Kerken van Cuypers in oude ansichten

Kerken van Cuypers in oude ansichten

Auteur
:   Andries Monna en Jan Jongepier
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4368-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kerken van Cuypers in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Eindhoven, Sint Catharina.

Op deze kaart zijn de indeling van de lichtbeuk en de transeptgevel goed te zien. De roosvensters in de voorgeve1 en het transept duiden op de mystieke roos Maria en op het rad waarop de heilige Catharina gemarteld werd. Met name de koorpartij had bij bombardementen in 1942 en 1944 ernstig te lijden. Van 1945 tot 1947 is de schade herste1d.

~ Or. Trenkler Oo., Leipzig. 1900" Edh. 1. .ยท3cbdruck verboten.

60. Eindhoven, Sint Catharina.

Deze kaart geeft, evenals de vorige, een goed beeld van de plaats die de kerk lange tijd in het totaalbeeld van de bebouwing heeft ingenomen. Aan het eind van het deftige Stratumseind rijzen de zeventig meter hoge torens majestueus omhoog. Vandaag staat dit monument echter ingeklemd tussen city-architectuur die nog grootschaliger is dan de kerk zelf.

61. Helmond, Heilig Hart.

De ruime kruisbasiliek met hoge kruisingstoren kwam in 1897 tot stand. Deze afbeelding, waarop de westpartij goed te zien is, toont de ligging van de kerk aan de Veestraat, De vieringspits doet door de aanwezigheid van de trans sterk aan de Bonifatiustoren van Leeuwarden denken. Een onverwacht element wordt echter gevormd door de opengewerkte partij onder de trans.

GROETEN UIT HELMOND

62. Helmond, Heilig Hart.

Deze kaart geeft een beter beeld van de totaliteit van deze in de jaren zeventig gesloopte kerk. Gelijkenis met de Hilversumse Sint Vitus is aanwijsbaar in de vorm van de vensters in de lichtbeuk en het transept. Ret ontbreken van de topgevel van het transept kwam ook bij de Maria Magdalenakerk in Amsterdam voor.

63. Oisterwijk, Sint Petrus' Banden.

In deze in 1897 voltooide kerk, geinspireerd op de Liebfrauenkirche te Trier, bereikt Cuypers een boeiende synthese tussen kruisvorm en centraalbouw. Knap weet hij op een compact grondplan een grootse en riizige ruimte te realiseren. In veel details, zoals de hoektorentjes om de zware kruisingstoren en de westelijke geveltop met zijn iets afgewolfde top, die lijkt op de transeptgevels van de Hilversumse Sint Vitus, is het late werk van de architect te herkennen.

R. K. KERK

OISTERW'JK

64. Oudenbosch, Sint Agatha en Barbara.

Naar ideeen van "zoeavenpastoor" Willem Hellemons (1810-1884) werkte Cuypers tussen 1867 en 1880 mee aan deze sterk verkleinde kopie van de Sint Pieter te Rome. De voorgevel werd in 1892 door een andere architect gebouwd naar het voorbeeld van de Sint Jan van Lateranen te Rome. De indrukwekkende basiliek, die op 14 september 1880 werd gewijd, is overigens met geheel andere materialen dan die van de gekozen voorbeelden tot stand gebracht!

65. Oudenbosch, Sint Agatha en Barbara.

Deze kaart toont het schip van de basiliek met uitzicht op de bijna zeventig meter hoge koepelruimte. Ret hoogaltaar is duidelijk een navolging van het altaar dat Bernini voor de Sint Pieter in Rome ontwierp. De gewelven en de koepel zijn van hout vervaardigd. In het interieur is ook veel pleisterwerk toegepast.

66. Princenhage, Sint Martinus.

Deze driebeukige middeleeuwse kerk brand de in 1873 uit, waarna herstel plaatsvond onder Cuypers' leiding. Op 11 november 1874 yond de consecratie plaats. Het bovendeel van de toren kondigt de hoge Hilversumse Vitustoren a1 aan en is met zijn elegante proporties een markant herkenningspunt in de omgeving van Breda.

67. Steenbergen, Sint Gummarus.

Cuypers' ontwerp van 1899 werd op veel punten gewijzigd door Jos Cuypers en Jan Stuyt (I 868-1934), die de bouw van 1900 tot 1902 realiseerden. De rijke detaillering van de zware, ronde kruisingstoren contrasteert sterk met de soberheid van de kerk. De kaart, met het zicht op de transeptgevel, moet kort na de voltooiing van de kerk gemaakt zijn. De fotograaf trekt in het West-Brabantse Steenbergen meer aandacht dan de ijverige stratenmakers. De oorlogsschade die deze kruisbasiliek opliep, is in 1950 herste1d.

STEENBERGE ,- Mar k t olein en Kerk.

68. Veghel, Sint Lambertus.

In 1856 ontwierp Cuypers de grote kruisbasiliek van Veghe1. De bouw werd voltooid in 1862 en de consecratie yond p1aats op 19 oktober 1863. Deze kerk is een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van de negentiendeeeuwse architectuur vanwege het opnieuw consequent samengaan van vorm en structuur. Dit komt duidelijk tot uiting in de gemetse1de bakstenen gewe1ven. De vroege gotiek van Chartres, dieherkenbaar is in de opbouw van de toren, vormde voor de architect een rijke inspiratiebron.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek