Kerkrade in oude ansichten

Kerkrade in oude ansichten

Auteur
:   J. Driessen
Gemeente
:   Kerkrade
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1690-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kerkrade in oude ansichten'

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Kerkrade

$Ieenweg

99. In 1912 sluit de bebouwing van de Hoofdstraat nog niet aan op die van de Holzstraat. Achter de huizen van Buck en Smeets op de hoek Hoofdstraat-O. L. Vrouwestraat is de blik vrij tot even voorbij de (latere) Erpostraat. Aan de rechterzijde valt het hoekhuis op van dokter Keulen, later van dokter Panhuysen, alsook de greppel voor de afvoer van mijnwater.

100. Vanaf augustus 1925 is de tram van en naar Heerlen een vertrouwde verschijning geworden op sommige Kerkraadse wegen. Omstreeks 1928 zien we hem hier op de Hoofdstraat nabij het kruispunt met de O. L. Vrouwestraat. Bij het tweede groepje bornen staat de in 1912 gebouwde marechausseekazerne, die als zodanig dienst zal doen tot 1935.

101. In de aula van Rolduc, gelegen aan het voorplein tegenover de kerk, worden de toneelen muziekuitvoeringen gegeven, soms ook voor toeschouwers uit Kerkrade. Deze aula is in 1848 gebouwd op de p1aats van de oude schaapskooi van de abdij. Ret vlakke plafond werd na een brand in 1874 op sierlijke wijze verhoogd. In de blinde vensternissen zijn voorstellingen van de "zeven vrije kunsten" geschilderd. In 1935 zal de functie van deze zaal overgaan op de nieuwe aula aan de achterzijde van Rolduc.

102. Omstreeks 1890 heeft men vanaf Duits gebied nog een vrij uitzicht op Rolduc. Op de voorgrond zien we een hoektoren in de zware muur rond de wandeltuinen, die in 1730 onder abt Heyendal werden aangelegd. Het beeld wordt beheerst door de lange oostelijke vleugel met de twee vierkante torens, die in 1754 onder abt Fabritius werd voltooid. Aan de linkerzijde staat er dwars naast de in 1872-1874 gebouwde schoolvleugel met de zogenaamde "sterretoren"; deze zal in 1945 bij een brand verdwijnen. Rechts van de kerktoren zien we een tweede toren met helm en spits die naast het oude priesterkoor staat. Bij de restauratie van het koor in 1892 zal deze toren worden afgebroken.

103. Als algemeen voorzitter van het Rode Kruis inspecteert prins Hendrik in juni 1915 Rolduc, dat in geval van oorlog zijn gebouwen beschikbaar zal stellen voor de opname van zieken en gewonden. Na de lunch wordt dit bezoek op de plaat vastgelegd: naast directeur Geurts zien we prins Hendrik en verder dr. Hustinx, dr. Verhagen, dr. De Wever, leraar Bakhuys en ingenieur Blankevoort.

104. In het Rolduckerveld bij de kruising van de Groeneweg met de Berenbosweg liet de familie Deutz in 1846 een kapelletje bouwen, dat sindsdien een vertrouwd punt is bij de bronk-processie en bij wandelingen.

105. Op 25 mei 1920 zijn er veertien paarden nodig om een stoomketel van de schacht Willem te verplaatsen naar de schacht Berenbos.

106. De schacht Berenbos lijkt in 1929 tot een apart bedrijf te zijn uitgegroeid. De gebouwen stammen kennelijk uit de periode dat bij voorkeur met beton werd gebouwd. De schacht za1 later tot op de helft worden ingekort en dan voorzien worden van een ijzeren schachtbok. Links van de schacht staat het ophaalmachinegebouw en rechts het compressorengebouw.

107. Het is geen kloostergang wat men bier ziet, maar bet Berenbosvoetpad waar overheen de steunberen voor de mijnmuur van de schacht Berenbos zijn gebouwd. In het midden van de dertiger jaren zal bet voetpad tach het onderspit delven onder de mijnstort en door mijnverzakkingen.

KERKRADE OUO t-<OEKJE OP HAANRADE.

108. In 1930 is de breedte van de Meuserstraat, vlak voordat zij overgaat in Haanraderstraat, uitsluitend berekend op verkeer met karren. Twee typische boerderijen met een gesloten binnenhof zijn helaas een sta-in-de-weg geworden. Aan de linkerzijde zien we hoeve Savelsberg en aan de rechterzijde de uit 1682 daterende boerderij van Ploum met een schuur in vakwerk.

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek