Kerken van Cuypers in oude ansichten

Kerken van Cuypers in oude ansichten

Auteur
:   Andries Monna en Jan Jongepier
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4368-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kerken van Cuypers in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Gezicht o~ Ruurlo.

19. Ruurlo, Sint Willibrordus.

Midden in de Achterhoek ligt het dorp Ruurlo, waar in 1868 de Sint Willibrorduskerk verrees. Dit kleine, eenbeukige bedehuis heeft een rechtgesloten koorruimte. Het ontwerp vertoont, als de toren weggedacht wordt, veel overeenkomst met de tien jaar later te Nes op Ameland gebouwde Sint Clemenskerk.

Ked, Klooster, en Vereenigings qebouw llljl

Gilg. J. B. B cker - Ulit.

20. [flft, Sint Petrus en Paulus.

Waar weleer een schamel kluisje] Tot het heilig Offer riep.] Is een [iere kerk verrezen] Of een wonderwoord die schiep, Deze regels, uit het blad de Godsdienstvriend van 1867, had den betrekking op de in dat jaar in Ulft gebouwde kerk. Dit bedehuis, het tweede ontwerp dat Cuypers in de Achterhoek realiseerde, is in 1959 afgebroken. Dit gebeurde omdat het gebouw gebreken vertoonde. Bovendien was het te klein geworden voor de toenmalige parochie.

21. Ulft, Sint Petrus en Paulus.

Van de inrichting van de in schoonrnetselwerk uitgevoerde kruisbasiliek is aileen het orgel overgeplaatst naar de nieuwe, grotere parochiekerk. Al het overige uit het interieur heeft via de sloper een besternrning gevonden. Wellicht geeft de hierboven afgedrukte ansichtkaart een verklaring voor het feit dat de oudere parochianen nog steeds de intirniteit van deze ruirnte rnissen ...

VORDE

R. K. Kerk met Pastorie

22. Vorden, Sint Antonius van Padua.

Een van de vroegste werken van Cuypers is de in 1856 ontworpen Sint Antonius in Vorden. De toren van de driebeukige kruisbasiliek doet in detaillering sterk denken aan die in Wijk-Maastricht, die dateert van 1858. Ret interieur van de kerk is nogal grondig gerestaureerd. Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht om de toren een noodzakelijke onderhoudsbeurt te geven.

23. Alkmaar, Sint Dominicus.

Op een betrekkelijk klein percee1 tussen de Laat en het Achterom bouwde Cuypers van 1863 tot 1866 deze op de vroege Franse gotiek geinspireerde kruisbasiliek. De indrukwekkende ruimtewerking van deze kerk lijkt te worden gesymboliseerd door de enorme kruisingstoren, die bekroond wordt door een rijzige spits met vier k1eine hoekspitsen,

7 "

et.X ¥"

.

Br..;efJ uit cI!:k acr,

L CU~"( ,I. 'l J.", Ill" So K l. i .

24. Alkmaar, Sint Dominicus.

Aan de Breedstraat is te zien hoe dieht de kruisingstoren bij de korte koorpartij staat. De kerk werd reeds jaren geleden voor de eredienst gesloten. Ben sloopvergunning is afgegeven en de inventaris is al verwijderd. Desondanks voert men ter plaatse nog een wanhopige strijd om dit unieke en beeldbepalende gebouw te behouden.

Amsterdam - Korte Prinsengrscht.

25. Amsterdam, Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen.

In het noordwestelijk deel van de oude stad heeft men op veel punten een mooi zicht op de drie torens van deze kruisbasiliek. De toren over de kruising dateert van de eerste bouwperiode, die van 1860 tot 1863 plaatsvond. De beide westtorens zijn van 1887 tot 1889 uitgevoerd, De bekronende spitsen zijn verschillend van uitvoering overeenkomstig de ideeen van Alberdingk Thijm.

26. Amsterdam, Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen.

Cuypers' eerste kerk in Amsterdam, daar bekend als "de Posthoom", is geent op de vroege Franse gotiek. De hoge middenbeuk wordt geflankeerd door dubbele galerijen, Het koor is klaverbladvormig. In de driezijdige sluiting zijn smalle, rijzige vensters aangebracht. Het lot van de kerk, die voor de eredienst is gesloten, is uiterst onzeker ...

Rmsterdam

Nieuwe fmstelbrug

27. Amsterdam, Sint Willibrordus buiten de Veste.

Reeds in 1857 rezen bij pastoor Johannes D.G. Wubbe (1825-1898), toen werkzaam in een houten noodkerkje aan de Amstel, plannen voor de bouw van een grote, nieuwe kerk. Van 1864 tot 1866 ontwikke1de Cuypers een plan voor een indrukwekkende kruisbasiliek met zeven torens. In 1871 werd begonnen met het koor, waarvan de inzegening op 10 september 1873 plaatsvond.

· '-

~!:

r'

Iy .~ f

I _

.Al1STERDAM.ParochieKerkvan den FIVTll ibror dus buiten de Veste Amsteldijk Sfi.

28. Amsterdam, Sint Willibrordus buiten de Veste.

Het schip en het transept werden van 1897 tot 1899 gerealiseerd. De torens waren nog niet uitgevoerd. Van de transepttorens was de onderste ge1eding gereed, de westtorens ontbraken echter geheel zoals op deze kaart is te zien. Het roosvenster en het westportaal vertonen overeenkomst met de Sint Barbarakerk te Breda, waarvan het on twerp van deze1fde periode dateert.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek