sint Augustinus.

In de Tweede Wereldoorlog werd Nijmegen zwaar getroffen. Vooral in 1944 vonden er veel verwoestingen plaats door een geallieerd luchtbombardement en door vernielingen van terugtrekkende Duitse soldaten. Ook de trotse Sint Augustinus liep door het bornbardement grote schade op. Hoewe1 herstel van deze kruisbasiliek niet gehee1 onmogelijk was, vie1 toch het besluit om de resten op te ruimen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek