Kerkrade in oude ansichten

Kerkrade in oude ansichten

Auteur
:   J. Driessen
Gemeente
:   Kerkrade
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1690-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kerkrade in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9. Tot 1907 geeft de ronde poel een bijzonder accent aan dit gedeelte van de Markt. Het witte huisje aan de linkerzijde bij het begin van de Schutterstraat is de "Restauration" Scholtes. Het ernaast liggende cafe Rutten is sinds kort hoog opgetrokken en uitgebreid met dat gedeelte van boerderij Consten dat aan de Markt grensde. De poort geeft toe gang tot het resterende, achter dit huis liggende deel van de boerderij.

}lfarkt

Kerkrade

10. Ben overzicht van de Markt omstreeks 1905. Vanaf 1904 stroomt Duitse elektriciteit de gemeente binnen. Het centrum van de gemeente werd al in 1871 verrijkt met straatverlichting door petroleumlampen, een voorrecht, verkregen omdat de mensen hier het meest bijdroegen in de plaatselijke belasting. In het huis links op de voorgrond was van 1897 tot 1909 het postkantoor gevestigd, Voordien stonden op deze plaats twee kleine huisjes en was het hulppostkantoor gevestigd in het er rechts naast staande huis van A. Wierts, die bovendien nog koster en ambtenaar van de burgerlijke stand was.

Kerkrade - Marktpleln

1 I. Het nieuwe gemeentehuis verlegt in 1913 het bestuurscentrum naar het midden van de Markt, op de plaats waar voorheen het witte huisje van Koonen stond, Achter dit huisje stond de vroegere tiendschuur van de pastorie en lag de Vogelswei, die ook als kermisterrein dienst deed. Op de plaats van het postkantoor is in 1909 cafe Zeehandelaar gekomen. De heer Zeehandelaar was ambtenaar van de burgerlijke stand en raadslid, later wethouder.

Kerkrade

Malktpleln

12. Een overzicht van de zuidoostzijde van de Markt in 1916, vanaf Systermans tot aan boerderij Vondenhoff. Het donkere huis Systermans is aan de linkerzijde door een oprit, die later deel zal uitmaken van de Marktstraat, van het huis Ackens gescheiden. Op 26 september 1944 zal oorlogsgeweld deze rij huizen verwoesten, hetgeen de aanleiding vormt om hier het Marktplein te vergroten.

13. Wanneer de "kleine" processie na een lange ommegang weer de Markt bereikt, wordt er voor de laatste keer rust gehouden bij het kruis aan de Einderstraat. De huizen van Hanischmacher en Gerards op de rechterhelft van deze opname uit de jaren rond 1900, zullen in 1907 vervangen worden door nieuwbouw, waardoor deze zijde van de Markt een statiger aanzien za1 krijgen,

14. Na een hoogmis in Rolduc vervolgt de grote processie elk jaar haar tocht naar de Nieuwstraat, waar nabij de hoek met de Melchiorstraat weer halt gehouden wordt bij een rustaltaar, zoals de foto van omstreeks 1900 laat zien.

15. Het cafe Vondenhoff is van 1854 tot 1923 het verenigingslokaal van de in 1617 opgerichte St.-Sebastianus Broederschap, gemakshalve "Oude Schutterij" genoemd. Naast ontspanning stelt deze zich tot taak het begeleiden van de processie en vroeger ook het verrichten van bepaalde politiediensten. Over de Schutterstraat trekt zij elke zondag, vooraf'gegaan door trommel en fluit, naar haar oefenterrein. De foto toont de vereniging bij de viering van het gouden jubileum van het lid W. Korver.

16. Door de ingebruikneming van het nieuwe gemeentehuis komt er in 1913 meer ruimte voor uitbreiding en modernisering van het gemeentelijk bestuursapparaat. Het secretarie-personeel, bestaande uit een secretaris met vier ambtenaren en twee volontairs, is maar wat ingenomen met het nieuwe verblijf. Van links naar rechts zien we: secretaris Vogels, Clevers, Van Ewijk, E. Gerards, Piitz, Dormans (v66r 1913 bode) en M. Gerards. Het sporadisch telefoonverkeer geschiedt via het ene toestel, links aan de mum.

17. In de oorlog 1914-1918 leert Nederland het belang van de Limburgse mijnen kennen. Anderzijds is in deze tijd Kerkrade aangewezen op Nederland. De warme ontvangst van de koningin bij haar bezoek aan Kerkrade op 1 maart 1919 toont dat de bevolking niet meer onverschillig staat ten opzichte van haar staatkundige bestemming.

De nieuwe Raadsheer van Kerkrade Aiexander Haas

18. De belangen van Kerkrade worden al te vaak uit het oog verloren bij de onverkwikkelijke strijd op politiek plaatselijk terrein, zowel in als buiten de raadszaal. De saamhorigheid van de bevolking en wellicht ook een zeker onbehagen maken het in 1923 mogelijk een schertsfiguur voor een periode in de raad te doen zetelen.

Wat sullen velen verwonderd staan Ats Sander- nUT dee Read ul gun Er zal sp' even ats een ecbte bus Oat kan alleea der Sander Haas.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek