Kerkrade in oude ansichten

Kerkrade in oude ansichten

Auteur
:   J. Driessen
Gemeente
:   Kerkrade
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1690-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kerkrade in oude ansichten'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

119. In 1878 verleende de raad van de gemeente Kerkrade geen medewerking tot het maken van een plan voor een spoorlijn Heerlen-Kerkrade-Kohlscheid. De spoorlijn over Haanrade is niet meer dan een noodoplossing gebleken. Vooral in en door de oorlog 1914-1918 realiseert men zich in Kerkrade de nadelen, die voortvloeien uit de gebrekkige verkeersverbinding met de rest van Nederland. In 1926 begint men met de aanleg van de kostbare lijn Schaesberg-Kerkrade-Simpelveld. AIleen al uit het baanvak van deze lijn blijkt, dat zij kennelijk bedoeld is als buurtspoorweg; zij zal dus nog geen bevredigende oplossing bieden.

Gestich! 51. Eisabe;h

120. Het St.-Elisabethgesticht is in 1877 gebouwd op de fundamenten van het slot 's-HerenAnstel. De oude economiegebouwen zijn blijven staan. Voordat het ziekenhuis, of beter: tehuis voor verpleging van zieken, in 1907 wordt uitgebreid kan men zich nog een duidelijk beeld vormen van de vroegere situatie met het kasteeI. AIleen de vijver of gracht aan de voorzijde is verdwenen.

Kaalheiderplein

121. De hoek Kaalheidersteenweg-Heideveldstraat omstreeks 1925 met de Kaalheider Cansum van J. Bosch.

122. De Kaalheidersteenweg in de buurt van de latere Tulpenstraat, gezien in de richting Spekholzerheide, op een zonnige dag in 1917.

Spekhol rerheioe

Groote R,jksweg

123. Het kruispunt Onderspekholz met de in 1786 aangelegde Heerlenersteenweg omstreeks 1917. Links ziet u textielzaak Hamers en rechts hotel Austen, een plaats waar vroeger wegental betaald moest worden. Doordat de snelheid van de vervoermiddelen nag erg beperkt is, maken passanten een veelvuldig gebruik van hotels langs grate wegen en in dorpen.

Spekholzerheide.

Kerk:"adersteenweg.

124. Hetzelfde kruispunt Onderspekholz, maar nu gezien vanaf de Heerlenersteenweg in de riehting Kaalheide. Links op de voorgrond zien we restaurant Wilms.

125. Omstreeks 1930 wordt het beeld van het eerste gedeelte van de Schaesbergerstraat beheerst door de hoeve Firenschat en door de witte hoeve van Vinken. De Maar hier in Onderspekholz is een zeer oude woonkern.

Spekholzerheioe

Ondef'stspekho/z

126. Twee soldaten staan in de oorlog 1914-1918 op wacht v66r het restaurant Frosch op de hoek Kaalheidersteenweg-Schaesbergerstraat.

127. Vanaf de kerk te Terwinselen heeft men in 1921 een goed overzicht van de Wilhelmina. Op de voorgrond v66r de Tunnelweg liggen pas gevormde stenen te drogen.

Sleenkolenmijn "Wilhelmina"

128. De steenkoolindustrie sloort zich niet aan gemeentegrenzen. Vlak over de grens van Kerkrade is in 1903 de aanleg van de eerste staatsmijn, de Wilhelmina - ook wel "der staat" genoemd -, begonnen, die in 1906 de eerste kolen opleverde. Gevolg hiervan was, dat een wijk ontstaan is, die zich uitstrekt over delen van drie gemeenten. De foto nit omstreeks 1911 toont als het ware de voorgevel van de mijn,

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek