Kerken van Cuypers in oude ansichten

Kerken van Cuypers in oude ansichten

Auteur
:   Andries Monna en Jan Jongepier
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4368-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kerken van Cuypers in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Delft, Sint Hippoly tus.

Een blik in de riehting van de Verwersdijk met een goed zieht op de van 1884 tot 1886 gebouwde kerk. De westtoren bleef onvoltooid. De bedoeling was om een honderd meter hoge, ijzeren bovenbouw aan te brengen. Goed te zien zijn de twee transepten en de puntgevels met kappen boven de ramen van de liehtbeuk.

50. Delft, Sint Hippoly tus.

Op deze kaart uit de jaren veertig is de koorpartij van de driebeukige basiliek uitbundig met bloernen versierd. Toch raakte ook hier het kerkelijk leven geheel uitgebloeid. In 1971 werd de kerk gesloten en kort daarop volgde de afbraak van het ge bouw.

s'Gravenhage

Paleisstraat

51. 's-Gravenhage, Sint Jacobus.

In het begin van deze eeuw was dit uitzicht op de ruim negentig meter hoge toren van de Sint Jacobus nog mogelijk, Vanaf 1875 werd gewerkt aan deze kruisbasiliek, die op 25 september 1878 werd ingezegend. De toren heeft een prachtig silhouet, waarbij de pinake1s naast de achtzijdige lantaarn een bepa1ende rol spelen. Belangwekkend is het interieur, dat bij een restauratie van de kerk in de jaren zeventig integraal bewaard bleef.

52. Leerdam, Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen.

Aan een eenvoudig in 1855 gebouwd kerkje met nog geen honderd zitplaatsen voegde Cuypers een priesterkoor en een saeristie toe. Ret hoogaltaar in het smalle, reehtgesloten koor wordt geflankeerd door identiek uitgevoerde zijaltaren. Links is het Maria-altaar en reehts het Jozef-altaar te zien. Ret geheel is als het ware een miniatuuruitvoering van de koorpartij in de Amsterdamse Dominicus. In 1930 liet de paroehie een nieuw bedehuis bouwen. Ret oude kerkje is nu als winkel in gebruik.

53. Vlaardingen, Sint Johannes de Doper.

Deze in vroeg-gotische vormen uitgevoerde kerk werd van 1868 tot 1869 gebouwd. De tegen de zuidbeuk geplaatste toren heeft boven de wijzerplaten frontalen, die ook voorkomen bij de van deze1fde tijd daterende torens van Ouderkerk aan de Amste1, Ulft en B1auwhuis. In 1962 is de kerkruimte wegens bouwvalligheid afgebroken. De toren kon gered worden en is nu eigendom van de gemeente V1aardingen.

.~

~ ... ." . ..-

7{uist, lerk

54. Hulst, Sint Willibrordus.

Deze middeleeuwse kruisbasiliek kreeg in het begin van de vijftiende eeuw zijn eerste, achtkante toren. Tot vier maal toe werd de toren door brand verwoest. Cuypers voegde na de brand van 1876 een stenen verdieping toe aan de toren en bekroonde deze met een spits, die in 1944 door oorlogshandelingen ernstig beschadigd werd. In 1954 werd de huidige bovenbouw in voorgespannen beton gerealiseerd naar een bekroond prijsvraagontwerp.

55. Breda, Sint Barbara.

Aan een pleintje tussen de deftige huizen van de Prinsenkade verrees van 1866 tot 1869 deze kruisbasiliek. Na de bouw is de Sint Barbara pas op 18 februari 1875 gewijd. In 1876 werd aan de kerk een bisschopszetel verbonden. Op deze panoramafoto, genomen vanaf de toren van de Grote Kerk, is de vijfbeukige aanleg van het gebouw goed te zien.

'Breda

Kathedr ?? al

56. Breda, Sint Barbara.

Cuypers' on twerp voorzag in de bouw van twee westtorens, waarvan niet aileen de spitsen, maar ook de bovenste gele dingen verschillend van detaillering zouden zijn. De voltooiing van dit torenpaar is nooit tot stand gekomen. De kruisingstoren met frontalen en smalle blindnissen is karakteristiek voor het werk uit de eerste periode van Cuypers. Het baldakijn bij het westportaal vertoonde gelijkenis met de ingangspartij van de Amsterdamse Sint Willibrordus.

57. Breda, Sint Barbara.

Ret vroeg-gotisch karakter van het interieur komt op deze afbeelding goed tot uiting. Ook de galerijen boven de zijbeuken en de grote lichtinva1 vanuit de kruisingstoren zijn te zien. De inventaris kwam grotendeels aan het eind van de vorige eeuw tot stand. In 1969 is de kerk afgebroken. Ook het monumenta1e Anneessens-orgel uit 1883 ging toen verloren.

fnterieur KathedraaI

ilREPA.

parochielZerlZ te Eindhoven

58. Eindhoven, Sint Catharina.

Vee1 motieven in deze van 1859 tot 1867 gebouwde kruisbasiliek zijn ont1eend aan de vroege Franse gotiek, In dat opzicht is de kerk een vervo1g op het eerder ontstane bedehuis van Veghel. Nieuw is echter de toegepaste symboliek, die Cuypers ontleende aan A1berdingk Thijms "De Heilige Linie". Zo beeldt de zuidertoren de "toren van David" uit, het zinnebeeld van weerbaarheid en kracht. De slanke noordertoren is de .Jvoren toren", het sym boo1 van vrede en reinheid.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek