Kerken van Cuypers in oude ansichten

Kerken van Cuypers in oude ansichten

Auteur
:   Andries Monna en Jan Jongepier
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4368-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kerken van Cuypers in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Amsterdam, Sint wiliibrordus buiten de Veste.

De grote, achtkante kruisingstoren werd in 1924 gebouwd door Josephus Th.J. Cuypers (1841-1949), een zoon van de architect. Ret oorspronkelijke ontwerp was ook achtzijdig maar bezat op tal van punten afwijkende details. In deze vorrn heeft de Sint Willibrordus tot 1969 het stadsbeeld aan de Amstel beheerst. In 1970 is de kerk afgebroken. Bouwvalligheid en een k1einer worden de parochie waren de belangrijkste motieven voor dit besluit.

N. v. VeTur.igce Fotobureoux, Amsterdam

De St.- Willibrorduskerk.

30. Amsterdam, Sint Willibrordus buiten de Veste. "Imposant en toch vertrouwelijk" is het interieur van de Sint Willibrordus genoemd. Daarmee werdeen goede karakteristiek gegeven van dit in baksteen uitgevoerde inwendige, dat weliswaar wijds, maar toch niet overmatig hoog was. Ret Marianum dateerde van omstreeks 1500 en was aangekocht uit een Limburgse kerk. De triomfba1k met de gekruisigde Christus kwam uit het atelier van Cuypers.

31. Amsterdam, Sint Willibrordus buiten de Veste.

Ret hoogaltaar van de kerk, waarvoor Cuypers in 1874 het ontwerp had geleverd, was een geschenk van de parochianen. De rechtervleugel gaf de geboorte van Jezus weer, de linkervleugel het laatste avondmaal. Kort voor de sloop is het kerkmeubilair verkocht. Gelukkig kon voor het grote Adema-orgel een nieuwe besternming worden gevonden in de kathedrale basiliek Sint Bavo te Haarlern.

I

I

]msler ern.

r/J·

32. Amsterdam, Heilig Hart.

Op een ovaal pleintje midden in de Vondelstraat bouwde Cuypers deze driebeukige kerk, waarin kruisvorm en centraalbouw met elkaar gecombineerd zijn. De Liebfrauenkirche te Trier kan als inspiratiebron worden aangewezen. Toch gaat Cuypers in de "Vondelkerk" een eigen weg. Hij kiest een achthoek als uitgangspunt, waarbij aan aile zijden veelhoekige partijen aansluiten. Nieuwe technieken helpen hem bij de bouw van de toren, die niet op zware pijlers maar op een ijzeren draagconstructie rust.

33. Amsterdam, Heilig Hart.

Een gezicht vanuit de Vondelstraat op de westgevel van de kerk. Nadat de oorspronkelijke toren in 1904 door brand was verwoest, werd een nieuwe, houten kruisingstoren gebouwd. Deze is evenals de eerste achthoekig, maar heeft afwijkende proporties en een andere detaillering. Ook de draagconstructie werd gewijzigd. Breed uitstaande schoren brengen het gewicht van de toren over naar de buitenmuren.

}{msterdam

lerk van het JlIerheiligsi ~art u, Jesus

/ A1STERDAvI.:n:eneur Parocniekerk van net P':':er::eil.:gs~ Har-t .Vondelstraat 108

~:IIIl':I_"'_' =""' __ ---''''''''

34. Amsterdam, Heilig Har.t.

In het interieur valt de verrassende ruimtewerking op, zeker als het bescheiden grondvlak in ogenschouw genomen wordt. De bouw werd begonnen in 1870 en de consecratie vond op 16 juni 1880 p1aats. Ret meubilair kwam uit het Roermondse atelier. De kerk is nu voor de eredienst gesloten en van de inventaris is weinig meer over. Ret monument staat er ont1uisterd bij, De "pare1 onder de Cuyperskerken" wordt toch niet het derde bedehuis van de architect dat in Amsterdam onder de slopershamer moet vallen?

35. Amsterdam, Sint Nicolaas en Barbara.

De westelijke ingangspartij van deze kerk ligt aan de Bilderdijkstraat. Ret ontbreken van een toren gaf aanleiding tot deze driezijdige vormgeving met rijzige traptorentjes aan weerszijden. Met de bouw werd in 1883 een begin gemaakt. In 1885 werd de kerk - in Amsterdam ook weI "de Liefde" genoemd - gewijd.

36. Amsterdam, Sint Nicolaas en Barbara.

De kerk is gebouwd aIs basiliek met een schip van tien traveeen, De middenbeuk wordt door een houten tongewelf gedekt. Ret lagere koor en de zijbeuken zijn in steen overweIfd. De eenvoudige uitvoering had te maken met het arbeiderskarakter van de omliggende buurt. De kwaliteit van het gebouw is er zeker niet minder om.

-------

I'IMST.ERDAhL _. - .

HERK YII,., DE H.OOM'IY,c.U$.

SPI.II.5TR1YtT?

37. Amsterdam, Sint Dominicus.

De vorm en de constructie van deze in 1886 vo1tooide basiliek kwamen voort uit de eisen waaraan Cuypers moest vo1doen. Dit leidde tot een uitzonderlijke breedte van het middenschip - zestien meter - hetgeen aanleiding was tot een afsluiting met een vlakke, houten zoldering, gedragen door ijzeren balken en bogen. De ruim tachtig meter hoge toren is nooit gerealiseerd. Ret hoogaltaar en de zijaltaren kwamen uit het atelier in Roermond. De wandschilderingen brengen het 1even van Dominicus in beeld.

}{msterdam

Xerk van de K j'rlaria j'rla~dalena

.?..?...

38. Amsterdam, De heilige Maria Magdalena.

Een taartpunt: zo is het best het terrein te omschrijyen waarop Cuypers de Maria Magdalenakerk moest bouwen. Met grote inventiviteit bracht hij op deze plek een kruisbasiliek van unieke vormen tot stand. Op de kaart is de westgevel te zien, die geflankeerd werd door lage traptorentjes. De zware kruisingstoren, bekroond door een opengewerkte ijzeren spits van zeventig meter hoogte, was tot ver in de omtrek een herkenningspunt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek