Kerkrade in oude ansichten

Kerkrade in oude ansichten

Auteur
:   J. Driessen
Gemeente
:   Kerkrade
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1690-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kerkrade in oude ansichten'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

~Ieijerheide -1 erkrade ...:,t. 1/ . C> ?

?

60. De Pannesheiderstraat is in 1907 al druk bebouwd. Langs de zijgevel van het eerste huis links van kapper Herberichs loopt de toe gang tot het Dumontplein, waar een "poel" is en een gemeentepomp staat.

Bleijerheide

Pannesheiderstraal

61. Nog een foro van de Pannesheiderstraat, enkele jaren later uit tegenovergestelde riehting genomen bij houthandel Wetzels, waarvan links nog een gedeelte ziehtbaar is. Het hoekhuis in het midden van de rij huizen aan de reehterzijde geeft het begin van de Kokelestraat aan.

62. De Nieuwstraat, als verbindingsweg tussen Geilenkirchen en Aken in 1786 aangelegd ten behoeve van de handel en het kolenvervoer, werd in 1816 Duits gebied. Slechts een smalle strook van gemiddeld vijfenzeventig centimeter bleef Nederlands. De bewoners van Kerkrade ondervinden weinig moeilijkheden bij het overschrijden van de grens en voelen het ook niet als grens aan, ze zijn meer georienteerd op het aangrenzende Duitse gebied dan op het verre Nederland. De foto dateert van kort na de opening van de tramlijn Herzogenrath-Aken in 1902.

Groeten uit Kerkrade ,.:

Nieuwstraat - Neutraatweg

-: .

63. Ongeveer dezelfde plaats van de Nieuwstraat als op de vorige foto, maar dan van de andere zijde gezien omstreeks 1909. De naam Nieuwstraat blijft in Kerkrade haar actuele betekenis behouden, doordat de situatie aan deze gr.ensstraat zo vaak verandert. Men zou haast denken, dat degenen die in 1816 de grenslijn hier trokken verkapte smokkelaars waren.

64. Een compagnie Duitse landstorm, afkomstig uit de grensstreek heeft de grensbewaking overgenomen. Het is dus begrijpelijk dat de verstandhouding met de bewoners van de Nieuwstraat niets te wensen over laat. De Nederlandse grenswachters (met hoge pet) weten zich goed aan te passen, zoals ook deze foto v66r het cafe op de hoek van de Pricksteenweg toont.

H4A"~ ",.d.,oUr~C'"U"eJr"r ft' A'e"krad~. IJ/J,. /71<'f Du,'!Jchen wac;' tpeNt". 'De' s r ra a r C$ .:Dult.sch g~",,,d.

65. Op verschillende plaatsen langs de Nieuwstraat komen Duitse wachtposten te staan. Zo krijgt ook burgemeester Hendricks elf maanden lang een Duitse schildwacht voor zijn deur. In dit huis heeft vroeger Dr. Ackens nog gewoond en ook burgemeester Savelbergh.

66. In augustus 1914 verandert plotseling de toestand aan de Nieuwstraat door het uitbreken van de oorlog. De wegen die uitkomen op de Nieuwstraat worden afgesloten. Op 13 augustus en volgende dagen trekt een leger van 150.000 soldaten met toebehoren in een lange sliert over de Nieuwstraat op weg naar Belgie, De soldaten verkondigen vol goede moed en luidruchtig, dat zij over enkele weken als overwinnaars terugkeren.

67. Eenzelfde beeld van vriendschap bij de douanepost aan de Pannesheiderstraat,

68. Met het voortduren van de oorlog wordt de grensbewaking verscherpt. De Duitsers laten een strook grond op de weg vrij voor de bewoners van de huizen en brengen hierlangs een hoge draadversperring aan teneinde spionnen te weren en deserteurs en krijgsgevangenen het vluchten te beletten.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek